Laimīgu un veiksmīgu 2010.gadu!

12/31/2009


Sveicienu var skatīt arī kā prezentāciju - saite apskatei!

Ziemassvētku pasākumi Auces vidusskolā

12/23/2009
Priecīgus Ziemassvētkus, Laimīgu un veiksmīgu 2010.gadu!
Tā visi vēl un cer, ka tā tas arī būs!
Sk.F.Sarcevičs
Šeit - foto galerija ieskatam Ziemassvētku pasākumos Auces vidusskolā:


Īsfilmu konkurss ZIGIS'2009

12/07/2009
Ceturtdien, 3.decembrī, skolas aktu zālē plkst. 18:00 sākās īsfilmu konkursa ZIGIS'2009 noslēguma pasākums, kuru vadīja Āris un Līga. Pasākumā tika demonstrētas finālam izvirzītās filmiņas, kuras bija gan patriotiskas, gan ar homoru pārpilnas, gan ar kriminālžanra elementiem. Vakara gaitā vairākos konkursos zinošākie pasākuma dalībnieki varēja nopelnīt dažādas simboliskas balviņas. Pēc īsfilmu noskatīšanās filmu veidotāji saņēma balvas dažādās nominācijās. Kopumā konkurss ir izdevies un iegūtā pieredze noteikti būs noderīga visiem, kuri piedalījās konkursā.

Neliela vakara fotogalerija:Ja kādam ir vēlēšanās, finālam izvirzītās īsfilmas var noskatīties skolas datorcentrā!

Valsts gadadienas svinības Auces vidusskolā

11/18/2009
17.novembrī Auces vidusskolā notika dažādi Valsts gadadienas vētku pasākumi. Diena sākās ar direktores uzrunu skolotājiem un apbalvoto kolēģu sveikšanu un turpinājās ar akciju "Staro Latvija!" un iespēju palūkoties Valsts prezidenta vizītes videomataeriālos un fotogalerijā. Abi pasākumi notika paralēli - 2. līdz 5.stundas laikā.
2.stāva rekriācijas telpā bija uzstādīts videoprojektors un tur nepārtraukti iegriezās skolēnu un skolotāju grupiņas, lai noskatītos dažus  videoklipus vai fotogaleriju  no nesen notikušās Valsts prezidenta vizītes Auces vidusskolā. Tā kā uz tikšanos ar valsts prezidentu tika tikai vidusskolas klašu audzēkņi, tad interese par iespēju skatīties Prezidenta vizīti ierakstā bija visai ievērojama.
Tajā pašā laikā tika realizēta arī akcija "Staro Latvija!". Tā ir turpinājums iepriekšējā gadā aizsāktajai tradīcijai un šogad Latvijas kontūrs skolas iekšējā pagalmā tika izgaismots ar stariem, kurus veidoja liels skaits glītās rindās sakārtotu svecīšu. Svecītes nesa  un izvietoja visu klašus skolēni, bet sakārtot palīdzēja skolēnu pašpārvaldes aktīvistes. Jāpiezīmē, ka skolēnu grupiņas ar svecītēm darbojās uzmanīgi un rūpīgi, daudzi pie izgaismotās Latvijas kontūras labprāt fotografējās un darīja to pat pēc visu oficiālo svētku pasākumu beigām.
Dienas nobeigumā - skaists svētku koncerts ar pašdarbības kolektīvu izpildītām dziesmām un dejām.

Ieskatam svētku norisēs nelielas fotogalerijas:

  Ja ir vēlēšanās iegūt savā īpašumā koncerta ierakstus, jāiegriežas skolas datorcentrā un jāvienojas, kā ieraksts ir iegūstams (visreālākais variants - nākt ar savām DVD matricām vai vismaz 2GB zibdisku jeb "flešu")!

Koncerta ieraksta lejupielādes vietne ir šeit! Klikšķiniet uz datnes sīktēlu un saglabājiet koncertu apskatei! Pēc ielādes atveriet un skatieties! Lai Jums izdodas!
Atsauksmes var ierakstīt komentāros, izvēleties attiecīgu profilu - sliktākajā gadījumā anonīms!

Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

11/12/2009


 05.10.2009.
Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

Septembrī veikta 4 mācību kabinetu renovācija par ES struktūrfondu finansējumu realizētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) ietvaros.
              Projekta realizēšanas laikā izremontēts bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinets. Visās minētajās telpās izlīdzināta grīdas pamatne un ieklāts jauns segums, izlīdzinātas, apdarinātas un skaisti nokrāsotas sienas, kā arī atjaunotas elektroinstalācijas un nomainīti apgaismes ķermeņi.
              Pašlaik kabineti „gaida” jauno mēbeļu uzstādīšanu un mūsdienīgu mācību materiālu piegādi. 2010. gada laikā paredzēta informāciju tehnoloģiju, programmatūru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
              Dabaszinību priekšmetu jaunā izglītības standarta realizēšana uzsākta jau pagājušajā mācību gadā. Dabaszinību priekšmetu mācību kabinetu modernizācija un aprīkošana atbilstoši mūsdienu prasībām dos iespēju skolēniem izglītības saturu apgūt ar daudzveidīgākām un radošākām metodēm. Domājams, ka skolēnu interese par matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju tāpēc kļūs lielāka, bet pats mācību priekšmetu apgūšanas process interesantāks.  

Renovētie kabineti attēlos:


Vienošanās par Dabaszinību projekta realizāciju


01.06.2009.

29.05.2009. noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Auces pilsētas domi par ES struktūrfondu finansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) realizēšanu. Projekta rezultātā 4 mācību kabineti (matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas) tiks renovēti, aprīkoti ar jaunām mēbelēm un apgādāti ar informāciju tehnoloģu iekārtām un moderniem mācību līdzekļiem.

Prezidenta vizīte Auces vidusskolā

11/08/2009
2009.g. 5.novembris - Valsts prezidenta vizīte Auces vidusskolā! Vēsturisks notikums, jo vēl nekad mūsu skolā Valsts prezidents nebija viesojies. Prezidentu sagaidīja kupls skolēnu pulciņš gan skolas pagalmā, gan vestibilā, gan otrajā stāvā un pie ieejas skolas aktu zālē kā arī pilna zāle ar Auces un Bēnes vidusskolas klašu skolēniem. Skolas aktu zālē notika prezidenta saruna ar vidusskolēniem, bet pa ceļam uz šo tikšanos prezidents paguva sirsnīgi apsveicināties un parunāties ar mazākajiem sagaidītājiem, kā arī apskatīt tikko izremontētos un apmēbelētos dabaszinību projekta kabinetus. Prezidentu un viņa dzīvesbiedri Lilitu interesēja kabinetu aprīkojums, pagalmā novietojušies skolas autobusi. Prezidenta dzīvesbiedre Lilita atcerējās savus skolas gadus, nodemonstrējot kā skolas solā bija jāsēž viņas skolas gados. No viņas arī izskanēja atziņa, ka par skolu mēbelēm, t.sk.galdiem un krēsliem skolās ir vairāk jārūpējas, jo bērniem tajos jāpavada daudzas stundas un tas var būt apgrūtinoši, ja tie nav augumam piemērota izmēra (piemēram, ar regulējamu augstumu).
Aktu zālē saruna ar vidusskolēniem izvērtās sirsnīga, saistoša un noritēja nepiespiestā, brīvā atmosfērā. Prezidents atraktīvi un interesanti vadīja sarunu par profesiju izvēli, pilsētu un valsts simboliku, valsts nozīmi, Latvijas dabu un tās lomu mūsu dzīvē, vērtībām un dažādām problēmām mūsu valstī un pasaulē, piemēram, par ūdens resursu pieejamību. Sarunā tika skarti arī ticības jautājumi, ticības un personas brīvības jautājumi, pamazām nonākot pie secinājuma, ka patiesībā mēs dzīvojam lieliskā un laimīgā vietā uz zemeslodes, kurā dzīvo ļoti jauki un toleranti cilvēki, ka būsim tik laimīgi, cik paši strādāsim un pūlesimies savas laimes un savas zemes labad! Neviens jau nenāks un mūsu vietā mūsu darbus nepadarīs! To varam tikai mēs paši un mūsu katra izvēle ir strādāt, cīnīties un nepadoties grūtībām!
Pēc sarunas ar vidusskolēniem prezidentam bija darba pusdienas un sarunas kopā ar Auces novada izglītības iestāžu vadītājiem, bet vizītes nobeigumā skolas vestibilā notika preses konference, kurā prezidents ļoti atzinīgi izteicās par Auces novadā un Auces vidusskolā redzēto, atzīstot, ka esot ļoti patīkami pārsteigts par mūsu pilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības darbinieku, skolas skolēnu un skolotāju sirsnību, atvērtību un darbīgumu, kā arī priecājās par Auces sakoptību, ražošanu, u.c. jaukām norisēm Aucē.

Prezidenta vizītes norise Auces vsk. fotoattēlos:Prese par Valsts prezidenta vizīti Aucē:

E-bibliotēka u.c. IDEJU FORUMA labie darbi

10/25/2009
E-bibliotēka u.c. IDEJU FORUMA labie darbi - par tiem būtu grēks neko neuzrakstīt!
e-biblioteka.lv - prieks iepazīties ar šo jauko brīnumu. Šobrīd kļūt par šīs bezmaksas digitālās bibliotēkas lietotāju var jebkurš: "Digitālajā bibliotēkā autentifikācija notiek caur Swedbank, Latvijas Krājbankas, Nordea un Mobilā ID pakalpojumiem. Tavu datu pārbaude un bibliotēkas lietošana ir BEZ MAKSAS. Autentifikācija, izmantojot Mobilo ID ir maksas pakalpojums: Ls 0,05, tie tiks pieskaitīti mobilā tālruņa rēķinam." - (sīkāk e-biblioteka.lv Kā lietot).
***!!! Jāpiebilst, ka skolas rīcībā no IDEJU FORUMS projektiem skolēniem ar īpašām vajadzībām ir pieejams cietais disks ar apmēram 500 audiogrāmatām (klausāmgrāmatas). Cietais disks atrodas skolas datorcentrā un tajā esošās audiogrāmatas ērti lietot skolas datorklasēs, jo abās klasēs vienmēr darba gatavībā ir arī skaņu sistēmas un multimēdiju projektori. Te ērti lietot arī e-biblioteka.lv, pasakas.net, skazki.com, u.c. jaukus resursus. Piesakiet savu nodarbību kādā no datorklasēm savlaicīgi (2-3 dienas iepriekš), nāciet un strādājiet! Nepieciešamā palīdzība tiks nodrošināta uz vietas. Informātikas stundu saraksts un kabinetu noslodze ir šeit!
Krājumi papildinās gandrīz katru dienu un to, ko neatradāt vakar vai šodien, ļoti iespējams atradīsiet jau rīt. Ieteikumus par vēlamajām grāmtām, pārraidēm, izrādēm iespējams opertīvi nosūtīt projekta autorēm un tādējādi piedalīties bibliotēkas papildināšanā. Projekts ir savā ziņā unikāls - ir zināma līdzība ar Google vai Scribd egrāmatām, bet šeit ir arī grāmatu audioversijas, videoarhīvs, foto, utml. Darbs bibliotēkā notiek līdzīgi klasiskajai bibliotēkai, paņemtās grāmatas ir jānodod atpakaļ (pie Teksti skat. - Grāmatu plaukts). Bibliotēkā nevar darboties anonīmas personas - Pokemoni, Lapsas, Kūmiņi, Zaķi, Kāķi, utml. saskaņā ar bibliotēku darba noteikumiem arī e-biblioteka.lv var strādāt tikai reālas personas (skat. Kā lietot).

Auces vidusskolas skolotāji un skolēni e-biblioteka lietošanai var piereģistrēties skolas datorcentrā pie sk.F.Sarceviča!

Citi labie un, iespējams, jau itin labi zināmie IDEJU FORUMA labie darbi:
 • www.pasakas.net (latviešu valodā);
 • www.skazki.com (krievu valodā - Latvijā dzīvojošajiem krievu tautības bērniem);
 • audiožurnāli (tiem, kuriem grūti lasīt tekstus datorā);
 • ārējais HDD ar literatūru audioformātā 1. - 12.klasei (to projekta ietvaros ir saņēmušas daudzas skolas. bet citi var lietot e-biblioteka.lv).


Vissirsnīgākie paldies un milzīga apbrīna jaukajiem IDEJU FORUMS aktīvistiem par šo lielisko dāvanu Latvijas iedzīvotājiem! Kaut vairāk tik lielisku un pašaizliedzīgu cilvēku Latvijā būtu!

Video par Auces vidusskolas multifunkcionālā stadiona atklāšanu

10/12/2009
Video par Auces vidusskolas multifunkcionālā stadiona atklāšanu - YouTube par šo notikumu!

Konkurss "Fona attēls manam datoram"

9/22/2009
Jebkurš interesents ir aicināts piedalīties datora fona attēlu konkursā "Fona attēls manam datoram", kuru organizē Latvijas interneta asociācija sadarbībā ar TV3. Informācija par konkursu atrodama Internet vietnē www.drossinternets.lv.

Konkursa organizatori e- pasta vēstulē raksta:

"Lai aicinātu vecākus kopā ar bērniem droši darboties interneta vidē, Latvijas interneta asociācija, īstenojot projektu Net-Safe Latvia, sadarbībā ar TV3 no 2009. gada 21. septembra kampaņas „Kopā internetā drošāk!” ietvaros izsludina konkursu ģimenēm „Fona attēls manam datoram”.

Ģimenēm līdz 18. oktobrim ir elektroniski jāiesūta bērnu veidots digitāls (jpg.,png.,bmp faila formāts) datora ekrāna fona attēls un vecāku stāsts par to, kā ģimene rūpējas, lai bērns internetā darbotos droši. Papildu informāciju par konkursa norisi var atrast www.drossinternets.lv mājas lapā, konkrēti: http://www.drossinternets.lv/page/200. Konkursu vērtēs Net-Safe Latvia žūrija - projekta pārstāvji, un labākie darbi saņems balvas – atpūtu visai ģimenei - 1. vietai ceļojumu uz Stokholmu, 2. vietai atpūtu izklaides un atpūtas centrā GO Planet, 3.vietai – atpūtu Līvu Akvaparkā.

Papildu informācija par projektu

Net-Safe Latvia ir sociāls projekts, kuru īsteno Latvijas Interneta asociācija ar partneri Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, veicot sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu par apdraudējumiem internetā, nodrošinot tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv iespēju ziņot par pārkāpumiem internetā. Kā arī bērniem un pusaudžiem nodrošinot iespēju, zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruni 116111, saņemt kvalificēta psihologa konsultāciju."

Auces vidusskolas stundu saraksts

9/20/2009
Vēl viena laba ziņa Auces vidusskolas skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem - tagad stundu saraksts ir pieejams tiešsaistē. Atrast to varēs, izvēlnē izmantojot punktu Stundas vai tādu pat pie Etiķetēm.
Ja gadījumā tabulā orientēties traucē ritjoslas, tad šeit - saite uz oriģināla izmēra stundu sarakstiem!

Sveicieni no Bledas!

9/14/2009
Sveicieni visiem! Bleda ir jauka un ļoti skaista pilsētiņa. Rit otrā semināra diena, vakar izdevās tīri sekmīga Auces vidusskolas prezentācija angļu valodā, nedaudz pietrūka laika. Pēc prezentācijas ne visi gribēja noticēt, ka Auces vidusskola nav ģimnāzija, bet gan parasta vidusskola. Redzējām daudz skaista un interesanta. Bledas iedzīvotāji ir ļoti laipni, jauki, smaidīgi! Visur tīrs un sakopts. Veiksmi visiem!
Bledas ELFE2 projekta materiāli un dalībnieku prezentācijas ir atrodamas ELFE vietnē - šeit saite uz vietni.
Vēlāk būs iespējams apskatīt arī Bledas fotogaleriju. Paldies visiem, kuri palīdzēja līdzdalībai šajā konferencē un ELFE2 projektā!
Sk. F.Sarcevičs

Datorcentra noslodzes grafiks

9/02/2009
Darba vajadzībām ir pieejams skolas datorcentra noslodzes grafiks. Darba gaitā tas tiks papildināts un precizēts. Noslodzes grafiks paredzēts, lai skolotāji vieglāk var saplānot sev nepiecišamās nodarbības datorklasēs citos mācību priekšmetos. Abās datorklasēs ir pieejams projektors un skaņu sistēma, bet jāņem vērā, ka 310.kabinetā var izmantot tikai CD-ROM un CD-RW diskus, bet 312.kabinetā var lietot arī DVD diskus un arī Smart interaktīvo tāfeli. 310.kabinetā vajadzības gadījumā, iepriekš to saskaņojot ar sk. F.sarceviču, ir iespējams izmanoti Wiimote interaktīvo tāfeli (pašgatavota). Wiimote interaktīvās tāfeles sistēmu ir iespējams izmantot (arī uzstādīt) jebkurā citā kabinētā, kurā ir pietiekami jaudīgs dators un projektors. Wiimote interaktīvās tāfeles uzstādīšanas izmaksas pastāvīgai tās lietošanai kabinetā ir 60 - 70Ls.
Datorcentra noslodzes grafiks - atrodams šajā vietnē!

Sākas jaunais mācību gads

8/27/2009
Sākas jaunais mācību gads... Tas atnācis ar Auces novada izveidošanos, daudzām problēmām un izmaiņām izglītības sistēmā un. protams, arī mūsu skolā. Auces vidusskolā turpmāk mācīsies bijušās Lielauces pamatskolas skolēni, daļa skolēnu no bijušās Īles pamatskolas. Uzņemsim viņus kā savējos, cienīsim, draudzēsimies un palīdzēsim viens otram! Tā kā skolā būs skolēni no attālākajām novada vietām un viņiem atkļūšanai uz skolu nepieciešams ilgāks laiks kā Aucē dzīvojošajiem, ir mainījušies stundu laiki.

Stundu laiki būs sekojoši:

 1. stunda 8:30 - 9:10
 2. stunda 9:15 - 9:55
 3. stunda 10:00 - 10:40
 4. stunda 10:45 - 11:25
 5. stunda 11:45 - 12:25
 6. stunda 12:45 - 13:25
 7. stunda 13:45 - 14:25
 8. stunda 14:30 - 15:10
 9. stunda 15:15 - 15:55
 10. stunda 16:00 - 16:40

Rīgas informātikas skolotāji pieredzes ekskursijā Aucē

6/14/2009
2009.g.5.jūnijā Aucē ieripoja elegants un moderns mikroautobuss ar 10 Rīgas un vēl dažu rajonu (kopā 4 rajonu pārstāvji) informātikas skolotājiem, lai iepazītos ar Auces vidusskolas skolotāja F.Sarceviča un viņa kādreizējā audzēkņa (tagad nu jau itin labi zināma un ļoti progresīvi domājoša IT speciālista un pedagoga) G.Šeršņeva pieredzi un idejām IT pielietojumiem izglītībā. Ciemiņiem diena sākās ar ekskursiju SIA TEHNIKA, kura krietni ieilga ciemiņu pārsteiguma un ieinteresētības iespaidā. Te bija gan programmējami darbgaldi, gan ražošana realitātē, gan tikšanās ar sava aroda meistariem un nobeigumā arī interesanta saruna ar projektētāju, kura darbā izmanto projektēšanas programmpaketi SolidWorks, bet rasējumu drukāšanai izmanto iespaidīgu ploteri.Vai tiešām tādā nelielā pilsētiņā kā Auce kaut kas tāds var būt? Tomēr ir!
Tālāk informātikas skolotāju grupa devās uz Auces vidusskolu, kur, pēc īsas paviesošanās skolas bibliotēkā, skola datorlaboratorijās notika divas nodarbības (meistarklases). Pirmā no tām sākās kā G.Šeršņeva videolekcija "Jaunie internet rīki skolotāja un skolēna sdarbībai" (Lekcijas vietnes adrese), pats videolekcijas autors pievienojās mazliet vēlāk. Lekcijā izklāstīts autora skatījums uz IT pielietojumu iespējām izglītības procesā, bet sīkāk lasiet G.Šeršņeva emuārā (blogā) - tecahergatis.blogspot.com. Otru nodarbību piedāvāja Auces vidusskolas informātikas skolotājs (starp citu šī priekšmeta skolotājs no informātikas masveida sākuma datuma skolās - 1985.g.1.09.) - 1h stundas prezentācija sākās ar paša Internetā atrasto un izveidoto Wiimote interaktīvās tāfeles demonstrāciju (iepriekš nebrīdinot), kuras laikā viesu sejās bija redzams neviltots izbrīns. "Tā taču darbojas kā interaktīvā tāfele, bet kas tas ir?" - atskanēja izsaucieni. Wiimote interaktīvā tāfele tiešām darbojās un pie kam dažas iespējas ir tādas kādu nav "īstajām". Pēc demonstrācijas viesiem tika piedāvāta arī nepieciešamā informācija (lasīt vairāk...). Vēlāk tika demonstrētas dažādas tiešsaistes servisu iespējas, īss ieskats interesantākajos skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, skolotāja F.Sarceviča paša izveidotajos CD-ROM "Programmatūra darbam klasē" un "Grafisko programmu kolekcija 2009". Sīkāk par to un daudz ko citu var lasīt skolotāja F.Sarceviča emuārā (blogā) fs-it.blogspt.com.
Pēc nodarbībām Auces vidusskolas datorklasēs viesi tika aicināti uz Vecauces pili, kur ieturēja kārtīgas pusdienas jaukajā pils ēdnīcā, bet pēc tam dvēseles veldzēšanai sekoja neliela ekskursija pa pili. Protams, ka arī Vecauces pils ciemiņiem ļoti patika!
Pēc kāpelēšanas pa pils dažādajām kāpnēm, viesi devās uz blakus esošo VECAUCE koģenerācijas staciju, kur realitātē varēja iepazīties ar elektroenerģijas automatizētas ieguves procesu no kūtsmēsliem un citas biomasas, kā arī paviesojās modernajā govju slaukšanas kompleksā, kur varēja vērot kā robots, izmantojot lāzersensorus, pats gotiņai pievieno slaukšanas aparātu, tad datorsistēmas apstrādā slaukšanas rezultātus - visas analīzes uzreiz parādās datora monitorā. Tur redzams arī, kuras govis jau izslauktas, kuras vēl jāizslauc. Tiešām vismodernākais IT pielietojums praksē!
Dienas beigu daļā - vizīte EK AUCE, kur viesus laipni sagaidīja uzņēmuma darbinieki G.Vežuks un E.Valters. Viņi ciemiņiem parādīja gan piegrieztņu projektēšanas, gan arī ražošanas procesus un telpas. Viesiem bija iespējams pavērot, ko te dara ar lielizmēra ploteriem.
Pašā dienas noslēgumā - neliela ekskursija vienā no mūsu pilsētiņas izglītības pērlēm - PIIC un bibliotēkas kompleksā, kur viesi varēja pilnībā pārliecināties, ka ne jau velti Auces pilsēta zināma gan kā sakoptākā pilsēta, gan kā pilsēta ar sakārtotāko izglītības sistēmu.
Auce ir ne tikai pilsēta ar vārdu kalendārā, bet tā patiešām ir brīnumiem pārpilna pilsēta! Varam būt lepni ar savu pilsētu un tās ļaudīm! Sirsnīgs paldies visiem atsaucīgajiem un laipnajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja ekskursiju organizēšanā!
Beigās - viesu ciemošanās fotogalerijā! Lai apskatītu fotogaleriju, klikšķiniet uz attēla!
Sk. F.Sarcevičs

Rīga_Auce

Auces vidusskolas notikumu kalendārs

5/05/2009
Auces vidusskolas pasākumus varam skatīt skolas kalendārā!

Vecāku diena'2009

4/01/2009
2.aprīlī Auces vidusskolā - Vecāku diena'2009!
Vecāki dosies līdzi savām atvasēm uz studām, kopā piedalīsies dažādās aktivitātēs, risinās uzdevumus, vēros stundas vai pat palīdzēs to vadīšanā.
Pēc mācību stundām sāksies radošo darbnīcu nodarbības dažādās jomās. Nodarbības vadīs skolotāji par ļoti dažādām tēmām - piemēram, floristiku, zīda apgleznošanu, ārstniecisko vingrošanu, darbu ar Smart interaktīvo tāfeli, u.c. Novēlam, lai būtu interesanti!

Xperimania

3/27/2009

Xperimania - aktvitātes visai klasei fizikā un ķīmijā. Stundas, konkursi un eksperimenti, čats, sadarbība, utt. Ja ir vēlma darboties, tad šī ir viena no vietām, kur to var darīt.

Studijas Sauthemptonas Solentas universitātē

3/26/2009
Sauthemptonas Solentas universitāte piedāvā vairāk nekā 200 programmu, sākot no sagatavošanas vai „nulles" gada turpinot ar bakalaura programmām un līdz pat maģistrantūrai un doktorantūrai. Mācību programmas ir elastīgas un piemērotas pasaules darba tirgum.
Pilnīgāks izklāsts rakstā portālā Delfi.lv - raksts šeit!

KerPoof Studio

KerPoof Studio - ļoti jauka vietne zīmēšanai un animācijām! Te tiešsaistē var zīmēt, darboties ar gataviem zīmējumiem, animācijām, utt.

Joprojām sals...

Joprojām rīti ir auksti un sniegs klāj laukus, tomēr dienas vidū paspīd arī saulīte.. Vēl var paspēt aizbraukt paslēpot no kalna Jēkaba gravā (pie Tukuma - Engures ceļa), Milzkalnē vai Gaiziņā. Drīz klāt brīvlaiks. Laikam jau daudzi to gaida, jo kārtējais skolas darba posms ir bijis līdz šim nebijušā garumā. Priecāsimies par pavasara tuvošanos!
27.martā LLU notiek atvērto durvju diena. 12.klašu audzēkņi dažādos pasākumos un ekskursijās var sīkāk iepazīties ar studiju iespējām LLU, kā arī konkursos nopelnīt sev budžeta studiju vietu! Vēlēsim veiksmi!

Dobeles rajona skolēnu ZPD konference

3/25/2009
26.martā Dobelē notiek rajona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Uz konferneci dosies kupla mūsu skolas skolēnu delegācija kopā ar skolas metodiskā darba vadītāju Inu Anti kā darbu vērtēšanas komisijas locekli. Lai izdodas godam prezentēt savus darbus un veiksmīgi pārstāvēt Auces vidusskolu rajona līmenī!

Latvenergo konkurss

Mūsu skolas komandas šodien cīnās LATVENERGO konkursā. Turēšim īkšķus par mūsējiem! Lai veicas un ir interesanti!

Auces vidusskolas emuārs

3/23/2009
Sveicināti!
Šī ir jauna iespēja skolas mājas lapas pilnveidei un attīstībai. Izmantojot emuārus, ir iespējams veidot dinamiskas sadaļas skolēnu, skolotāju un vecāku vajadzībām. Tieši tāpat ir iespējams izveidot viegli un operatīvi atjaunināmu skolas e-avīzi, u.c. nepieciešamos informācijas blokus skolas web lapā.
Tie, kuri vēlas piedalīties šajā procesā, piemēram, skolas pašpārvaldes pārstāvji skolas datorcentrā var pieteikt savas vēlmes darboties, iziet nelielu apmācības kursu un sākt strādāt!