Skolotājiem no 9.ab klasēm!

6/04/2021

Skolēnu uzņemšana Auces vidusskolā 2021./2022.m.g.

6/03/2021

Mācību gada noslēgumā

5/31/2021
2020./2021. m.g. zelta un sudraba liecību ieguvēji:

   

Auces vidusskolas 2020./21.mācību gada atzinība par labiem un teicamiem mācību darba sasniegumiem:


---

Sveicam olimpiāžu laureātus!

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020. gadā

5/27/2021

Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.
Kopā žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 41 cilvēks, 5 no tiem bija skolotāji.

Čaklākie lasītāji bija 3.b klasē - 12 skolēni un skolotāja Tamāra Čampere.
Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu – lineālu un zīmuli ar BJVŽ logo.
Paldies visiem, kuri lasīja.

Paldies tiem klašu audzinātājiem, kuri atbalstīja šo procesu.

Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!
Auces vsk. bibliotekāres  
---


Akcija “Vērtīga ideja”

5/24/2021
Auces vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes izsludinātā akcija “Vērtīga ideja” noslēgusies.Tajā aicinājām iesniegt ideju skices skolas teritorijā esošas ēkas uzlabošanai, lai tā pārtaptu par visiem pievilcīgu vides objektu. Rezultātā tika iesniegti 42 skolēnu darbi. Žūrija, kuras sastāvā bija skolotāja Daina Krūzmane, dir.v. saimnieciskajā jomā Aivars Roze, Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji Daniela Paula Prudņikova, Annija Brahmane un Edmunds Bērziņš, rūpīgi izvērtēja visus darbus. Par vērtīgākajām idejām tika atzītas Sanijas Pūpolas (8.a), Lāsmas Pikarauckas (9.a) un Annas Svilānes (9.a) skices. 

Lāsmas Pikarauckas darbs

  

“Pūce ir izaugsmes un zinību simbols, tāpat kā koka zars ir kā augšanas un attīstības simbols. Tā kā ēka ir skolu tuvumā, manuprāt, šī ideja piesaista gan skolēnus, gan citus cilvēkus.”

Annas Svilānes darbi

  

“Taurenis apzīmē mūsu skolu,bet katrs mazais taurenītis esam mēs paši. Mēs veidojam vienu ,lielu skaistu kopību. Aukšējie spārni apzīmē,ko mums iemāca,bet apakšējos krāsojam mēs paši. Taurenis ir dzeltens ,jo lielā skola ir dzeltena,fons varētu būt neitrālā krāsa abiem darbiem ,lai izceltu to būtību. Otrs darbs Vinnijs un Sivēns ,ir vairāk motivējoš,ka katra diena mums ir mīļākā. Darbs ir ar bērnības pieskaņu,radot patīkamu atmosfēru arī skolas,laukumiņa tuvumā.”

Sanijas Pūpolas darbi

    

Uzvarētājas balvā saņems  kasāmkarti ”Latvija. Vis- vis- vietas”!


Par interesantām un labām idejām tika atzītas arī Samantas Nellijas Zošas (7.b), Dārtas Reihas (7.b), Evelīnas Kenstavičas (7.b) , Samantas Andersones (7.b), Ennijas Ādmidiņas (7.a), Martas Zilbertes (8.b) un Endija Meļņičuka (9.a) skices.

Paldies visiem dalībniekiem! 

Gaidīsim, kad kāda no idejām pārtaps reālā vides objektā!

Skolēnu pašpārvalde
---

Par mācībām no 24.maija

5/14/2021

Spēļu vakars 12.maijā

5/10/2021

Sirsnīgi sviecieni Māmiņu dienā!

5/07/2021

22.atklātā valsts mājturības olimpiāde

5/05/2021
 22.atklātās mājturības olimpiādes finālistu darbi:
 • K 120 Dārta Marga
 • K 204 Renārs Andiņš
 • K 205 Roberts Bērziņš
 • K 211 Markuss Cišeiko
 • K 302 Edmunds Bērziņš
     

  

Suminām! Veiksmīgus turmākos darbus!

---

Sveicam laureātus!

4/26/2021
4/23/2021
4/16/2021

No 26. aprīļa Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav.

Sveicam olimpiāžu laureātus!

4/14/2021Mācības no 12.aprīļa

4/09/2021

 Par mācību procesa organizēšanu no 12. līdz 16. aprīlim:
1. Visām 1. līdz 6. klasēm un 12. klasei mācības notiek klātienē.
2. No  7. līdz 11. klasei mācības klātienē notiek rotācijas kārtībā. Par kārtību informē klases audzinātāja.
3. Mācības notiek pēc septembrī izstrādātā stundu saraksta.


4/06/2021

Mācības no 6.aprīļa

4/01/2021


No 6.aprīļa Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav!


Hmm?

3/31/2021

Mācības no 29.marta

3/25/2021


 No 29. marta Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav!


Karjeras nedēļa

3/20/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 22. marta

3/18/2021

Saskaņā ar MK 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 22. marta:

- 5.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti
- 1.-4. klašu, pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē (aizsargmasku lietošana skolā visiem ir obligāta)
- nepieciešamības gadījumā, ievērojot drošības noteikumus, vienojoties par precīzu laiku, iespējamas individuālas klātienes konsultācijas

Cienījamie vecāki,
bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm.


Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm 25.martā un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 26. martā.”Crowddreaming” ir Erasmus+

     

    Arī mūsu skolas 8.a un 11.a klases skolēni ar informātikas skolotāju Ingu Kruglaužu un sociālo zinību skolotāju Lindu Vežuku iesaistījās pirmajā Eiropas skolotāju kopienā, lai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, popularizētu kultūras mantojumu! Uzzinājām, kā iesaistīt savus skolēnus digitālās kultūras kopradīšanā.
Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) un All Digital īstenotā projekta #CrowdDreaming mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Skolēni veidoja digitālus paplašinātās realitātes projektus rīkā Metaverse par kādu savā pilsētā vai novadā sastopamu kultūrvēsturisku objektu, iekļaujot arī pateicību kādai Eiropas Savienības valstij par ieguldījumu šī objekta veidošanā.  Europa Square (Eiropas skvērs) ir digitāls piemineklis, kurā izvietoti 80 digitāli projekti, kurus izstrādāja vairāk nekā 1600 skolēni no  LV  IT  GR  un HR.

Aicinām ikvienu aplūkot Latvijas un projekta partneru izstrādātos darbus (nepieciešama reģistrācija)!

Uzziniet vairāk par projektu un pieredzes stāstiem, reģistrējoties  pasākumam vietnē: LIKTA Facebook lapā  vai LIKTA mājaslapā.

#CrowdDreaming #LIKTA 

Papildus informācija par projektu:

Crowddreaming” ir Erasmus+ projekts, kas tika apstiprināts 2018. gada KA3 aktivitātes projektu konkursā par sociālo integrāciju un kopējām vērtībām: Ieguldījums izglītības un apmācības jomā.

Crowddreaming” sākotnēji ir radies kā Itālijas skolu konkurss, kas tika organizēts ar asociācijas „Stati Generali dell’Innovazione“ atbalstu.

Projektā piedalījās 5 partneri no 5 Eiropas valstīm. Pilotprojektu īstenoja 4 valstīs (Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un Itālijā), un tajā tika iesaistīti pamatskolas un vidusskolas skolotāji (20 katrā valstī) un skolēni (400 katrā valstī). 

Projekta ietvaros pedagogi un skolēni piedalījās sekojošās aktivitātēs:
 • 2019. gada maijā pedagogi tika iesaistīti apmācību virzienu digitālā kultūras mantojuma jomā kopīgā izstrādē;
 • no 2020. gada janvāra līdz martam pedagogi apguva interaktīvu tiešsaistes kursu;
 • no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam pedagogi kopā ar skolēniem iesaistījās klātienes un tiešsaistes nodarbībās, lai kopīgi veidotu digitālos projektus par vietējā kultūras mantojuma izmantošanu un popularizēšanu.
Īss iepazīšanās video ar projektu - https://vimeo.com/519390403

---
3/11/2021

GudrinieksBrīvdienas!
Jauku un un priecīgu brīvlaika nedēļu!
Brīvlaiks: 15.03. - 19.03.


Gaidīsim pavasari!


Aucei vārda dienā!

3/04/2021

Kā runāt ar jaunieti par karjeru

3/03/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 1. marta

2/26/2021

Skaistā ziema pamazām beidzas

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 22. februāra

2/19/2021

Saskaņā ar 18.02.2021. Ministru kabineta sēdes lēmumu no 22. februāra:
5.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti
1.-4. klašu, pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē (aizsargmasku lietošana skolā visiem ir obligāta)
nepieciešamības gadījumā, ievērojot drošības noteikumus, vienojoties par precīzu laiku, iespējamas individuālas klātienes konsultācijas

Cienījamie vecāki,
bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm.


Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm
24. februārī un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 25. februārī.

Mācības no 15.februāra

2/12/2021

No 15. februāra Auces vidusskolas mācību procesa norisē izmaiņu nav.

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 8. februāra

2/05/2021

Sveicam ar panākumiem valsts bioloģijas olimpiādē!

Mācības no 25. janvāra līdz 5. februārim

1/22/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 25. janvāra līdz 5. februārim:
1.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti;
Pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē!

Cienījamie vecāki, bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm!

Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm 4. februārī un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 5. februārī!

Sveicam ar panākumiem olimpiādēs!

1/19/2021

Par mācībām no 11.janvāra

1/08/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 11. janvāra:
 • 1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim 
 • ar 2021. gada 11. janvāri 5.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti 
 • 1.-4.,5. (apv.) speciālo klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim 
 • Ar 2021. gada 11. janvāri 6.-9. speciālo klašu skolēniem mācības notiek attālināti 
 • 5-6 gadīgo bērnu grupai ar 11. janvāri mācības notiek attālināti 
Turpmākajām norādēm saistībā ar izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi 22. janvārī!

Par mācībām no 4.janvāra

1/04/2021


Valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz to, ka no 21. decembra līdz 7. februārim ir pagarināta ārkārtējā situācija un jāievēro pastiprināti drošības pasākumi, lai samazinātu Covid-19 izplatības riskus.

* 1.-6. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8. janvārim.
* 2021. gada 4. janvārī, 7.-12. klašu skolēni mācības atsāk attālināti.


Par turpmākajām norādēm saistībā ar izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm pēc 6. janvāra.

SSuite Office Desktop HD+ jeb darbvirsma attālināto uzdevumu veikšanai

1/03/2021
SSuite Office Desktop HD+ - noderīga darbvirsma pārlūkprogrammā un daudzas labas iespējas ikdienas darbam! Izpētei labāk atvērt jaunā logā, jo citādi daļa darbvirsmas nav redzama - atvērt jaunā logā! Izvēlnēs var atrast virkni noderīgu vietu un rīku dažādām vajadzībām, t.sk. attālinātajām mācībām! Papētiet, noderēs! Viegli var atrast teksta redaktorus, elektroniskās rēķintabulas, enciklopēdijas, attēlu rediģēšanas un failu konvertēšanas rīkus, kalkulatoru, spēles, tiešsaistes TV un radio, dažādas vietnes HTML, CSS un JavaScript apgūšanai, u.tml. Jāpiezīmē, ka šī vietne Desktop.ssuiteoffice.com labi darbojas planšetdatoros (un arī viedtālruņos)!

SSuite Office Desktop HD+ jaunā logā - atvērt! Ilustrācijas:
---