KAA pasākums “Iepazīsti tulkotāja profesiju”

12/30/20198.janvārī 8.stundā 

skolas aktu zālē 

9.-12.kl.skolēniem tikšanās 

 ar tulkotāju Daci Meieri     2020. gada 8. janvārī Auces vidusskolas 9.-12. kl. skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tikās ar tulkotāju Daci Meieri. Pirms tikšanām skolēniem bija iespēja iepazīties ar tulkotāja profesijas aprakstu, tulkotājas biogrāfiju un viņas tulkojumiem, lai pārdomātu jautājumus, kurus uzdot tulkotājai.
     Dace Meiere ir latviešu tulkotāja, lasītājiem labāk pazīstama kā Umberto Eko un citu itāļu autoru darbu latviskotāja. Lai arī Dace Meiere tulko gan no spāņu, gan lietuviešu valodas, jo pēc izglītības ir lietuviešu filoloģe, kā viņa pati atzīst – vistuvākā viņas sirdij ir itāļu mēle. Darbojusies arī izglītības jomā, mācot itāļu valodu. Viņas tulkojumi tiek publicēti kopš 1996. gada un par U. Eko "Rozes vārda" tulkojumu saņēmusi balvu kā 1998. gada labākā tulkotāja. Kopumā sarakstīti jau aptuveni 140 tulkojumi, tostarp Umberto Eko romāns "Fuko svārsts" (2001),  "Prāgas kapsēta" (2011), Alesandro Bariko "Zīds" (2001), Kristinas Sabaļauskaites "Silva rerum" (1-2, 2011-2012) u.c.
     Sarunas gaitā tulkotāja dalījās ar pieredzi, kādas iespējas paver valodu apguve un cik svarīgi ir izmantot iespējas, ko valodu apguvē sniedz skola un citas ārpusskolas aktivitātes, jo pati uz savas ādas ir pārliecinājusies, ka, gadiem ejot, vēlme iemācīties kādu jaunu valodu tikai palielinās, tomēr valodu apguve padodas arvien grūtāk. Kā atzīst pati tulkotāja, valodas apguves process neapstājas nekad, turklāt ir jāzina viss, kas saistīts ar konkrētās valodas kontekstu, jāseko līdzi, kas notiek šajā kultūrā - kino, literatūrā, politikā.
     Tulkotāja uzsvēra, ka labam tulkotājam nepietiek ar izcilām svešvalodu zināšanām, vēl svarīgāka ir dzimtās valodas kopšana un nepārtraukta dzīvošana līdzi pārmaiņām valodā, tajā skaitā pārzinot dažādus valodas leksikas slāņus. Tulkošanas procesā bieži vien jāveido glosāriji ar darbos lietotajiem žargoniem, slengu, kas raksturīgs kādam no grāmatas varoņiem. Šādos gadījumos ekvivalenta meklēšana kādam darbā lietotam vārdam vai frāzei var ilgt pat vairākas dienas.
     Daces Meieres atraktīvi sniegta informācija par tulkotāja profesiju un valodu nozīmi ieinteresēja skolēnus. Daļa skolēnu tik aizrautīgi klausījās, ka tikšanās ieilga. Paldies tulkotājai par šo iespēju tikties!

  

  

N.Getikova
---

Ar Ziemassvētku sveicienu ciemos pie skolotājām!

     19. decembrī Auces vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši, groziņos liekot pašu ceptas piparkūkas un skolēnu darinātas apsveikuma kartiņas, devās ciemos pie skolotājām, kuras vairs ikdienas soli nemēro uz Auces vidusskolu, bet ir pavadījušas sava mūža lielāko daļu izglītojot gan mazus, gan lielus.
     Dziedot dziesmu “Karameles”, jaunieši pensionētajām skolotājām vēlēja baltus, mierīgus un siltus Ziemassvētkus. Skolēnus, sirsnīgi gaidītus, ar sarūpētu cienastu savās mājās uzņēma skolotājas Velta Jaunzeme, Biruta Romanova, Gunta Žasina, Mirdza Breča, Līga Dvarišķe, Anna Fleišmane, Anita Bīriņa, Anita Prudņikova, Ausma Baturēviča, Zinaīda Estberga, Austra Nordena, Janīna Deimantoviča, Helēna Dundure, Valērija Šteina, Brigita Pētersone.  Laiks tika pavadīts sarunās par skolas dzīvi kādreiz un tagad, atceroties gan lielākos nedarbus, gan sirsnīgākos un aizkustinošākos mirkļus.
     Neskatoties uz veselības problēmām, skolotājas ir darbīgas un aktīvas. Jaunieši vēlējās mazliet atvieglot rūpēm pilno ikdienu, sanesot malku nākošajām pāris dienām. Skolēni bija patīkami pārsteigti, ka arī mūsdienās ir tādi cilvēki, kuri spēj priecāties par it kā vienkāršiem sīkumiņiem.
     Paldies visām skolotājām, kuras omulīgi uzņēma skolēnu pašpārvaldes pārstāvjus!
     Skolēni domā, ka viesošanās noteikti veicināja dažādu paaudžu savstarpējo sapratni, kura noteikti būtu nostiprināma, veltot tam vēl lielāku uzmanību. Jauniešus īpaši uzrunāja un turpmākiem darbiem motivēs kādas skolotājas teiktais “Ja jau mūsdienās ir arī tādi bērni, tad viss būs kārtībā!“.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Daniela Paula Prudņikova---


Ziemassvētku eglītes Auces vidusskolā

12/17/2019


---

Math Game Day

12/16/2019
Latvijas skolām bija iespēja piedalīties starptautiskajās matemātikas sacensībās “Math Game Day”, kas norisinājās tiešsaistē divos posmos.

       Arī mūsu skolas 5. un 8. klašu skolēnu komandas piedalījās. Kopā sacensībās piedalījās 4402 komandas no visas pasaules un vairāk nekā 22000 skolēnu. Koprezultātā mūsu skolas 5. klašu komanda ierindojās 70. vietā no 127. vietām un 8. klašu  komanda 22. vietā no 42. vietām.

      Skolu pārstāvēja un konkursā piedalījās Nikola Valujeva (5.b klase), Ričards Bezdelīga (5.b klase), Raivis Šakirovs (5.b klase), Kristers Lauskis (5.a klase), Markuss Ozoliņš (5.c klase), Aleksis Hohlovs (5.c klase), Adrians Gangnuss (8.a klase), Estere Gristiņa (8.a klase), Eduards Antēns (8.a klase), Lāsma Pikaraucka (8.a klase), Anna Svilāne (8.a klase). Paldies skolēniem par piedalīšanos!

     Paldies par atsaucību skolotājām I. Antei,  P. Dauginovičai, L. Zīvertei, L. Bergmanei.

     Paldies skolotājam F. Sarcevičam par tehnisko nodrošinājumu.

  

sk. P.Dauginoviča
---

Auces vidusskolas skolēni saņem starptautisku apbalvojumu AWARD programmā

12/09/2019

     

     2019. gada 29. novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

     Svinīgajā pasākumā ar saviem priekšnesumiem priecēja jaunieši no Auces, Carnikavas un Lejasciema. Auces vidusskolas “Award” vienības sudraba līmeņa dalībnieces Annija Brahmane, kura spēlēja klavieres, un Tāla Šulgina, kura spēlēja čellu, todien kopā kāpa uz skatuves, lai pārējiem parādītu individuālās programmas “Award” ietvaros sasniegto prasmju jomas rezultātu. Abas jaunietes attiecīgo mūzikas instrumentu spēli izlēma apgūt, tieši pateicoties programmai “Award”. Rūdolfs Logins - Carnikavas pamatskolas “Award” vienības dalībnieks – deklamēja dzejoli japāņu valodā. Šīs valodas apguve bija viņa individuālais izaicinājums, ar kuru viņš 2019. gada februārī izvēlējās saistīt vienu no saviem bronzas līmeņa mērķiem. Vokāli instrumentālās grupas no Lejasciema "Deep silence" izpildījumā pasākuma dalībnieki un viesi klausījās dziesmas “Medus pods”, “Riptide” un “Viss var mainīties”.

Visu rakstu lasiet šeit!

---

Priecājamies un lepojamies!


Mūsu skolas 10.klases skolēns Mairis Pumpurs 2020.gada sezonā startēs prestižajā "MJC Yamaha’’ rūpnīcas junioru komandā. 

Veiksmi startos!


---

Projekts ESI LĪDERIS- spēļu nakts Engurē

12/03/2019
Treniņš, kurā apgūstam:

  • lēmumu pieņemšanas prasmes,
  • diplomātijas prasmes,
  • prasmes rīkoties ar resursiem.
  

  

                                                                                         sk. R.Grebeža
---

Starptautiskā apmaiņas programma Akmenes ģimnāzijā

12/02/2019

     Šī gada 29. novembrī  10 Auces vidusskolas skolēni ieguva neaizmirstamu pieredzi starptautiskā apmaiņas programmā Akmenes ģimnāzijā. Dienas mērķis bija veicināt gan latviešu, gan lietuviešu skolēnu prasmes brīvi komunicēt krievu valodā. 


     Viesošanās laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par abu valstu ievērojamākajām vietām, strādājot komandās. Spēles jautājumi bija gana āķīgi un interesanti, bet, savstarpēji sadarbojoties, rast atbildes nemaz nebija tik grūti. Nepiespiestajā gaisotnē arī valodas barjera starp abu skolu skolēniem šķita maznozīmīga, jo mērķis bija kopīgs.  Tikpat aizraujoši tika pavadīta sporta stunda ar dejām un lomu spēli.

     Šis sadraudzības pasākums norisinās jau 7 gadus, un nākošgad  būs mūsu kārta uzņemt kaimiņus un parādīt, cik viesmīlīgi esam mēs.


  

  

  

R.A.Kinta
---

Informatīvās līnijas skolēniem

11/25/2019
Skolēnu līnijas skolas zālē

26. novembrī:  7., 8., 9.kl.  starpbrīdī pēc 4. st.

27. novembrī:

  • 10.,11.,12.kl. starpbrīdī pēc 4.st. 
  • 1.-4.kl. starpbrīdī pēc 5. st.
28. novembrī: 5.,6.kl. starpbrīdī pēc 4. st.

---


Zinātnes diena ZINOO centrā

11/20/2019
Final event of the project “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school” (2017-1-LV01-KA201-035416)
Projekts 8.3.2.2.

      20.novembrī Auces vidusskolas skolēnu komanda piedalījās Zinātnes dienas pasākumos ZINOO centrā Rīgā. Zinātnes diena cieši saistīta ar STEM (ZTIM) jomas aktivitātēm Latvijā un ES.

STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Vairāk par pasākumu lasiet arī šeit - lasīt!

Dažādi noderīgi materiāli un infografikas par STEM - atvērt un skatīt!

15 infografikas par STEM - atvērt un skatīt šeit!

Slovēnijas video par STEM skolā - skatīties!

Skolu pārstāvēja un konkursos piedalījās  Alise Klepeca, Krišjānis Lignickis, Everts Statkus (visi 7.a klase),  Katrīna Sāra Stankevica un Marta Zilberte (7.b klase). Skolēni izlozes kārtībā nokļuva dažādās starptautiskās komandās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolēnu līdzdalību. Katra komanda darbojās divās darbnīcās un konkursos - robotikā un inženierijā. Brīvajos brīžos varēja apskatīt un darbībā izmēģināt ZINOO centra stendus un eksponātus. Dienas nobeigumā - eksperimentu šovs, kurā līdzdarbojās arī Marta Zilberte, turklāt viņa  ieguva balvu par 1.vietu konkursos savas komandas sastāvā! Visiem - veiksmīga, darbīga un interesantiem brīžiem pilna diena, netrūka arī jautru momentu!

Paldies par atbalstu projektā 8.3.2.2!

Marta Zilberte - 1.vieta starptautiskas komandas sastāvā robotikas un inženierijas konkursos! Apsveicam!


Balvā - 3D zīmulis!

  

Daži foto un video no pasākuma:


  

  

  
Vēl nedaudz dūmu.. !

Slovēnijas pārstāvju prezentācijā izskanēja doma, ka ar STEM jeb zinātnes, tehnoloģiju un inženierijas niansēm skolēnus interesantā veidā ar demonstrējumiem, eksperimentiem un vienkāršiem pētījumiem  jāsāk iepazīstināt jau no 1. vai 2.klases! Šķiet, ka tā jau sen vajadzēja darīt!

Paldies par atsaucību!
Sk.F.Sarcevičs
---

Latvijas valsts svētku nedēļa

11/14/2019
Lavijas valsts svētku nedēļa


Auces vidusskolā

11.- 18. novembris

Visu nedēļu cieņu Latvijai apliecināsim ar valsts karoga krāsu lentīti pie apģērba un aktīvu dalību pasākumos!

Turpinās Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā” – darbu iesniegšana un balsošana

11.-15. novembris 
Foto konkursa “Pa skolas logu raugoties” dalībnieku darbu apskate skolas informatīvajā ekrānā un skatītāju balvas noteikšana.

11.novembris – Lāčplēša dienas gājiens
  • Plkst. 17:30 pulcēšanās ar līdzpaņemtām lāpām pie Auces novada Kultūras centra. 
  • Plkst. 18:00 piemiņas brīdis “Brīvība ir dzīva” Vecauces pils parkā. Aicināti piedalīties visi! 5.-12.klasi pārstāv vismaz 5 skolēni no katras klases un klases audzinātāja.
   15.novembris - svētku pasākumi par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai

Mācību stunda
Laiks
Pasākums
1.
815 – 855
Svētku rīts skolas darbiniekiem un skolotājiem
2.
900 - 930
Mācību stunda pēc stundu saraksta
3.
935- 1005
Mācību stunda pēc stundu saraksta
4.
1010- 1040
1.- 4. klasei audzināšanas stunda
5.- 12. klasei mācību stunda pēc stundu saraksta
5.
1100- 1140
1.- 4. klasei svētku koncerts
5.-12. klasei audzināšanas stunda
6.
1200- 1240
5.-12. klasei svētku koncertsSkolēnu autobusi pie skolas plkst. 8:55, no skolas plkst. 13:10

18. novembris – Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena
  •  Plkst. 16:00 Auces novada Kultūras centrā svētku koncerts “Aucei - 95”.
  •  Plkst. 18:30 Svētku uguņošana Aspazijas laukumā.
 Valsts svētku koncertā, Gitas Šēferes-Šteinbergas foto

  

  

  

  

  


---