Hmm?

3/31/2021

Mācības no 29.marta

3/25/2021


 No 29. marta Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav!


Karjeras nedēļa

3/20/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 22. marta

3/18/2021

Saskaņā ar MK 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 22. marta:

- 5.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti
- 1.-4. klašu, pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē (aizsargmasku lietošana skolā visiem ir obligāta)
- nepieciešamības gadījumā, ievērojot drošības noteikumus, vienojoties par precīzu laiku, iespējamas individuālas klātienes konsultācijas

Cienījamie vecāki,
bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm.


Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm 25.martā un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 26. martā.”Crowddreaming” ir Erasmus+

     

    Arī mūsu skolas 8.a un 11.a klases skolēni ar informātikas skolotāju Ingu Kruglaužu un sociālo zinību skolotāju Lindu Vežuku iesaistījās pirmajā Eiropas skolotāju kopienā, lai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, popularizētu kultūras mantojumu! Uzzinājām, kā iesaistīt savus skolēnus digitālās kultūras kopradīšanā.
Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) un All Digital īstenotā projekta #CrowdDreaming mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Skolēni veidoja digitālus paplašinātās realitātes projektus rīkā Metaverse par kādu savā pilsētā vai novadā sastopamu kultūrvēsturisku objektu, iekļaujot arī pateicību kādai Eiropas Savienības valstij par ieguldījumu šī objekta veidošanā.  Europa Square (Eiropas skvērs) ir digitāls piemineklis, kurā izvietoti 80 digitāli projekti, kurus izstrādāja vairāk nekā 1600 skolēni no  LV  IT  GR  un HR.

Aicinām ikvienu aplūkot Latvijas un projekta partneru izstrādātos darbus (nepieciešama reģistrācija)!

Uzziniet vairāk par projektu un pieredzes stāstiem, reģistrējoties  pasākumam vietnē: LIKTA Facebook lapā  vai LIKTA mājaslapā.

#CrowdDreaming #LIKTA 

Papildus informācija par projektu:

Crowddreaming” ir Erasmus+ projekts, kas tika apstiprināts 2018. gada KA3 aktivitātes projektu konkursā par sociālo integrāciju un kopējām vērtībām: Ieguldījums izglītības un apmācības jomā.

Crowddreaming” sākotnēji ir radies kā Itālijas skolu konkurss, kas tika organizēts ar asociācijas „Stati Generali dell’Innovazione“ atbalstu.

Projektā piedalījās 5 partneri no 5 Eiropas valstīm. Pilotprojektu īstenoja 4 valstīs (Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un Itālijā), un tajā tika iesaistīti pamatskolas un vidusskolas skolotāji (20 katrā valstī) un skolēni (400 katrā valstī). 

Projekta ietvaros pedagogi un skolēni piedalījās sekojošās aktivitātēs:
  • 2019. gada maijā pedagogi tika iesaistīti apmācību virzienu digitālā kultūras mantojuma jomā kopīgā izstrādē;
  • no 2020. gada janvāra līdz martam pedagogi apguva interaktīvu tiešsaistes kursu;
  • no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam pedagogi kopā ar skolēniem iesaistījās klātienes un tiešsaistes nodarbībās, lai kopīgi veidotu digitālos projektus par vietējā kultūras mantojuma izmantošanu un popularizēšanu.
Īss iepazīšanās video ar projektu - https://vimeo.com/519390403

---
3/11/2021

GudrinieksBrīvdienas!
Jauku un un priecīgu brīvlaika nedēļu!
Brīvlaiks: 15.03. - 19.03.


Gaidīsim pavasari!


Aucei vārda dienā!

3/04/2021

Kā runāt ar jaunieti par karjeru

3/03/2021