Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 1. marta

2/26/2021

Skaistā ziema pamazām beidzas

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 22. februāra

2/19/2021

Saskaņā ar 18.02.2021. Ministru kabineta sēdes lēmumu no 22. februāra:
5.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti
1.-4. klašu, pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē (aizsargmasku lietošana skolā visiem ir obligāta)
nepieciešamības gadījumā, ievērojot drošības noteikumus, vienojoties par precīzu laiku, iespējamas individuālas klātienes konsultācijas

Cienījamie vecāki,
bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm.


Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm
24. februārī un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 25. februārī.

Mācības no 15.februāra

2/12/2021

No 15. februāra Auces vidusskolas mācību procesa norisē izmaiņu nav.

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 8. februāra

2/05/2021

Sveicam ar panākumiem valsts bioloģijas olimpiādē!