Absolventu salidojums'2015

4/01/2015

Auces vidusskolas absolventu kārtējais salidojums notiks 
 2015.g. 30.maijā 

 Sākums pkst. 18:00 
Dalības maksa: 5 EUR 

 Darbosies fotogrāfs, par samaksu foto būs iegūstami uz vietas salidojuma norises laikā! 

 Sākam gatavoties, apzinām un apziņojam draugus un visus zināmos Auces vidusskolas absolventus!


Telpas abolventiem


Izlaiduma Nr.Izlaiduma gadiTelpaSkolotāji
1. -9.1950.-1954.V_sk 112.kab.
10.-12.1959.- 1961.V_sk 107.kab.
13. - 14.1962.- 1963.V_sk 111.kab.
15.-16.1964.- 1965.V_sk 110.kab.
17.-32.1966.- 1982.V_sk sk. sporta zāle
39.1989.107.kab.V.Jaunzeme, K.Feldmanis
33.1983.403.kab.H.Dundure
36.1986.305.kab.H.Dundure, E.Vītola
34., 38.1984., 1988.108.kab.H.Dundure, I.Deimanta, A.Bīriņa, L.Andersone
35.1985.Karjeras konsult.kab.F.Sarcevičs, L.Liepiņa
37., 40.1987., 1990.109.kab.Z.Estberga, L.Dvarišķe, E.Vītola
41.1991.106.kab.M.Breča, L.Mickeviča, Dz.Lasmane
42., 43.1992., 1993.210.kab.V.Elsone, B.Pētersone, H.Dundure, I.Ante
44., 64.1994.,
2014.(Dūma)
401.kab.A.Dūma
45.1995.304.kab.J.Bensons
46.1996.Atpūtas telpa.V.Pugovka
47., 55.1997., 2005.203.kab.M.Baltiņa, I.Vikštrema
48., 57.1998., 2007.213.kab.R.Grebeža, V.Pugovka, I.Deimanta
49., 58.1999., 2008.205.kab.I.Eglīte, B.Pētersone, J.Arājs
50.2000.313.kab.I.Sarceviča, A.Fleišmane
51., 60.2001.,
2010.(Elsone)
209.kab.V.Elsone, G.Beizaka
52.2002.,
2010.(Roze)
204.kab.R.Roze, R.Januze
53.2003.217.kab.I.Špela, L.Špels
54.2004.202.kab.I.Ante, L.Priede
56.
 64.
2006.,
2014.(Silova)
303.kab.A.Zeltiņa
Ž.Silova,
59.2009.216.kab.I.Sarceviča, A.Zeltiņa
61.2011.219.kab.J.Troicka, R.Januze
62.2012.207.kab.L.Vernere, L.Priede
63.2013.201.kab.A.Veide, I.Ante

---