KAA "Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem"

3/26/2018

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” KAA pasākums „Stāsta profesionāļi”.

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

    Februārī u martā Auces vidusskolas skolēniem notika vairākas tikšanās ar dažādu jomu  profesionāļiem, lai iepazītu viņu profesionālo darbu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem veiksmīgi darboties un gūt panākumus savā profesionālā jomā.
        Uz tikšanos ar 7.-8. kl. skolēniem bija ieradies režisors un rakstnieks Māris Druva. Viņš  stāstīja par saviem darbiem, filmām un grāmatām, par režisora un rakstnieka profesijām, rādīja videomateriālus. Režisora vadībā tapa neliels uzvedums par godu Latvijas simtgadei, kurā piedalījās visi dalībnieki. Noslēgumā skolēni varēja parādīt savas dejotprasmes, jo Mārim līdzi bija akordeons un viņš lieliski uzspēlēja dažas latviešu tautas dejas.  Ar 9.-11. kl. skolēniem tikās dziedātāja un aktrise  Zane Dombrovska. Zane savu radošo karjeru sāka kā dziedātāja – viņa izdevusi divus solo albumus “Es” (2006. gadā) un “Es un Tu” (2010. gadā). Kopš 2011. gada Zane ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise, viņai piešķirta 2007. gadā Spēlmaņu nakts nominācija "Gada debija" par Kristas lomu izrādē "Adata" un 2013. gadā nominācija "Gada jaunā skatuves māksliniece" par Agneses lomu izrādē "Zudušo laiku citējot". Ar lielu interesi skolēni uzklausīja Zanes veiksmes stāstu, saņēma atklātas visaptverošas atbildes uz saviem jautājumiem par  aktrises profesionālo darbību. Pie 3.-4. kl. skolēniem atnāca sporta organizatore Sintija Liekniņa. Skolēniem bija iespēja ne tikai teorētiski iepazīt sporta organizatora profesijas noslēpumus, bet arī praktiski novērtēt Sintijas prasmes vadīt fiziskas aktivitātes.  1.-2. kl. skolēni tiekas ar klavieres skolotāju un ērģelnieci Ingrīdu Petrausku. Pateicoties Ingrīdai un viņas studijām Lutera akadēmijā, Auces baznīcā tagad ir ērģeles. Uz tikšanos ar 5.-6. kl. skolēniem ieradās  Auces novada uzņēmēji: uzņēmuma “Zaigas nams” īpašniece Zaiga Vismane un uzņēmuma “Dienvidi Plus” pārstāvji Andris Eihvalds un Ilze Kārkliņa. Viņu veiksmes stāsti un atziņas ļāva skolēniem izprast  uzņēmēju panākumu un sasniegumu nosacījumus. Maija mēnesī tikšanās ar amatnieku ir paredzētas 1.-9. speciālo klašu skolēniem.                                                                                                                                          
Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova 

---

Skaļā lasīšana

3/24/2018
      2018. gada 14. martā trīs labākie Auces vidusskolas 5. un 6. klašu lasītāji  Alise Klepeca, Milāna Kočubājeva un Endijs Meļņičuks piedalījās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības pusfinālā modernajā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā.
     Mūsu bērnu grāmatu fragmentu lasījumi bija gan izteiksmīgi, gan klausītājus piesaistoši. Visi ieguva atzinības par piedalīšanos. Endijs bija žūrijas pārstāves Anitas Celmiņas favorīts un zēns ieguva arī žūrijas komisijas priekšsēdētājas Ineses Zanderes simpātiju balvu - grāmatu. 
sk. R.Grebeža
---

Vecāku skolas diena

3/16/2018
       Auces vidusskolas kolektīvs pateicas par iespēju izglītot jūsu bērnus. Lai stiprinātu sadarbību, š.g. 29.martā Auces  vidusskolā notiks Vecāku skolas diena, kurā iespējams vērot mācību stundas un pēc izvēles darboties kādā no drāmas terapijas vai sociālo zinību, vai fizikas, vai datorikas, vai sākumskolas, vai bibliotēkas darbnīcām.

Programmā:
1.st. 8:15 - 8:55 Jūsu bērna stundas vērošana
2.st. 9:00 - 9:40 Jūsu bērna stundas vērošana
3.st. 9:45 - 10:25         Jūsu bērna stundas vērošana
4.st. 10:30 - 11:10         Jūsu bērna stundas vērošana
       11:10 - 11:25 Starpbrīdis
5.st. 11:25 - 12:05         Vecāku dalība kādā no darbnīcām
       12:05 - 12:20 Starpbrīdis
6.st. 12:20 - 13:00         Vecāku dalība kādā no darbnīcām
       13:00 - 13:15 Starpbrīdis /vecākiem maksas pusdienas 
7.st.13:15 - 13:55         Tikšanās ar klases audzinātāju vai priekšmeta  skolotāju

Dalības un pusdienu pieteikšana pie bērna klases audzinātājas līdz 23.martam

---

Projekts " Sporto visa klase"

3/11/2018
 6.martā Liepājas Olimpiskā centra manēžā notika projekta "Sporto visa klase" stafešu diena, kurā piedalījās 13 skolu 4. klašu skolēni. Stafetēs bija jāpiedalās visiem skolēniem.

 Mūsu skolas 4.b klases skolēni izcīnīja 1. vietu, klases audzinātāja L.Svilāne, 2.vietu ieguva 4.a klases skolēni, audzinātāja A.Laveiķe.

 Paldies sporta skolotājiem U.Arājam un L.Špelam par lielisko skolēnu fizisko sagatavošanu!

 

---

Sveicieni Visuma visdaiļākajām būtnēm!

3/08/2018

---


Konkursa "Gudrinieks" rezultāti ķīmijā

3/05/2018
Paldies visiem, kuri piedalījās!

Labākie rezultāti ķīmijas konkursā

5.-6.kl. grupa
  • Everts Stakus - 7p
8 .- 9. kl. grupa
  • Aldis Šimkus - 10p
  • Edmunds Bērziņš - 9p
10. - 12.kl. grupa
  • Undīne Barvida - 23p
  • Linda Jakuboviča - 22p
Tiksimies citos konkursos!

---

50 čellu maģiskā skaņa

     4.martā, kultūras centrā Auces vārda dienā notika unikāls pasākums - čellu svētki "Sveiciens Aucei". Šajā fantastiskajā koncertā piedalījās Auces mūzikas skolas absolventi (mācījušies Auces vidusskolā), citu mūzikas skolu audzēkņi, slavenie trio "Art-i-Shock" un čellu trio "Melo-M". Jāpiemin, ka trio "Art-i-Shock" ir šī gada Latvijas Zelta mikrofona ieguvēja un tās sastāvā darbojas Guna Šnē, kura ir Auces mūzikas skolas absolvente un mācījusies mūsu vidusskolā! Par skaņas labskanīgumu rūpējās skaņu režisori Oļegs Kovaļovs (Auces vidusskolas absolvents) un slavenais obojists, diriģents un audioproducents  Normunds Šnē.
     Nebūs kļūda, ja tiks apgalvots, ka pie mums skanēja pasaules līmeņa mūzika! Koncerta noslēgumā uz skatuves muzicēja ap 50 čellisti, sākot no 7 gadu vecuma kopā ar trio "Art-i-Shock" un čellu trio "Melo-M"! Kas par skanējumu - suģestējoša un maģiska skaņa un kaut ko tādu bija iespēja piedzīvot tiem, kuri bija šajā koncertā! Diez vai vēl kur citur uz skatuves vienlaicīgi ir muzicējuši 50 čellisti! Unikāls notikums! 

 

Klausoties, neviļus radās doma, kas gan tas būtu par megakoncertu, kurā sapulcētos un koncertētu visi aktīvi muzicējošie un Auces skolās izglītību guvušie mūziķi! 
Lai tas kādreiz izdodas!
IS & FS
--

Konkursa "Gudrinieks" mūzikas kārtas rezultāti

3/02/2018
Dalībnieku skaits mūsu konkursa "Gudrinieks" pēdējās kārtās ievērojami samazinājās! Vai tas saistīts ar aukstumu vai pagurumu?

Mūzikas konkursa labākie rezultāti

5. - 6. klašu grupā:

1. Emīls Valteris 5a klase - 17 punkti
2. Renārs Aļeksejevs 5a klase - 16 punkti
3. Krišjānis Lignickis 5a klase - 13  punkti

7. - 9. klašu grupā:

Rainers Liekniņš 7b klase - 16 punkti

10. - 12. klašu grupā:

Amanda Bekere 11 klase - 15 punkti

Pateicība visiem dalībniekiem! Drīz būs arī ķīmijas konkursa rezultāti!

---