Konkursa "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" fināls

2/27/2017


24.februāri šie smaidīgie, sagurušie, bet ļoti gandarītie ļaudis pavadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkās korē, konkursa "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" finālā. Arī mūsu – Auces vidusskolas komanda – Līga, Diāna un Kaspars.
12 vidusskolēnu komandu veidotos spēļu prototipus dažādās nominācijās vērtēja plašs un daudzveidīgs žūrijas pulks: Latvijas Kultūras akadēmijas, LR Kultūras ministrijas un Saeimas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts izglītības satura centra, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas un uzņēmuma "Brain Games" pārstāvji.
Diena bija gara, informācijas un emocijām bagāta. Jaunieši savos spēļu prototipos bija ieguldījuši milzīgu darbu - daudzas no spēlēm jau bija principā gatavas, tās bija pārdomātas un izstrādātas. Bija spēles, kurās tika pārbaudītas zināšanas par visām Latvijas Kultūras kanona vērtībām, un bija tādas, kurās bija jākoncentrējas uz kādu konkrētu jomu. Bija spēles, kurās jānokomplektē tautas tērps , un bija spēles, kur jāatpazīst latvju zīmes.
Žūrija varēja tikai noelsties - tik liels darbs, tik labs rezultāts tik mazā laikā!
Kaut arī vērtēšanas process nebūt nebija vienkāršs, tomēr pēc garām diskusijām un sarunām visām komandām tika piešķirts pirmās pakāpes diploms un katram sava nominācija.

Auces vidusskola ieguva balvu nominācijā "Labākā spēle latvju zīmju komunikācijā".

Paldies jauniešiem par enerģiju, izturību, radošo garu un nenobīšanos piedalīties grūtajā konkursā! Sk. L.Vežuka         
---

Atvērto durju diena Aucē

2/15/2017


“Food and Health; it’s better to prevent than to cure”

2/07/2017

No 13. līdz 17.februārim mūsu skolas skolēni Annija Brahmane, Kristers Martins Zeikmanis (7.a) un Kima Megija Staņislavska (7.b) piedalīsies Erasmus+ skolu partnerības projekta “Food and Health; it’s better to prevent than to cure” (Projekta Nr.2016-1-NL01-KA219-022900-3) sanāksmē Norvēģijas pilsētā Hofā. Kopā ar skolēniem dosies skolotājas Gunita Dambe un Jana Smila.

Veiksmīgu darbu projektā!

---

Garos ziemas vakaros

2/06/2017

2.februārī, tieši Sveču dienā, 5.-6.klašu skolēni mēģināja saprast un nelielā uzvedumā parādīt, kā garos ziemas vakarus pavadīja senie latvieši. Katra klase bija sagatavojusi vienu latviešu rotaļu vai deju, kuru iemācīja pārējiem. Tika minētas mīklas, veikti dažādi uzdevumi, meklētas atbildes par latviešu svētkiem. Noslēgumā visi varēja izdejoties disenītē. Paldies Inesei un Kimai par deju soļu un kustību ierādīšanu pārējiem! Paldies visiem par atsaucību!
No dzirdētām atziņām - esot bijis riktīgi foršs vakars!

---

Danču vakars Auces vidusskolā

2/01/201731. janvāra vakarā lustīgu latviešu, poļu un citu tautu deju virpulī griezās septiņpadsmit Auces vidusskolas 9. līdz 12. klašu jaunieši. Uz sadancošanos bija ieradušies 11 zēni un 6 meitenes. Deju soļus ierādīja dažādu tautu deju pazinēja Ināra Rumba, skolotāja Ruta Januze un starptautisko nometņu dalībnieki Baiba un Intars. Brīvā un jautrā gaisotnē tika izdejots Mugurdancis, Šokolata, Plaukstiņpolka, Korobuška, Pingvīndeja, Krakovjaks un citas dejas. Līdz ar skolēniem deju soli apguva arī skolotājas R. Grebeža un L. Priede.

Nākamais danču vakars notiks februāra beigās, kad mācīsimies valša un polonēzes pamatsoļus.NĀC UN DEJOT SĀC ARĪ TU!

---