Starptautiskais skolu partneru pasākums Jozefovā pie Vislas

3/28/2019
     Š.g. 20.- 24.martā Auces vidusskolas skolēni  - Līva Janevica, Renāte Mikne, Karīna Sagaidaka, Beāte Raivita Pumpure, Kristers Eglītis, Artūrs Kirfa, Kristers Zeikmanis, Emīls Barakauskis  un skolotājas Inga Mestre un Ilze Vikštrema - piedalījās starptautiskā skolu partneru pasākumā Polijā. Kopā ar poļu un ukraiņu jauniešiem tika pavadītas interesantas, izglītojošas un draudzīgas dienas Jozefovā pie Vislas. Mūsu jauniešiem bija iespēja iepazīties gan ar poļu, gan arī ar ukraiņu kultūru, tradīcijām, pilnveidot savas valodu prasmes un sportot. 
     Renāte: Man ļoti patika iepazīšanās spēles, mācījāmies ļoti jautras un interesantas dejas. Man arī patika šaut ar šaujamieroci pa mērķiem, lai arī netrāpīju ne reizi, bija interesanti. Man visvairāk patika brauciens uz Ļubļinu, kur staigājām pa pilsētu un devāmies uz atrakciju parku, kur lēkājām pa piepūšamajiem batutiem un baudījām dažādas citas atrakcijas. Man ļoti interesants arī likās pavasara sagaidīšanas pasākums, kurā arī paši piedalījāmies balsojot par labākajiem tērpiem, un taisot pavasara zaķus. Man ļoti patika arī mazā pilsētiņa  Kazimira, tā bija ar šaurām ieliņām, maziem tirdziņiem un ļoti jauku atmosfēru. Bija interesanti arī uzzināt par citu tautu tradicionālajiem ēdieniem, kā arī tos nogaršot. Piedzīvojums bija arī pašiem gatavot latviešu ēdienus - pelēkos zirņus ar speķi un ceptus ābolus ar dažādām garšvielām.
     Līva: Polijā esmu bijusi jau iepriekš, bet šajā ceļojumā bija iespēja redzēt Poliju no cita skata punkta. Vienmēr esmu bijusi lielās Polijas pilsētās, bet šajā mazajā pilsētā  Jozefovā pie Vislas pavērās cits skats. Ļoti patika ekskursija uz, manuprāt, neparasto Polijas pilsētu Kazimiru, tā atgādināja Vāciju. Laikapstākļi mūs lutināja, gandrīz katru dienu spīdēja saule un bija silts. Man patika gatavot ar savu komandu latviešu ēdienus. Mēs vārījām zirņus un desertā cepām ābolus. Bija lieliska iespēja nogaršot citu valstu nacionālos ēdienus. Apmeklējām porcelāna muzeju, kas ir vienīgais Polijā, un tur veidojām porcelāna rozi,  bija interesanti izmēģināt kaut ko jaunu.  Manuprāt, visiem daudz prieka radīja koncerts, kurā mēs un ukraiņi dejojām savas tautas dejas un dziedājām savas tautas dziesmas. Mēs iesaistījām publiku, tas bija aizraujoši. Brīvo laiku pavadījām draudzīgi ar ukraiņu draugiem, runājoties, spēlējot Uno kārtis un skatoties filmas. Es no šī ceļojuma ieguvu daudz jaunu draugu un pozitīvu iespaidu, un attīstīju savas valodas prasmes. Lielu paldies saku mūsu skolotājām - Ilzei Vikštremai un Ingai Mesterei, kuras bija kopā ar mums ceļojumā, un Auces novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. 
   Kristers E.: Šīs 5 dienas man daudz ko nozīmēja. Es satiku daudzus jautrus un draudzīgus cilvēkus. Šis brauciens man bija emociju pilns. Es sen nebiju juties tik dzīvespriecīgs un atklāts. Pateicoties tiem cilvēkiem,  es daudz ko iemācījos. Es uzzināju citu tautu kultūru un paražas. Es esmu ļoti pateicīgs mūsu direktorei I.Špelai par dāvāto iespēju. Un es zinu, ka neatteikšos no vēl kādas iespējas.
      Karīna: Šīs 5 dienas bija brīnišķīgas. Mēs iepazināmies ar jauniem draugiem, kuri mums tagad ir kā ģimene. Cilvēki Polijā ir ļoti draudzīgi un atsaucīgi, tāpat arī ukraiņi. Redzējām nelielu daļiņu no Polijas, bet šīs vietas - Jozefova pie Visla, Ļubļina, Kazimira -  radīja vēlmi atgriezties, domāt par nākotnes plāniem - ceļot uz Poliju.  Šis ceļojums bija aizraujošs. Iesaku viesiem skolēniem izmantot iespējas, ko skola Jums piedāvās.
    Artūrs: Manuprāt, brauciens bijā izdevies, un, neskatoties uz nogurdinošo, garo ceļu, es nenožēloju nevienu mirkli, ka izmantoju iespēju aizbraukt uz Poliju. Pirmais, kas iekrita man acīs, bija plašie ābeļu un citu augļu dārzi. Tie stiepās vismaz pāris simtu metru garumā. Poļu un ukraiņu biedri bija ļoti draudzīgi, un vienīgā nelielā barjera starp mums bija valoda. Taču arī neskatoties uz valodas atšķirībām, mēs tomēr sapratāmies, izmantojot mūsu svešvalodu prasmes. Vienreizējs piedzīvojums bija arī brauciens sestdienā uz Ļubļinu. Mēs izstaigājām Ļubļinas vecpilsētu. Diena tiešām pagāja ātri un ar labu noskaņojumu.
    Dienas pagāja nemanot, piemēram, ar rokdarbu veidošanu, aktivitātēm internacionālajā valodas dienā, uzstājoties ar saviem priekšnesumiem.
     Emīls: Manuprāt, šis pasākums bija ļoti interesants. Es it īpaši atceros braucienu uz Ļubļinu, kur mēs apskatījām gan tagadējo pilsētu, gan vecpilsētu. Mēs apmeklējām Ļubļinas baznīcu, uzkāpām tornī, redzējām “neveiksmes akmeni”, kurš caur gadsimtiem nes nelaimes. Vēl man patika strādāt komandās ar poļiem un ukraiņiem. Viņi bija ļoti draudzīgi, jautri un varēja viegli sadarboties. Pasākumi, kā pirmās pavasara dienas svinēšana un internacionālā valodu diena, ļoti palīdzēja sadraudzēties  ar poļu un ukraiņu jauniešiem. Es nenožēloju, ka braucu uz Poliju, jo es sadraudzējos ar poļiem un ukraiņiem, un mūsu skolasbiedriem.
     Beāte: Es uzskatu, ka šis brauciens katru no mums ir kādā veidā mācījis. Kādam ir labākas angļu vai krievu valodas zināšanas, kādam labāka saziņa ar apkārtējiem, kāds vienkārši ir iemācījies, kas ir draudzība. Es uzskatu, ka šī bija tiešām laba iespēja iepazīt citas valsts bērnus un citu valstu kultūras. Katra diena bija tiešām aizraujoša, interesanta un priekpilna! Mēs izbaudījām iespēju, kura mums tika dota, un, manuprāt, tas ir galvenais! Kā arī, protams, liels paldies mūsu skolotājām: Ilzei Vikštremai un Ingai Mesterei, kuras ļoti daudz visā palīdzēja, atbalstīja un rūpējās par mums! Ieteiktu ikkatram izmantot šādu iespēju un būt atvērtiem jaunām idejām. Liels paldies par iespēju!
    Kristers Z.: Man patika brauciens uz Poliju, kaut vai tas bija nogurdinošs brauciens. Mēs iepazināmies un ieguvām jaunus draugus. Visinteresantākie bija vakari, kad mēs varējām pastāstīt par savu skolu un iepazīt poļus, ukraiņus. Visspožākā atmiņa bija par Ļubļinu, mēs uzzinājām par Polijas vēsturi un par pašu pilsētu. Liels paldies visiem, kas padarīja braucienu iespējamu!
 Paldies Auces novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kā arī autobusa vadītājiem!

 

  

  

   

  

  

---


KAA pasākums “Pielaiko profesiju!”

3/20/2019

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)

     20. martā Auces vidusskolā viesojās improvizācijas teātra 3 aktieru grupa jeb ‘K Komanda“. 
3.ab klašu skolēni piedalījās interaktīvā, izglītojošā aktivitātē “ŠARĀDES PAR PROFESIJĀM”. Aktieri attēloja dažādu profesiju pārstāvjus un skolēniem bija  jāuzmin, kas šīs ir par profesijām, kā arī pašiem jāraksturo profesijai raksturīgās prasmes. Aktivitātes laikā tika veicināta izpratne par profesiju daudzveidību; par vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas profesiju pārstāvjiem. Skolēni bija sajūsmā par atraktīvām aktieru darbībām un ar lielu prieku piedalījās nodarbībā.  
     8.ab klašu skolēniem notika izglītojoša spēle diskusijas formātā “KARJERAS PUZLE”. Aktivitātes gaitā tika apskatītas trīs profesiju ( ārsta, pavāra un IT speciālista) vispārīgās un speciālās prasmes. Skolēni bija sadalīti komandās un katras komandas uzdevums bija piemeklēt gan vispārīgās, gan speciālās prasmes atbilstoši aktuālajai profesijai. Katra komanda bija piesaistīta “K Komandas” improvizatoram, kurš spēles procesu padarīja interesantāku un veicināja komunikāciju starp skolēniem. Nodarbība skolēniem ļoti patika un viņi labprāt vēlreiz satiktos ar “K komandu”.

Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova---

KAA pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2019””

3/03/2019

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)
KAA pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2019””

1.martā Auces vidusskolu 10. -12. klašu skolēni apmeklēja izstādi “Skola 2019”.
     Izstādē "Skola 2019" skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, kā arī piedalīties dažādu profesiju meistarstiķos un paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs. Bija iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt par dažādu profesiju saturu, atklāt daudz jauna un gūst iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Izstādē vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri u. c. jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. “Skolā” darbojās Atvērtā skatuve, uz kuras izstādes dalībnieki 20 minūšu garās prezentācijās interesentus iepazīstināja ar savu mācību iestādi un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu. Lai skolēni gūtu priekštatu par dažādām profesijām un atklātu sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā. Katrs skolēns varēja  izvēlēties sev piemērotas, atbilstoši viņa vajadzībām un interesēm aktivitātes. 
Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova

---

Teātra vakars 7.martā plkst. 18:00

3/01/2019


---