Rīgas informātikas skolotāji pieredzes ekskursijā Aucē

6/14/2009
2009.g.5.jūnijā Aucē ieripoja elegants un moderns mikroautobuss ar 10 Rīgas un vēl dažu rajonu (kopā 4 rajonu pārstāvji) informātikas skolotājiem, lai iepazītos ar Auces vidusskolas skolotāja F.Sarceviča un viņa kādreizējā audzēkņa (tagad nu jau itin labi zināma un ļoti progresīvi domājoša IT speciālista un pedagoga) G.Šeršņeva pieredzi un idejām IT pielietojumiem izglītībā. Ciemiņiem diena sākās ar ekskursiju SIA TEHNIKA, kura krietni ieilga ciemiņu pārsteiguma un ieinteresētības iespaidā. Te bija gan programmējami darbgaldi, gan ražošana realitātē, gan tikšanās ar sava aroda meistariem un nobeigumā arī interesanta saruna ar projektētāju, kura darbā izmanto projektēšanas programmpaketi SolidWorks, bet rasējumu drukāšanai izmanto iespaidīgu ploteri.Vai tiešām tādā nelielā pilsētiņā kā Auce kaut kas tāds var būt? Tomēr ir!
Tālāk informātikas skolotāju grupa devās uz Auces vidusskolu, kur, pēc īsas paviesošanās skolas bibliotēkā, skola datorlaboratorijās notika divas nodarbības (meistarklases). Pirmā no tām sākās kā G.Šeršņeva videolekcija "Jaunie internet rīki skolotāja un skolēna sdarbībai" (Lekcijas vietnes adrese), pats videolekcijas autors pievienojās mazliet vēlāk. Lekcijā izklāstīts autora skatījums uz IT pielietojumu iespējām izglītības procesā, bet sīkāk lasiet G.Šeršņeva emuārā (blogā) - tecahergatis.blogspot.com. Otru nodarbību piedāvāja Auces vidusskolas informātikas skolotājs (starp citu šī priekšmeta skolotājs no informātikas masveida sākuma datuma skolās - 1985.g.1.09.) - 1h stundas prezentācija sākās ar paša Internetā atrasto un izveidoto Wiimote interaktīvās tāfeles demonstrāciju (iepriekš nebrīdinot), kuras laikā viesu sejās bija redzams neviltots izbrīns. "Tā taču darbojas kā interaktīvā tāfele, bet kas tas ir?" - atskanēja izsaucieni. Wiimote interaktīvā tāfele tiešām darbojās un pie kam dažas iespējas ir tādas kādu nav "īstajām". Pēc demonstrācijas viesiem tika piedāvāta arī nepieciešamā informācija (lasīt vairāk...). Vēlāk tika demonstrētas dažādas tiešsaistes servisu iespējas, īss ieskats interesantākajos skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, skolotāja F.Sarceviča paša izveidotajos CD-ROM "Programmatūra darbam klasē" un "Grafisko programmu kolekcija 2009". Sīkāk par to un daudz ko citu var lasīt skolotāja F.Sarceviča emuārā (blogā) fs-it.blogspt.com.
Pēc nodarbībām Auces vidusskolas datorklasēs viesi tika aicināti uz Vecauces pili, kur ieturēja kārtīgas pusdienas jaukajā pils ēdnīcā, bet pēc tam dvēseles veldzēšanai sekoja neliela ekskursija pa pili. Protams, ka arī Vecauces pils ciemiņiem ļoti patika!
Pēc kāpelēšanas pa pils dažādajām kāpnēm, viesi devās uz blakus esošo VECAUCE koģenerācijas staciju, kur realitātē varēja iepazīties ar elektroenerģijas automatizētas ieguves procesu no kūtsmēsliem un citas biomasas, kā arī paviesojās modernajā govju slaukšanas kompleksā, kur varēja vērot kā robots, izmantojot lāzersensorus, pats gotiņai pievieno slaukšanas aparātu, tad datorsistēmas apstrādā slaukšanas rezultātus - visas analīzes uzreiz parādās datora monitorā. Tur redzams arī, kuras govis jau izslauktas, kuras vēl jāizslauc. Tiešām vismodernākais IT pielietojums praksē!
Dienas beigu daļā - vizīte EK AUCE, kur viesus laipni sagaidīja uzņēmuma darbinieki G.Vežuks un E.Valters. Viņi ciemiņiem parādīja gan piegrieztņu projektēšanas, gan arī ražošanas procesus un telpas. Viesiem bija iespējams pavērot, ko te dara ar lielizmēra ploteriem.
Pašā dienas noslēgumā - neliela ekskursija vienā no mūsu pilsētiņas izglītības pērlēm - PIIC un bibliotēkas kompleksā, kur viesi varēja pilnībā pārliecināties, ka ne jau velti Auces pilsēta zināma gan kā sakoptākā pilsēta, gan kā pilsēta ar sakārtotāko izglītības sistēmu.
Auce ir ne tikai pilsēta ar vārdu kalendārā, bet tā patiešām ir brīnumiem pārpilna pilsēta! Varam būt lepni ar savu pilsētu un tās ļaudīm! Sirsnīgs paldies visiem atsaucīgajiem un laipnajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja ekskursiju organizēšanā!
Beigās - viesu ciemošanās fotogalerijā! Lai apskatītu fotogaleriju, klikšķiniet uz attēla!
Sk. F.Sarcevičs

Rīga_Auce