22.atklātā valsts mājturības olimpiāde

5/05/2021
 22.atklātās mājturības olimpiādes finālistu darbi:
  • K 120 Dārta Marga
  • K 204 Renārs Andiņš
  • K 205 Roberts Bērziņš
  • K 211 Markuss Cišeiko
  • K 302 Edmunds Bērziņš
     

  

Suminām! Veiksmīgus turmākos darbus!

---

Par mācībām no 5.maija

4/29/2021

Sveicam laureātus!

4/26/2021
4/23/2021
4/16/2021

No 26. aprīļa Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav.

Sveicam olimpiāžu laureātus!

4/14/2021Mācības no 12.aprīļa

4/09/2021

 Par mācību procesa organizēšanu no 12. līdz 16. aprīlim:
1. Visām 1. līdz 6. klasēm un 12. klasei mācības notiek klātienē.
2. No  7. līdz 11. klasei mācības klātienē notiek rotācijas kārtībā. Par kārtību informē klases audzinātāja.
3. Mācības notiek pēc septembrī izstrādātā stundu saraksta.


4/06/2021

Mācības no 6.aprīļa

4/01/2021


No 6.aprīļa Auces vidusskolā mācību procesa norisē izmaiņu nav!


Hmm?

3/31/2021