6/02/2023
Mācību gada noslēgums Auces vidusskolā!

    Kā ierasts 31. maijā Auces vidusskolā mācību gada noslēguma līnijas un liecību saņemšana. 
Līnijās tiek sumināti skolēni, kuri mācību gadu beiguši ar labiem, augstiem vai izciliem mācību sasniegumiem. Viņiem tiek pasniegtas skolas balviņas, grāmatas. Mācībās izcilākie skolēni saņem sudraba un zelta liecības.

Sudraba liecības ieguvuši 13 skolēni.
Marats Evarsons (4.b kl.)
Linards Valters (4.b kl.) 
Jānis Ādmidiņš (5.b kl.)
Rinalda Bekasova (6.a kl.)
Ance Raņķevica (6.b kl.)
Nikola Dumbrovska (6.b kl.)
Annija Rozenberga (8.a kl.)
Anete Viktorija Zorģe (8.a kl.)
Nikola Valujeva (8.b kl.)
Ivo Čaps (8.c kl.)
Amanda Rakauska (8.c kl.)
Anna Marija Smila (9.a kl.)
Dženija Zeltiņa (12.b kl.)

Zelta liecības ieguvuši 13 skolēni.
Ance Teihmane (4.b kl.)
Jēkabs Krapauskis (5.b kl.)
Iveta Ķīšeniece (5.b kl.)
Gabriela Bērmane (5.b kl.)
Eva Čapa (6.a kl.)
Kitija Bobrika (8.b kl.)
Madara Alise Lerha (8.c kl.)
Sanija Pūpola (10.a kl.)
Anastasija Būmane (10.b kl.)
Linda Valtere (11.a kl.)
Eduards Vežuks (11.a kl.)
Madara Ādmidiņa (12.a kl.)
Anna Šneidere (12.a kl.)

    Ar atzinības rakstiem un ziediem tiek sveikti Dobeles novada olimpiāžu uzvarētāji un skolotāji, kas skolēnus sagatavojuši veiksmīgam startam. 


    Atzinības par dalību olimpiādēs ir ieguvuši deviņi Auces vidusskolas skolēni.
3. vieta
 
Ivo Čapam (angļu valoda), Patrīcijai Gudkovai (vizuālā māksla), Kevinam Lavrinovičam (angļu valoda), Ancei Teihmanei (latviešu valoda)
 
2. vieta
 
Gabrielai Bērmanei (matemātika), Alisei Klepecai (angļu valoda), Danielai Matvejai (vēsture), Annai Marijai Smilai (vizuālā māksla), Annai Svilānei (latviešu valoda)
 
1.vieta
 
Valērijai Būmanei (krievu valoda), Evai Čapai (angļu valoda), Laurai Strautmanei (latviešu valoda), Eduardam Vežukam (latviešu valoda)

Sveicam!

    Vakarā skolas zālē uz pasākumu “Skolas zvaigžņu diena” pulcējas ģimenes, kurās aug bērni, kas 2022./23. m.g. mācībās sasnieguši labus un augstus rezultātus. Skolēnu liecībās vērtējumi ir no 6 līdz 10 ballēm. Pateicības par atbalsta sniegšanu bērna izaugsmē saņem 91 ģimene.
    Īpaši suminātas tiek divas ģimenes. Balvu “Auces vidusskolas lepnums” saņem 12. klases skolnieču Annas Šneideres un Madaras Ādmidiņas ģimenes. Visu izglītības ieguves laiku skolnieču mācību sasniegumi ir bijuši labi un augsti.
    Skanīgu, patriotisku un latvisku sveicienu sniedz muzikālā grupa no Talsiem.
    Paldies visiem vecākiem, kuri ikdienā saviem bērniem sniedz padomu, atbalstu un mīlestību un svētkos kopā ar viņiem priecājas par paveikto!
    Lai mums visiem jauka, piedzīvojumiem un patīkamiem pārsteigumiem pilna vasara!

 
Ligita Priede un Ina Ante Mācību ekskursija "Iepazīsti profesiju" uz tekstilapstrādes uzņēmumu SIA "Spectre Latvia"

Ekskursijas laikā 2.a klases skolēni guva priekšstatu par šuvējas profesijas pārstāvju darba ikdienu un darba vidi – šūšanas cehs, gatavās produkcijas noliktava, ofisa telpas.
Skolēni vēroja šuvēju darbu šūšanas cehā, šujmašīnu meistaru darbu un praktiski darbojās, pagatavojot sev atstarotāju - piekariņu.
Mācījāmies sasiet mezglu. Tas nebija viegli!

 2.a klases sporta aktivitātes pilsētas stadionā

Skolēnu grupas novadīja pašu izvēlētās sporta stafetes, kustību rotaļas un spēlēja hokeju.
Bija jautri! Esam draudzīgi!
Skolotāja Sniedzīte Juhimenko
5/30/2023
 Aktualitātes speciālās izglītības programmās
   
        10. maijā skolēni devās programmas “Latvijas skolas soma” apmaksātā mācību ekskursijā “Izzini, izgaršo un izspēlē Jelgavu”.

Dzelzceļa muzejā iepazina dzelzceļa vēsturi, iepazina tuvāk ar dzelzceļu saistītās profesijas.Ā. Alunāna muzejā guva ieskatu teātra vēsturē un paši izspēlēja lugu “Vecīša cimdiņš”.Karameļu darbnīcā piedzīvoja meistaru paraugdemonstrējumus, uzzināja par karameļu veidošanas procesu un izgatavoja paši savas karameles.16. maijā skolēni piedalījās sporta stafešu dienā Lietuvā Dabikines V.Zubova skolā.17. maijā skolēni piedalījās Zemgales reģiona starpnovadu skolēnu ar speciālām vajadzībām pasākumā „Būsim kopā” Bērzupes speciālajā pamatskolā.

      


       Mācību gada laikā sadarbojāmies ar biedrību “Papardes zieds”. Lai veicinātu jauniešu izpratni par sevi un ar seksualitāti saistītiem jautājumiem, rudenī skolēni piedalījās vairākās izglītojošās nodarbībās.

        16.maijā šī mācību gada sadarbība noslēdzās ar sapulci vecākiem par bērnu un jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību, kuru vadīja biedrības vadītāja Iveta Ķelle.
5/29/2023
 

Erudītu konkurss "Prāta banka"

    25. maijā 3. klašu divas komandas devās uz skolēnu erudītu  konkursu “Prāta banka”, kas notika K. Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas".
   Konkursa mērķis bija:
  • veicināt skolēnu interesi par Latviju, dzimto novadu, pielietot un papildināt skolā gūtās zināšanas un prasmes.
  • rosināt skolēnu padziļinātu interesi par vēsturi, dabas zinībām, latviešu valodu.
    Pasākums bija interesants un aizraujošs. Tika paplašinātas skolēnu zināšanas gan par Latviju, gan novadu. Katras skolas skolotāju uzdevums bija sagatavot uzdevumus un tos novadīt. Darbs notika 13 stacijās. Par darbu katrs skolēns saņēma balvu. Visi bija gandarīti par izdevušos dienu.
                                   
Skolotājas L. Svilāne un D. Dadzīte

   Katram savs Ziedonis!

        “Domāšana sākas tieši no brīnuma, izbrīna un brīnīšanās. Daba kā brīnums, cilvēks kā brīnums, un pats kā brīnums. Visas mazās cēloņsakarības ir lieli brīnumi, un brīnumaina ir to meklēšana”.

                                                                                                Imants Ziedonis
 
        20.maijā mūsu skolas radošie skolēni no 5.-8.klasei piedalījās Dobeles novada kultūras pašizpausmes pasākumā “Katram savs Ziedonis”, lai atklātu brīnumu sevī un visi kopā radītu brīnumu.
Uz pasākumu vedām līdzi sagatavotos mājas darbus - radoši noformētu I. Ziedoņa citātu. Daudz šādu citātu rotāja Mākslas skolas dārzu. Dārza vizuālo noformējumu kuplināja arī šī gada vizuālās mākslas olimpiāžu dalībnieku darbi. Pie saviem darbiem nofotografējās arī mūsu skolas olimpiādes dalībnieki.
        Darbošanās notika 6 pieturās, radot jaunrades darbu kādā no piedāvātajām mākslas jomām.
Visi dalībnieki bija priecīgi un apmierināti. Dažas skolēnu atsauksmes. 

       Man ļoti patika apceļot visas 6 stacijas un pildīt radošus uzdevumus. Pasākums bija interesants, jautrs un aizraujošs. Loti jauki iegūt kādas jaunas zināšanas un būt kopā ar citiem skolēniem.                                                                                   
Annija Rozenberga, 8.A klase

        Pasākums bija ļoti interesants un jautrs. Bija dažādas aktivitātes. Mēs varējām būt ļoti radoši un uz brīdi aizmirst visus gramatikas likumus!
                                                                                                Arta Zemture, 7.A klase 

      Man ļoti patika pasākums. Bija jautri, ātri iejutos. Uz šo I. Ziedonim veltīto pasākumu tiešām bija vērts braukt. Noformēt citātus bija nedaudz sarežģīti, bet patīkami. Laiks paskrēja tik ātri, likās tikko sākām darboties, bet jau jābrauc mājās. Bet atbraucu mājās ar prieku. Bija vērts ar draugiem beidzot iziet cilvēkos un izbaudīt pēdējo skolas mēnesi. Ja būtu iespēja, brauktu vēlreiz!
                                                                                                Ance Raņķevica, 6.b klase

Skolēnu jaunrades procesu izbaudīja vizuālās mākslas skolotāja Daina Krūzmane.