Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 1. marta

2/26/2021

Skaistā ziema pamazām beidzas

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 22. februāra

2/19/2021

Saskaņā ar 18.02.2021. Ministru kabineta sēdes lēmumu no 22. februāra:
5.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti
1.-4. klašu, pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē (aizsargmasku lietošana skolā visiem ir obligāta)
nepieciešamības gadījumā, ievērojot drošības noteikumus, vienojoties par precīzu laiku, iespējamas individuālas klātienes konsultācijas

Cienījamie vecāki,
bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm.


Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm
24. februārī un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 25. februārī.

Mācības no 15.februāra

2/12/2021

No 15. februāra Auces vidusskolas mācību procesa norisē izmaiņu nav.

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 8. februāra

2/05/2021

Sveicam ar panākumiem valsts bioloģijas olimpiādē!

Mācības no 25. janvāra līdz 5. februārim

1/22/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 25. janvāra līdz 5. februārim:
1.-12. klašu skolēniem vispārējās izglītības programmās mācības notiek attālināti;
Pirmsskolas un speciālās izglītības programmās skolēniem mācības notiek klātienē!

Cienījamie vecāki, bērnus, kuri mācās klātienē, nelaidiet uz skolu ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu pazīmēm!

Par turpmāko izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm 4. februārī un skolas informatīvajam paziņojumam mājas lapā 5. februārī!

Sveicam ar panākumiem olimpiādēs!

1/19/2021

Par mācībām no 11.janvāra

1/08/2021

Mācību organizēšana Auces vidusskolā no 11. janvāra:
  • 1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim 
  • ar 2021. gada 11. janvāri 5.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti 
  • 1.-4.,5. (apv.) speciālo klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim 
  • Ar 2021. gada 11. janvāri 6.-9. speciālo klašu skolēniem mācības notiek attālināti 
  • 5-6 gadīgo bērnu grupai ar 11. janvāri mācības notiek attālināti 
Turpmākajām norādēm saistībā ar izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi 22. janvārī!

Par mācībām no 4.janvāra

1/04/2021


Valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz to, ka no 21. decembra līdz 7. februārim ir pagarināta ārkārtējā situācija un jāievēro pastiprināti drošības pasākumi, lai samazinātu Covid-19 izplatības riskus.

* 1.-6. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8. janvārim.
* 2021. gada 4. janvārī, 7.-12. klašu skolēni mācības atsāk attālināti.


Par turpmākajām norādēm saistībā ar izglītības procesa organizēšanu sekojiet līdzi Ministru kabineta norādēm pēc 6. janvāra.