Skolēni pie direktores 2016. gada Ziemassvētkos

12/23/2016       Čaklākie un centīgākie skolēni 1.-5.klašu posmā tika uzaicināti pie direktores uz svinīgu Ziemassvētku rītu 20.12.2016. Skolēni rotāja Ziemsvētku eglīti ar līdzpaņemtiem rotājumiem, stāstīja, kā viņiem izdodas tik daudz paveikt, rakstīja novēlējumus skolai un saņēma mazas dāvaniņas.Klase
Skolēna vārds, uzvārds
Raksturojums
1.a
Ričards Valters
Zēns mācās labi, visus darbus cenšas pildīt kārtīgi, rūpīgi.
Ričards ir kluss, mierīgs, draudzīgs, apzinīgs. Visus uzticētos darbus veic ar lielu atbildību. Patstāvīgi pilda uzdevumus.
 Labi saprotas ar citiem bērniem. Cenšas citiem palīdzēt, atbalstīt.
  Ričardam patīk sportot, tāpēc apmeklē sporta un dambretes pulciņus. Jau piedalījās dambretes sacensībās Dobelē.
Dejo deju kolektīvā ‘’ Saulīte’’, uzstājās dažādos koncertos.
 Patīk palīdzēt tētim . Interesējas par tehniku. Aug tēta palīgs!

1.b
Kate Irbe Bula
Kate Irbe Bula čakli mācās, rūpīgi izpilda mājas darbus. Skolā dzied korī, dejo tautiskās dejas. Pēc stundām mācās mūzikas skolas kora klasē un apgūst klavierspēli.  Kā TDK ''Saulīte'' dejotāja piedalījusies  skolēnu dziesmu  un deju svētkos. Patīk  iepriecināt  klasesbiedrus  ar dāvaniņām, ko pagatavojusi kopā ar mammu.  Mīl dziedāt, dejot un zīmēt. Rūpējās par saviem mājdzīvniekiem suni- Ferdžiju un Minci-Šminci. Brīvdienās Kates ģimenei patīk ceļot ar velosipēdiem.  Skatoties uz smaidīgo Kati, mēs kļūstam priecīgi un smaidām!
2.a
Krista Jonuša
Krista labi mācās, dzied skolas korī un ansamblī. Dejo tautiskās dejas gan skolas deju kolektīvā, gan Vītiņu pagasta deju kolektīvā “Virpulis.”
Krista aktīvi  iesaistās arī Mazpulkos.
Klasesbiedri par Kristu saka: laba draudzene, patīk spēlēties kopā ar citiem, ir izpalīdzīga, mīļa, laba, ļoti gudra, pelna labas atzīmes, jauka meitene, labi lasa, raksta un rēķina, vienmēr izpilda visus mājas darbus, bet, ja kāds nesaprot mācībās,  labprāt paskaidro. Jautra, pieklājīga, strādīga.
Krista ir ļoti patstāvīga, jo vecāki strādā ārzemēs.
Lai veicas arī Jaunajā gadā!

2.b
Nikola Valujeva
Nikolai ir augstākais vidējais vērtējums klasē - 9,67 balles. Ļoti labi padodas visi mācību priekšmeti. Mājas darbi tiek veikti precīzi un pareizi. Daudz lasa papildus, interesējas par dabu. Meitenei jau tagad ir plašas zināšanas par dabu un norisēm tajā. Nikola darbojas putnu vērošanas pulciņā, dzied skolas ansamblī, dejo deju kolektīvā “Saulīte” un mācās mūzikas skolas vijoles klasē. Bija klases komandā konkursā “Gudrinieki 2016” un kopā ar komandu izcīnīja 1. vietu.
Ar klasesbiedriem attiecības ir ļoti labas. Vienmēr palīdzēs mācībās, ja kādam būs nepieciešams. Starpbrīžos ieinteresē arī citus lasīt gan interesantas grāmatas, gan pildīt kādu uzdevumu vai krāsojamo grāmatu.

2.c
Rūdolfs Dauksts
Zēns ļoti labi ir iekļāvies klases kolektīvā, labi mācās. Viņš ir draudzīgs, izpalīdzīgs un atsaucīgs klases biedrs. Ārpus mācību stundām Rūdolfam ir vairākas aizraušanās: zēns daudz lasa, darbojas keramikas pulciņā, dzied skolas korī. Vislielākā aizraušanās ir sports, apmeklē arī sporta treniņus. Kultūras centrā dejo tautas deju kolektīvā "Saulīte". Ja zēns ir ko iesācis, tad padara to līdz galam.
3.a
Ričards Liepiņš Melnis
Ričards ir patstāvīgs zēns. Ir atbildīgs par mācību darbu un pienākumu izpildi. Pārstāvēja klases komandu spēlē „Gudrinieks”.
Ar klasesbiedriem draudzīgs. Domā par klases kolektīva saliedētību. Ir pieklājīgs. Ričards mācās Auces mūzikas skolā sitamo instrumentu klasē. Brīvajā laikā spēlē bungas, atpūšas, spēlējot spēles svaigā gaisā. Labprāt palīdz mammai un tētim.
Apmeklē sporta treniņus. Dzied studijā „Solo pluss”. Ričardam ir augsti sasniegumi mācību darbā visos mācību priekšmetos.

3.b
Kristers Bārzdiņš
Skolēni viņu raksturo kā gudru, atjautīgu, izpalīdzīgu, jautru, mīļu, dažreiz pļāpīgu zēnu.
 Kristeram patīk matemātika. Labprāt rēķina dažāda veida uzdevumus. Arī pārējos mācību priekšmetos sekmes ir labas.
Vismīļākais ir sports. Kristers ir projekta “Sporto visa klase” kapteinis. Ārpus mācību darba apmeklē treniņus handbolā, piedalās arī sacensībās. Izrāda interesi par sportu valstī un pasaulē.
 Kristeram kopā ar draugu patīk organizēt pasākumus klasē. Abi gatavo klases eglītes pasākumu.
 Kristera izdarītie darbi vienmēr ir pārdomāti, rūpīgi.
 Zēna gaitām skolā rūpīgi seko līdzi vecāki.
 Viņš ir labs draugs kā zēniem, tā arī meitenēm.
4.a
Keitija Aužele
Keitija ar prieku atzīst, ka ļoti patīk mācību stundas gan Auces vidusskolā, gan Auces Bērnu mūzikas skolā, jo apkārt esot draugi un labi cilvēki!
Labas sekmes mācību darbā, piedalās konkursos vijoles spēlē. Ar savu skaisto un skanīgo dziedāšanu priecē vērtētājus un klausītājus konkursā Jelgavā, spēlē mūzikas skolā stīgu orķestrī. Keitijas prasmi spēlēt vijoli varam klausīties klases un skolas priekšnesumos. Skolā mīļākie priekšmeti- mājturība un matemātika. Ar lielu rūpīgumu, centību veic dažādus projektus, rakstu darbus un radošos darbus. Interesējas par dabu, grib uzzināt, kāpēc apkārt Zemei ir tumsa.
Daudz brīvā laika pavada kopā ar ģimeni, kas ir ļoti svarīga un mīļa.
Skolēni klasē par Keitiju saka tā -laba draudzene, sirsnīga, atraktīva, izpalīdzīga, pieklājīga, labas attiecības ar visiem bērniem klasē.
 Sudraba liecības īpašniece!
4.b
Anna Beišāne
Annai liecībā nav zemāks vērtējums par 8 ballēm, vidējais vērtējums beidzot semestri - 8,8.
Vismīļākie mācību priekšmeti - matemātika, sports, mājturība un tehno- loģijas. Meitenei patīk risināt nestandarta uzdevumus, kur nepieciešama loģiskā domāšana un pacietība. Savu radošumu viņa pauž mājturības un vizuālās mākslas stundās.Veicot dažādus pētījumus darbi vienmēr būs interesanti, pārdomāti, jauki noformēti. Anna ar savu piemēru prot ieinteresēt arī citus klases skolēnus un palīdzēt tiem.
Viņa ir ļoti jauka meitene. Klasē Annai ir daudz draugu, jo viņa ir labsirdīga, izpalīdzīga, draudzīga, atsaucīga. Annas seju bieži rotā mīļš smaids.
Anna palīdzēja cīnīties skolas komandai Auces, Dobeles un Tērvetes novadu erudītu konkursā “Prāta banka”.
Meitene ar prieku piedalās skolas rīkotajos pasākumos - Olimpiskajā dienā, rudens karnevālā, prāta spēlē ”Gudrinieks 2016”.
  Zelta liecības īpašniece!
5.a
Estere Gristiņa
Esteres vidējā atzīme ir 9.27. Klases kolektīvā draudzīga, nekad nevienu nenosoda, bet mēģina palīdzēt. Pozitīva attieksme pret klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem. Mācās mūzikas skolā vijoļspēli. Veiksmīgi darbojas dambretes pulciņā. Ar labiem panākumiem piedalās starptautiskās sacensībās. Labi zīmē un savu talantu pilnveido vizuālās mākslas pulciņā. Patīk būt aktīvai un iespēju robežās arī sportot.
Zelta liecības īpašniece!
5.b
Linda Valtere
         Linda Valtere-5.b klases lepnums, jo, pirmkārt, viņai ir augsti mācību sasniegumi. Vidējais vērtējums- 9,27 balles. Savas zināšanas meitene pilnveido. Novembrī, piedaloties klases komandai (3 skolēni) apvienoto novadu konkursā, kas bija veltīts A.Brigaderei, tika iegūta 2.vieta.  Linda nopietni gatavojas matemātikas olimpiādei. Talantu mūzikā Linda izkopj, mācoties mūzikas skolā. Priekšnesumu konkursā, kas bija veltīts Latvijas gadadienai, klases uzstāšanos meitene paspilgtināja ar solo dziedājumu. Linda arī skaisti zīmē,  arvien ir gatava ar saviem darbiem piedalīties konkursos. Meitenē ir lasītprieks, tāpēc ir iesaistījusies “Bērnu un jauniešu žūrijā”. Arī skolas erudīto bērnu konkursā “Gudrinieks” Linda palīdzēja klases komandai iegūt 1.vietu. Klases kolektīvā atsaucīga, sirsnīga, visu veic ar atbildību, var droši teikt- “klases dvēsele”. Sudraba liecības īpašniece!


---