Dzejas diena Vecauces pilī

9/17/2012

20.septembrī plkst. 17:00 

Dzejas diena Vecauces pilī! 

Savu dzeju lasa dzejnieks Egils Dambis un Auces vidusskolas jaunie talanti.

Aicina skolēnu līdzpārvalde