Šajā nedēļā - skolā ciemiņi!

1/31/2013

Nākošā nedēļa skolā būs īpaša - skolā Comenius projekta pasākumos mūsu skolā viesosies skolotāji un skolēni no vairākām Eiropas valstīm. Skolēni dzīvos aucēniešu ģimenēs, piedalīsies dažādos pasākumos un viesosies stundās. Stundas apmeklēs ar skolotāji.

Būsim atsaucīgi, palīdzēsim ciemiņiem un cits citam!

Mūsu skolas sadarbības partneri:

Comenius projekta darba plāns Auces vidusskolā 11.-14.02.

Dat.
Laiks
Pasākums
Piezīmes
11.02.
14.00-18.00
Sagaidīšana Rīgas lidostā un ekskursija pa Vecrīgu


20.00
Vakariņas skolā

12.02.
8.00
Brokastis skolotājiem skolā


8.30-9.10
Ekskursija pa grupām pa skolu (vada 8.ab skolēni)
Skolēniem, kas uzstājas, mēģinājums

9.15-10.55
Dažādas aktivitātes aktu zālē
Piedalās 8.abd un skolēni no 7.a, 9.ab, 12.a, kuri pie sevis uzņem ārzemju skolēnus

10.00-10.40
Svētku koncerts


10.45-11.25
Dažādas aktivitātes aktu zālē


11.45-12.25
Atklātās stundas:
Špela 12b;
Sarcevičus 7b;
Priede 11b;
Eglīte 9a;
Kramiņa 10a
7a, 8ab, 9ab, 12a klasēs stundā piedalās ārzemju skolēni

12.45-13.25
Atklātās stundas:
Špela 11a;
Kramiņa 9b;
Troicka 9a;
Roze 9a;
Vežuka 8.a
7a, 8ab, 9ab, 12a klasēs stundā piedalās ārzemju skolēni

13.25-13.45
Pusdienas


13.45-14.25
Skolotājiem- projekta vadītājiem oficiāla sanāksme. Skolēni apmeklē stundas


14.30-15.10
Skolotājiem- projekta vadītājiem oficiāla sanāksme.
Mūsu un ārzemju skolēniem- nodarbība ar skolēnu pašpārvaldi


15.10-15.40
Darbnīcas aktu zālē un lasītavā
Organizē pašpārvalde. Piedalās skolēni no 8.ab, 7.a, 9.ab, 12.a, kuri pie sevis uzņem ārzemju skolēnus

15.40-17.30
Ekskursija pa Auci, Vecauci
Piedalās skolēni no 8.ab, 7.a, 9.ab, 12.a, kuri pie sevis uzņem ārzemju skolēnus

18.00
Vakariņas


20.00-23.00
Tikšanās projekta skolotājiem Vecauces pilī


13.02.
8.00
Brokastis


8.45-19.00
Ekskursija
Tērvete, Jelgavā PET Baltic pārstrādes rūpnīca
No Auces vidusskolas skolēniem brauc līdzi T.Grudovskis, K.Gristiņa (8b), D.Strazda, E.Klepeca, A.Andreičikova (7a)

19.00
Vakariņas


14.02.
8.00
Brokastis


8.30-11.25
Projekta norises izvērtējums aktu zālē
Piedalās 8.ab un skolēni no 7.a, 9.ab, 12.a, kuri pie sevis uzņem ārzemju skolēnus

11.25-11.45
Pusdienas


11.45
Turki un somi dodas prom.
Pārējie ekskursijā uz EK Auce


17.00
Vakariņas


17.50
Grieķi dodas prom


15.02.
7.00
Poļi dodas prom