3/28/2023
3/24/2023
 Bērnu, jauniešu vecāku žūrija 2022. gadā

Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.

Žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 92 cilvēki. Noteikto grāmatu skaitu izlasīja un anketas varēja aizpildīt tikai 32 cilvēki,  4 no tiem bija skolotāji. 

Čaklākie lasītāji bija 1.a klasē un 2.b klasē. 

Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu. 

Paldies visiem, kuri lasīja.
 
Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!                                                                                                                       

 Auces vsk. bibliotekāres
3/20/2023
Teātra studija "Kaķi" ar uzvedumu "Citādā pasaule"
14. martā ar teātra studiju “Kaķi” dalībniekiem – Evu Čapu, Jutu Emīliju Kintu, Alisi Kočanu, Nilu Dambīti un Gustavu Bačauski piedalījāmies ar uzvedumu “Citādā pasaule”, kas izveidots, balstoties uz I. Ziedoņa pasakām, Bērnu un jauniešu teātra festivālā “ LAIMES LĀCIS 2023” Siguldā.
Visas dienas garumā bija iespēja skatīties dažādu skolu, teātra studiju iestudējumus – tā bija iespēja domāt, piedzīvot,  analizēt savu darbu  uz skatuves. 
Šī festivāla eksperts, aktieris Gundars Āboliņš, dalījās savos iespaidos par redzēto. 
Kā dāvana visiem dalībniekiem bija Valmieras teātra aktieru izrāde “Slinkums”, kas sniedza smieklu un enerģijas devu visiem.

 Eva Tabore

Bērnu dārzu sporta diena 15. martā Auces vidusskolā! 

"Mazs cinītis gāž lielu vezumu"
3/19/2023
 Pirmo klašu sporta aktivitātes "Veselā miesā vesels gars"
    
3/14/2023

 

Starptautisks pasākums “Auce 2023”

3.martā Auces vidusskolā pulcējās skolēni no Kalnsētas pamatskolas, Bērzupes speciālās pamatskolas un Dabikines V.Zubova skolas Lietuvā, lai svinētu Auces vārda dienu. Ar teiku par Auci, vēsturiskiem mūzikas instrumentiem iepazīstināja folkloras kopa “Līgotnes”. Katras skolas komanda izgatavoja putnu būri, ko kā piemiņu no pasākuma pieliks savas skolas tuvumā. Auces vidusskolu pārstāvēja 6.d un 7.d klašu skolēni.
      

3/09/2023

3/02/2023