Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” attīstās, piedzīvo pozitīvas emocijas…

3/31/2015

        Otro gadu Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” 27. martā piedalījās bērnu un jauniešu teātra festivālā „Brīnumzeme”, kas Krimūnās norisinājās jau piekto gadu. Tika rādītas divas H. Paukša absurda lugas - „ Absurdā apoteoze”, kur lomas izspēlēja Antra un Eva Salmgriezes, un „Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beketam”, kur lomās iejutās Paula Dauginoviča un Eva Salmgrieze.
       Šoreiz žūrijā bija Varis Klausītājs - režisors un improvizācijas teātra aktieris, režisores – Krista Kleina un Lilita Lauskiniece. Žūrija ļoti augstu vērtēja meiteņu sniegumu - atzinība par lielisku savstarpēju saspēli, par spēju iejusties savā lomā tā, ka skatītājs notic radītajam stāstam uz skatuves. Varis Klausītājs minēja, ka ir vērts virzīties tālāk, ka lugas ir iestudētas „tīri” un īsti neesot, „kur piesieties”.
       Lai turpinātu attīstīties, redzēt citu skolu teātru sniegumu, kvalitāti, piedzīvotu kritiku, ir plānots piedalīties Latvijas Bērnu un jauniešu teātra festivālā „ ... un es iešu un iešu!”, kas notiks Valmierā š. g. 17.; 18. aprīlī.
 Eva Medne - Auces vidusskolas teātra studija „Kaķi” vadītāja


---

Jaunrades konkurss "Fizikas pavasaris"

3/23/2015

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureātu zinātnē Vjačeslavu Kaščejevu un Jauno Fiziķu skolu aicina Latvijas vidusskolu jauniešus piedalīties jaunrades konkursā “Fizikas pavasaris”, motivējot fizikas stundās apgūstamo vielu izprast caur jaunrades procesu.
Projekta “Fizikas pavasaris” mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.
Konkursa darba uzdevums
Radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu “Viļņa piedzīvojumi”, kas demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību. Vairāk par elektromagnētisko viļņu īpašībām skatieties lekcijā.
Vjačeslava Kaščejeva video lekcija “No gaismas līdz kvantam” (33:47 min)

Lasīt tālāk...

---

Infografiku konkurss jauniešiem

3/02/2015

„Izglītojies e-prasmīgi”

Konkurss bērniem un jauniešiem
2015. gada 25. februāris-27. marts

Nominācijas
  1. Skolēni no 7.-9. klasei “Manas iespējas iegūt izglītību/profesiju Latvijā”
  2. 10.-12. klašu un 1.-4. kursa profesionālo skolu audzēkņi “Manas iespējas iegūt izglītību/profesiju Latvijā”
  3. Studenti no 19-25 gadu vecumam “Augstākā izglītība Latvijā”
Balvas
Pirmās vietas ieguvējam katrā nominācijā 3 mēnešu PRO versija Infogr.am. Atzinības raksti un piemiņas veltes visiem nominantiem

Norise

Konkurss norisinās četrās daļās:  Konkurss notiek „E-prasmju nedēļas ietvaros, ko ik gadus rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).
1.Izsludināšana
Trešdien, 2015. gada25.februārī tiek izsūtīts ielūgums pamatskolām, vidējās un augstākās izglītības mācību iestādēm, kā arī publiskots IZM interneta vietnē, Facebook, twitter un citos pieejamos informācijas avotos.
Pieteikšanās konkursam līdz trešdienai, 2015. gada4. martam. Piesakoties konkursam, dalībnieki saņems elektronisko saiti uz video lekciju jeb webināru (skat. nākamo punktu)
Pieteikumi tiek pieņemti, aizpildot aptaujas anketu šeit: http://www.izm.gov.lv/pieteikums.html
2.Apmācība
Webinārs dalībniekiem 4. martā . Dalībniekiem būs iespējams tiešsaistē uzzināt Infogr.am par datu vākšanu, analīzi, infografiku veidošanu, izmantojot rīku Infogr.am, ko izmantot, veidojot konkursa darbus, kā arī par iespējām meklēt informatīvos materiālus IZM un pakļautības iestāžu, skolu un augstskolu vietnēs. Pēc webināra saite ar ierakstu paliks dalībnieku rīcībā līdz konkursa beigām.
3. Darbu iesniegšana
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – 2015. gada13. marts.
Darbi iesniedzami, infografiku publicējot infogr.am vietnē („Publish”)  un („view on web”), un iegūto saiti iesniedzot šeit: http://www.izm.gov.lv/iesniegsana.html

Plašāka informācija par konkursu - http://www.izm.gov.lv/infografiku-konkurss.html!

Veiksmi konkursā!

---

Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā


Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā ir brīvi pieejama:
http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/

Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Spēle
dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par
sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.
Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles
rezultātiem sociālajā tīklā "Facebook” veicinās kolektīvo mācīšanos.
Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties
ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:
„Elektroenerģijas pārrāvums”, „Plūdi” vai „Gripas pandēmija”.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” aicina ikvienu izmēģināt
tiešsaistes apmācību programmu  „Worst Case Hero”, radot izaicinājumu
sacensties, pārspēt pretinieku vai uzlabot savu rezultātus. Neskatoties
uz to, ka mēs visi ceram, ka ar mums nekas ļauns neatgadīsies – būsim
gatavi dažādām situācijām.

Spēle latviešu valodā izstrādāta projekta „Aware & Resilient” ietvaros.
Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības
finanšu instrumenta atbalstu.