Skolotāja J.Smila Lielbritānijā

3/29/2016

Auces vidusskola 2016.gadā īsteno Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.1 „Mācību mobilitāte skolas sektorā” projektu „Auces vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide izglītības procesa modernizācijai un internacionalizācijai” (līguma Nr. 2015-1-LV01-KA 101-013229).

     Projekta ietvaros ( no 2016.gada 7.marta līdz 20.martam ) es, angļu valodas skolotāja Jana Smila,  pilnveidoju savu profesionālo kompetenci Lielbritānijā, piedaloties angļu valodas skolotāju kursos bērniem ar īpašām vajadzībām Portsmutā. Kursos papildināju savas zināšanas angļu valodā un dažādu metožu izmantošanā mācību procesa uzlabošanai klasēs, kurās mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Katram skolotājam bija arī iespēja apmeklēt divas skolas, kuras bija izvēlējušies kursu organizatori atkarībā no izvēlētā vecuma posma un skolas specifikas. Es apmeklēju sākumskolu (Isambard Brunel Junior School),kas atradās netālu no vietas, kur dzīvoju un pamatskolu (Bourne Community College), uz kuru bija jādodas ar vilcienu ceļā pavadot apmēram pusstundu.

Bourne Community College


Isambard Brunel Junior School, kādreiz bijusi zēnu skola.

    Interesanti bija vērot kā vispār stundas notiek angļu skolās, īpaši uzsverot un parādot kā strādā stundās, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Uzreiz gan jāpiebilst, ka šeit bērni ar īpašām vajadzībām ir ne tikai bērni invalīdi. Tie ir bērni ar dažādām mācību grūtībām - disleksija, disgrāfija, cittauttieši, uzvedības problēmas u.c. Bērni ar šādām īpašām vajadzībām tiek integrēti parastajās klasēs, tomēr tas nenotiek tāpat kā Latvijā, kur vienam skolotājam jātiek galā ar šiem problēmbērniem. Katrā klasē, kuru vērojām, stundās bija vismaz 2-4 pieaugušie-skolotājs un bērnu asistenti. Asistenti ir tie, kas uzreiz palīdz tiem bērniem, kam ir šīs mācību grūtības, kā arī palīdz tad, ja bērnam stundā ir disciplīnas problēmas. Skolotājam nav jādomā tik daudz par disciplīnu,  kā par mācību procesu. Skolēni parasti sēž grupiņās pa 4-6 un asistenti sēž vai stāv pie tām grupiņām, kurās ir šie konkrētie bērni un iesaistās tieši tajā brīdī, kad bērns kaut ko nesaprot vai nevar izdarīt. Palīdzība tiek sniegta nekavējoties un skolotājs nav viens ar 25-30 bērnu problēmām.
   Kursu laikā papildināju un nostiprināju savas angļu valodas zināšana, jo biju vienīgā pārstāve no Baltijas valstīm. Pārējie kuru dalībnieki bija skolotāji no Ungārijas, Bulgārijas, Polijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Itālijas, Slovākijas, Čehijas.


    Kursu dalībniekiem bija iespēja izvēlēties – dzīvot viesģimenē vai viesnīcā. Es izvēlējos dzīvošanu viesģimenē, lai būtu lielāka iespēja sarunāties angļu valodā un uzzināt vairāk par angļu tradīcijām, kultūru un sadzīvi. Viesģimenē dzīvoja arī skolotāja no Bulgārijas, kas deva vēl papildus iespēju vairāk komunicēt angļu valodā, kā arī uzzināt par tradīcijām bulgāru ģimenēs un Bulgārijas izglītības sistēmu.
    Kursu ietvaros man bija iespēja apskatīt Portsmutu gides pavadībā un doties uz Londonu, Vinčesteru,  Vaitu (Isle of Wight) kā arī Doveru.

Portsmuta                Vinčestera 

 
Dovera

Kursu noslēgumā ieguvu starptautiski atzītu sertifikātu, kas apliecina, ka esmu piedalījusies divu nedēļu angļu valodas skolotāju kursos bērniem ar īpašām vajadzībām Starptautiskās mācību programmas ietvaros.


***

Paziņojums!

3/16/2016

      Sakarā ar iesniegtu sūdzību, pamatojoties uz PVD 10.03.2016. pārbaudes protokolu Nr. 54-17-00491,  pamatojoties uz 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 59. punktu, Auces vidusskolā sākot ar 22.03.2016. tiek mainīti stundu un starpbrīžu laiki.

Mācību stundu un starpbrīžu sākuma un beigu laiks ar 22.03.2016.


1.stunda
815-855
2.stunda
900-940
3.stunda
945-1025
4.stunda
1030-1110
starpbrīdis
1110-1140
5.stunda
1140-1220
starpbrīdis
1220-1250
6.stunda
1250-1330
starpbrīdis
1330-1400
7.stunda
1400-1440
8.stunda
1445-1525

Skolēnu autobusiem no rīta laiks nemainās.

***

Pavasarīgi sveicieni Sieviešu dienā!

3/08/2016


Sirsnīgi sveicieni
Sieviešu dienā!


Jauku un skaistu dienu! Lai katra turpmākā diena ir vēl jaukāka!