Paziņojums!

3/16/2016

      Sakarā ar iesniegtu sūdzību, pamatojoties uz PVD 10.03.2016. pārbaudes protokolu Nr. 54-17-00491,  pamatojoties uz 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 59. punktu, Auces vidusskolā sākot ar 22.03.2016. tiek mainīti stundu un starpbrīžu laiki.

Mācību stundu un starpbrīžu sākuma un beigu laiks ar 22.03.2016.


1.stunda
815-855
2.stunda
900-940
3.stunda
945-1025
4.stunda
1030-1110
starpbrīdis
1110-1140
5.stunda
1140-1220
starpbrīdis
1220-1250
6.stunda
1250-1330
starpbrīdis
1330-1400
7.stunda
1400-1440
8.stunda
1445-1525

Skolēnu autobusiem no rīta laiks nemainās.

***

1 komentāri:

Anonīms teica...

40 mācību stundas minūtes.
Tas ir daudz vai maz? Bija laiks, kad es domāju, ka laiks velkas un zvans bieži vien izskanēja kā atpestīšana. Nesākšu saukt to skolotāju vārdus, kuru vadītās nodarbības gaidīju kā saulītes lēkumu ziemas rītā. Jāpiebilst, ka šobrīd šiem skolotājiem esmu pateicību parādā. Viņi bija visprasīgākie, tikai mana atdeve nebija atbilstoša. Varētu rasties par to, ko es te vāros. Es uzskatu, ka laikam jābūt piepildītam. Es uzskatu, ka ikvienai mācību stundai jābūt kā hokeja mača diviem periodiem (2x20). Kaut kā negribas ticēt, ka mēs savu laiku izmantojam tieši ar tādu atdevi.

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.