Valsts gadadienas svinības Auces vidusskolā

11/18/2009
17.novembrī Auces vidusskolā notika dažādi Valsts gadadienas vētku pasākumi. Diena sākās ar direktores uzrunu skolotājiem un apbalvoto kolēģu sveikšanu un turpinājās ar akciju "Staro Latvija!" un iespēju palūkoties Valsts prezidenta vizītes videomataeriālos un fotogalerijā. Abi pasākumi notika paralēli - 2. līdz 5.stundas laikā.
2.stāva rekriācijas telpā bija uzstādīts videoprojektors un tur nepārtraukti iegriezās skolēnu un skolotāju grupiņas, lai noskatītos dažus  videoklipus vai fotogaleriju  no nesen notikušās Valsts prezidenta vizītes Auces vidusskolā. Tā kā uz tikšanos ar valsts prezidentu tika tikai vidusskolas klašu audzēkņi, tad interese par iespēju skatīties Prezidenta vizīti ierakstā bija visai ievērojama.
Tajā pašā laikā tika realizēta arī akcija "Staro Latvija!". Tā ir turpinājums iepriekšējā gadā aizsāktajai tradīcijai un šogad Latvijas kontūrs skolas iekšējā pagalmā tika izgaismots ar stariem, kurus veidoja liels skaits glītās rindās sakārtotu svecīšu. Svecītes nesa  un izvietoja visu klašus skolēni, bet sakārtot palīdzēja skolēnu pašpārvaldes aktīvistes. Jāpiezīmē, ka skolēnu grupiņas ar svecītēm darbojās uzmanīgi un rūpīgi, daudzi pie izgaismotās Latvijas kontūras labprāt fotografējās un darīja to pat pēc visu oficiālo svētku pasākumu beigām.
Dienas nobeigumā - skaists svētku koncerts ar pašdarbības kolektīvu izpildītām dziesmām un dejām.

Ieskatam svētku norisēs nelielas fotogalerijas:

  Ja ir vēlēšanās iegūt savā īpašumā koncerta ierakstus, jāiegriežas skolas datorcentrā un jāvienojas, kā ieraksts ir iegūstams (visreālākais variants - nākt ar savām DVD matricām vai vismaz 2GB zibdisku jeb "flešu")!

Koncerta ieraksta lejupielādes vietne ir šeit! Klikšķiniet uz datnes sīktēlu un saglabājiet koncertu apskatei! Pēc ielādes atveriet un skatieties! Lai Jums izdodas!
Atsauksmes var ierakstīt komentāros, izvēleties attiecīgu profilu - sliktākajā gadījumā anonīms!

Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

11/12/2009


 05.10.2009.
Mācību kabinetu renovācija Auces vidusskolā

Septembrī veikta 4 mācību kabinetu renovācija par ES struktūrfondu finansējumu realizētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) ietvaros.
              Projekta realizēšanas laikā izremontēts bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinets. Visās minētajās telpās izlīdzināta grīdas pamatne un ieklāts jauns segums, izlīdzinātas, apdarinātas un skaisti nokrāsotas sienas, kā arī atjaunotas elektroinstalācijas un nomainīti apgaismes ķermeņi.
              Pašlaik kabineti „gaida” jauno mēbeļu uzstādīšanu un mūsdienīgu mācību materiālu piegādi. 2010. gada laikā paredzēta informāciju tehnoloģiju, programmatūru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
              Dabaszinību priekšmetu jaunā izglītības standarta realizēšana uzsākta jau pagājušajā mācību gadā. Dabaszinību priekšmetu mācību kabinetu modernizācija un aprīkošana atbilstoši mūsdienu prasībām dos iespēju skolēniem izglītības saturu apgūt ar daudzveidīgākām un radošākām metodēm. Domājams, ka skolēnu interese par matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju tāpēc kļūs lielāka, bet pats mācību priekšmetu apgūšanas process interesantāks.  

Renovētie kabineti attēlos:


Vienošanās par Dabaszinību projekta realizāciju


01.06.2009.

29.05.2009. noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Auces pilsētas domi par ES struktūrfondu finansēta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Auces vidusskolā” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/074/) realizēšanu. Projekta rezultātā 4 mācību kabineti (matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas) tiks renovēti, aprīkoti ar jaunām mēbelēm un apgādāti ar informāciju tehnoloģu iekārtām un moderniem mācību līdzekļiem.

Prezidenta vizīte Auces vidusskolā

11/08/2009
2009.g. 5.novembris - Valsts prezidenta vizīte Auces vidusskolā! Vēsturisks notikums, jo vēl nekad mūsu skolā Valsts prezidents nebija viesojies. Prezidentu sagaidīja kupls skolēnu pulciņš gan skolas pagalmā, gan vestibilā, gan otrajā stāvā un pie ieejas skolas aktu zālē kā arī pilna zāle ar Auces un Bēnes vidusskolas klašu skolēniem. Skolas aktu zālē notika prezidenta saruna ar vidusskolēniem, bet pa ceļam uz šo tikšanos prezidents paguva sirsnīgi apsveicināties un parunāties ar mazākajiem sagaidītājiem, kā arī apskatīt tikko izremontētos un apmēbelētos dabaszinību projekta kabinetus. Prezidentu un viņa dzīvesbiedri Lilitu interesēja kabinetu aprīkojums, pagalmā novietojušies skolas autobusi. Prezidenta dzīvesbiedre Lilita atcerējās savus skolas gadus, nodemonstrējot kā skolas solā bija jāsēž viņas skolas gados. No viņas arī izskanēja atziņa, ka par skolu mēbelēm, t.sk.galdiem un krēsliem skolās ir vairāk jārūpējas, jo bērniem tajos jāpavada daudzas stundas un tas var būt apgrūtinoši, ja tie nav augumam piemērota izmēra (piemēram, ar regulējamu augstumu).
Aktu zālē saruna ar vidusskolēniem izvērtās sirsnīga, saistoša un noritēja nepiespiestā, brīvā atmosfērā. Prezidents atraktīvi un interesanti vadīja sarunu par profesiju izvēli, pilsētu un valsts simboliku, valsts nozīmi, Latvijas dabu un tās lomu mūsu dzīvē, vērtībām un dažādām problēmām mūsu valstī un pasaulē, piemēram, par ūdens resursu pieejamību. Sarunā tika skarti arī ticības jautājumi, ticības un personas brīvības jautājumi, pamazām nonākot pie secinājuma, ka patiesībā mēs dzīvojam lieliskā un laimīgā vietā uz zemeslodes, kurā dzīvo ļoti jauki un toleranti cilvēki, ka būsim tik laimīgi, cik paši strādāsim un pūlesimies savas laimes un savas zemes labad! Neviens jau nenāks un mūsu vietā mūsu darbus nepadarīs! To varam tikai mēs paši un mūsu katra izvēle ir strādāt, cīnīties un nepadoties grūtībām!
Pēc sarunas ar vidusskolēniem prezidentam bija darba pusdienas un sarunas kopā ar Auces novada izglītības iestāžu vadītājiem, bet vizītes nobeigumā skolas vestibilā notika preses konference, kurā prezidents ļoti atzinīgi izteicās par Auces novadā un Auces vidusskolā redzēto, atzīstot, ka esot ļoti patīkami pārsteigts par mūsu pilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības darbinieku, skolas skolēnu un skolotāju sirsnību, atvērtību un darbīgumu, kā arī priecājās par Auces sakoptību, ražošanu, u.c. jaukām norisēm Aucē.

Prezidenta vizītes norise Auces vsk. fotoattēlos:Prese par Valsts prezidenta vizīti Aucē: