Līdz oktobra vidum izvēlies savus Zemgales izcilāko ainavu 10 dārgumus!

9/27/2017


Vēl tikai līdz 15. oktobrim turpināsies Latvijas iedzīvotāju interaktīvā balsošana par 10 izcilākajām ainavām katrā no pieciem plānošanas reģioniem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) organizētajā aktivitātē “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt “” pavisam pieteiktas aptuveni 950 ainavas, bet 243 no tām izvirzītas balsošanai interneta vietnē www.ainavudargumi.lv .
Zemgalē saņemti 148 ainavu pieteikumi, bet balsošanai izvirzītas – 50, kas meklējamas gandrīz vai katrā no reģiona pilsētām un novadiem. Turklāt tās ir ļoti dažādas, tās apstiprina vai pat apgāž sabiedrībā agrāk iesakņojušos priekšstatus par Zemgales ainavu kā tādu, taču visas pieder mūsu bagātajam dabas un kultūrvēsturiskajam mantojumam.
 LNB speciāli izveidotajā mājas lapā sniegts katras konkrētās ainavas vispārinošs nosaukums, īss raksturojums, pievienots arī fotouzņēmums, taču tam ir sekundāra nozīme, jo ikviena piedāvātā ainava vērtējama plašākā, telpiskā skatījumā, neaprobežojoties vien ar kādu tās elementu. Tā raugoties, piemēram, uz Tērvetes ainavu, zem vienotā nosaukuma vajadzētu saskatīt pilskalnus, līkumoto upīti, Annas Brigaderes “Sprīdīšus”, Pasaku mežu, simtgadīgo masta priežu audzi un iespaidīgo panorāmu, kas paveras no augstā skatu torņa. Līdzīgi varētu spriest par ikvienu citu no balsošanā iekļautajām Zemgales ainavām.
Ikviens interesents balsošanā var piedalīties tikai vienu reizi, izveidojot savu 10 Zemgales tīkamāko, kultūrvēsturiski nozīmīgāko, reģionam raksturīgāko ainavu sarakstu un nobalsojot par to. Balsošanā piedalīties aicināti arī studenti un skolu jaunatne. Balsošanas norisē atbalstu gatavi sniegt visu publisko bibliotēku darbinieki pagastos, novadu centros un pilsētās. Līdztekus tam balsošanai iesniegtās ainavas katrā no plānošanas reģioniem vērtē arī īpaši izveidota Ainavu ekspertu padome. Tās dalībnieku vērtējumu summējot ar sabiedrības veiktās interaktīvās balsošanas rezultātiem, noteiks katra reģiona 10 nozīmīgākos ainavu dārgumus. Vēlāk profesionāļi veiks to pamatīgāku izpēti, fotofiksāciju, veidos interesantus stāstus, gatavos ceļojošu fotoizstādi.
Atgādināšu, ka minētās aktivitātes mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību. Teiktā ilustrācijai - dažu balsošanai piedāvāto Zemgales ainavu fotoattēli jaunos un vecos rakursos.
Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Ciemiņi no Nesvižas

9/21/2017

      22.-24.septembrī mūsu skolā uzturēsies un dažādās aktivitātēs skolā un pilsētā notiekošajās Balkrievijas dienās piedalīsies ciemiņi no Auces sadraudzības pilsētas Nesvižas.
     23.septembrī ciemiņi piedalīsies atklātajās stundās 2. un 3.mācību stundu laikā, vēlāk pēc nelielas atelpas notiks balkrievu skolotāju meistraklases, pēcpusdienā darudzības spēle handbolā starp mūsu skolas un viesu komandām, bet vakarā mūsu skolas pārstāvju un ciemiņu skolotāju pārrunas.
      24.septembrī (sestdien) no rīta viesi dosies ekskursijā uz Jūrmalu, bet vēlāk piedalīsies dažādās aktivitātēs pie pilsētas kultūras centra! Vairāk par to visu afišā vai novada mājas lapā - www.auce.lv!

Afiša no - www.auce.lv!

Daži foto no pasākumiem
 

 


 ----

Mazpulku nometne vasarā

9/05/2017

Vasaras vidū no 17. -21. jūlijam mazpulku dalībniekiem bija iespēja piedalīties lielajā mazpulku nometnē "Visu daru es ar prieku" Jaunpilī.
No Auces mazpulka aktīvi nometnē darbojās Inese Skrastiņa, Annija Brahmane, Simona Valtere un Alīna. Apskatījām Jaunpils apkārtni, uzņēmumus, pili. Piedalījāmies viduslaiku spēlēs, kā arī dziesmas "Augstāk" oriģinālā video klipa veidošanā.
3. septembrī K.Ulmaņa dzimtajās mājās "Pikšās" mazpulku dalībnieki no visas Latvijas veidoja ziedu paklāju - Lietussargi. No Auces mazpulka pasākumā piedalījās 11 mazpulka meitenes. Klausījāmies atmiņu stāstus, eksprezidenta G.Ulmaņa uzrunu, atraktīvo kora "Pa saulei" priekšnesumu un Dobeles zemessargu uzstāšanos.


--- 

Projekts "Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam"

9/04/2017

Projekta mērķis: Attīstīt jauniešos prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes digitālajām profesijām un sniegt atbalstu skolotājiem, kas veic inovatīvas jauniešu apmācības.

1.kārta (2017.g. vasara): apmācības skolotājiem, no Auces vidusskolas - Inga Kruglauža un Frīdis Sarcevičs

2.kārta: mācās skolēni vecumā no 12 – 26 gadiem. Jaunietis pēc izvēles varēs apgūt vienu no apmācību tematiem: Mājas lapu izstrādē, Datorspēļu izstrāde, Digitālā satura izstrāde un Digitālais mārketings. Apmācības plānots veikt š.g. rudenī un apmācību ilgums būs 40 mācību stundas (klātienes nodarbības 16 – 24h; pārējā laikā patstāvīgais darbs, izstrādājot digitālos projektus).

Projektu īsteno LIKTA sadarbība ar Microsoft Latvia - lasīt pilnu rakstu!

Mācības: 2017.g. septembris – novembris, 40 stundas (16h - 24h klātienē, pārējās – patstāvīgi)
Projektu izstrāde: 2017.g. decembris – 2018.g.marts
Projektu iesniegšana un vērtēšana: E-prasmju dienas
Rezultāts: izstrādātais projekts + oficiāls LIKTA UN MS sertifikāts par pabeigtu kursu + iespēja cīnīties par balvām
Kursu vadītāji skolā: F.Sarcevičs un I.Kruglauža


Moduļi:
  • Multimediju satura veidošana (darbs ar video – MS jaunais rīks)
  • Mājas lapu izstrāde MS Azure un JOOMLA
  • datorspēļu izstrāde (Construct 2)
  • digitālais mārketings
1 skolēns reāli var apgūt  1 moduli (darba būs daudz)!


Mācību materiālihttp://eprasmes.lv/digitalas-prasmes-nakotnes-digitalajam-darbam!


Skolēnus, kuri vēlas piedalīties šajā projektā, vispirms aicinām uz konsultācijām datorklasēs  11.septembrī (8.stundā) vai piektdien pēc 5.stundas (8.septembrī), lai vienotos par dalību projektā, kā arī veiktu reģistrāciju!


Reģistrācija darbam projektā - http://eprasmes.lv/digitalas-prasmes-nakotnes-digitalajam-darbam!

sk. F.sarcevičs
---