Vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

4/12/2016

21.aprīlī plkst. 17:00 - 19:00 Auces vidusskolā notiks vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

Cienījamie vecāki, skolotāji Jūs šajā laikā gaidīs uz individuālām sarunām savos mācību kabinetos! Izmantojiet iespēju parunāties ar sava bērna skolotājiem!

--- 

Lielās talkas nedēļa


http://www.talkas.lv/Auces vidusskolā talka notiks skolas teritorijā visas nedēļas garumā: 
18.04. - 22.04.!

Par sakopjamo teritoriju skolas apkārtnē var uzzināt pie skolas saimnieka!

23.aprīlī Lielajā talkā dosimies kopā ar savām ģimenēm!