Lielkonccerts "Es ziedu"

5/30/2019

Auces vidusskolas 1.-4.klašu koris, jauniešu koris "Tikai tā!" un 6.klašu ansamblis 24.05. piedalījās starpnovadu bērnu un jauniešu deju un dziesmu lielkoncertā "Es ziedu", Dobelē. Pēc koncerta bērni varēja piedalīties radošās apvienības "Pieaugušie bērni" aktivitātēs, bet pēc tam baudīt grupas "Carnival Youth" koncertu.

Paldies visiem dziedātājiem un kolektīvu vadītājiem par darbu visa gada garumā! Paldies skolotājām D. Dadzītei, L. Svilānei un L. Zīvertei par palīdzību!Paldies direktorei I. Špelai par atbalstu un Auces domei par transportu, kā arī šoferīšiem par izturību!         
 Sk. R. Januze

Pepijas skoliņa

5/28/2019

Noslēdzies pirmais mācību gads izglītojošo nodarbību ciklā 1. klašu skolēnu vecākiem. Nodarbības tika organizētas ar mērķi veidot dziļāku sapratni, atvērtību un saikni starp vecākiem, bērniem un skolu.
Pirmajā tikšanās reizē ar nodarbību mērķi un saturu iepazīstināja atraktīvā, draudzīgā, drosmīgā un skolas dzīvē ieinteresētā  Pepija, no kā arī pasākums ieguva nosaukumu  „Pepijas skoliņa”.
Pirmajā nodarbībā klašu audzinātājas Danute Dadzīte un Lilita Svilāne vadīja mācību stundu „Dienas režīms”, kur vecākiem bija jāiejūtas bērnu - skolēnu lomās. Nodarbības otrajā daļā notika saruna par dienas režīma nozīmi, bērnu un vecāku paradumiem, attiecību  veidošanu un nostiprināšanu ar bērniem.
Otro nodarbību aizvadījām Ziemassvētku noskaņās, kad tika ceptas piparkūkas, vārīta tēja, vecāki iesaitīti rotaļās un nelielas ludziņas iestudēšanā, bet pats galvenais -  vecāki  Elizabetes Rēzijas mammas Olgas Jirjenas vadībā gatavoja pārsteigumu saviem bērniem: dekupāžā noformētas burciņas, kas pildītas ar saldumiem.
Pepijas skoliņas trešā nodarbība bija veltīta spēlēm.  Notika saruna par spēlēm, kuras ar bērniem tiek spēlētas ģimenes lokā, viesībās, atpūtā, skolā. Noskaidrots, kādas ir bēnu mīļākās spēles, kāda ir spēļu izzinošā, attīstību un savstarpējās saiknes veicinošā nozīme.Vecāki tika ierauti atraktīvās, jautrās un atraisošās spēlēs.
23. maija nodarbību pārgājienu „Pepijas izziņas taka Aucē” koriģēja lietus, kas lika brīvā dabā paredzētās aktivitātes pārcelt telpās. Tāpēc pirmklasnieku un viņu vecāku ceļojumā pa Auci bija jāņem palīgā iztēle. Vairākos pieturas punktos (Auces stacija, estrāde, Saules pulkstenis, Mūzikas skola, Dome) skolēni un viņu vecāki, pildot dažādus uzdevumus, apliecināja savu erudīciju, izveicību, saliedētību un pirmajā mācību gadā apgūto.
Liels paldies abām klašu audzinātājām par izturību un ieinteresētību!
Īpaša pateicība vecākiem, kas ar savu dalību visās nodarbībās, ir atbalstījušas organizētās aktivitātes.
 Ar lepnumu un prieku apsveicam Markusa mammu Eleonoru Prokofjevu - Grinčuku un Deivida mammu Sintiju Kožušnu!
Idejas par vecāku skoliņas veidošanu radītājas un nodarbību organizatores  (I. Ante, R. Januze, R. Juļa, A. Lasmane, L. Priede, E. Tabore, L. Vežuka) cer, ka šāda veida sadarbības forma ar vecākiem ir ļoti nepieciešama, jo nodarbības veicināja vecāku izpratni par savu bērnu dzīvi skolā.
                       
                                                                                    Sk. Ligita Priede---

Skolēnu darbu izstāde

5/20/2019
Skolas trešā stāva foajē notika šī mācību gada 9. klašu skolēnu mājturības noslēguma darbu un interešu izglītības pulciņu audzēkņu darbu izstāde.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
---

Pēdējais zvans'2019

5/17/2019

Erudītu konkursā par Latviju”Prāta banka”

      Auces vidusskolas 3.klašu komanda 10.05.19. veiksmīgi startēja Auces, Dobeles,Tērvetes novadu erudītu konkursā par Latviju”Prāta banka” un kopvērtējumā 2.vieta!                                                            Apsveicam 3.a klases skolniekus Samantu Latišu,Ričardu Valteru un 3.b klases skolnieces Alīnu Baltuti,Viktoriju Gudkovu par labu sadarbību, zināšanām, erudīciju konkursā!
Konkurss notika K.Ulmaņa muzejā „Pikšas”.Katrai komandai bija 12 kontrolpunkti  ar dažādiem uzdevumiem par Latviju. Skolēniem bija uzdevumi par Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, kaimiņvalstīm, nacionālajiem simboliem,prezidentiem, pilsētām, upēm, ezeriem, ievērojamākajām vietām,cilvēkiem,augiem, dzīvniekiem,latvju rakstiem,latviešu folkloru,rakstniekiem jubilāriem, novadniekiem.
       Ar lielu degsmi, aktīvu darbošanos un izcilām zināšanām, komanda guva tik labus rezultātus. Skolēniem tā bija lieliska pieredze kā komandai, ieguva zināšanas par Latviju, tās vēsturiskajiem faktiem, apmeklēja K.Ulmaņa muzeju „Pikšas” un iepazinās, sadarbojās ar citu novadu skolēniem.
Paldies 3.a,b klašu  skolotājām  Inetai un Ingai par sagatavoto komandu erudītu konkursam!

  


---

Auces Mazpulka dalībnieki Meža ABC

5/15/2019
     10.maijā Auces Mazpulka dalībnieki piedalījās Meža ABC pasākumā Kuldīgas novada Stuņķkroga mežā. Mums bija iespēja apmeklēt dažāda veida stacijas par meža augšanu, vēsturisko attīstību Latvijā, meža augiem un dzīvniekiem, koksni, tās izmantošanu, par Latvijas valsts mežu darbiem u.c. (kopumā 50 aktivitātes) virzieniem.

     Par uzzināto atbildot uz jautājumiem, saņēmām interesantas dāvaniņas. Piedalījāmies fiziskās aktivitātēs un mācījāmies orientēties mežā, par ko saņēmām pateicību par veiksmīgāko uzdevuma izpildi. Fotografējāmies ar Pūci un Cūkmenu. 

Interesanti pavadīta diena un piemiņai pildspalva ar uzrakstu - Visiem, kas mīl dabu.

sk. L.Vernere

---

Sacensības "Stiprinieks'2019"

5/13/2019


Ģimenes un Mātes dienai veltīts koncerts

5/10/2019

Mūsējie olimpiādē Nesvižā (Baltkrievija)

5/09/2019
   Jau otro gadu Auces vidusskolas skolēni dodas uz novada sadraudzības pilsētu Nesvižu Baltkrievijā, lai piedalītos olimpiādē, kur parāda savas zināšanas par vēsturiskajiem un kultūras notikumiem, saistītiem ar slaveno Radzivilu dzimtu, kā arī veic radošos uzdevumus. Laika posmā no 2.maija līdz 5.maijam Linda Strode, Linda Mežule, Amanda Lejniece un Krista Stola, kā arī skolotājas Rimma Roze un Jekaterina Troicka viesojās Nesvižā. Mēs tikām viesmīlīgi sagaidīti, devāmies ekskursijā pa Nesvižu, apmeklējām Radzivilu pili, pilsētas Novadpētniecības muzeju, bijām Minskas Botāniskajā dārzā, Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī izmantojam iespēju braukt ar metro. Liels pagodinājums bija tikšanās ar  pilsētas vicemēru, kuras laikā mūs intervēja vietējās preses pārstāvji un tika pasniegtas arī piemiņas dāvanas. Visās ekskursijās un apskates objektos  bija satriecoši gidi, kuri rūpējās par mūsu komfortu, labsajūtu. Interesants izvērtās vakars ar Nesvižas 3.vidusskolas skolēniem. Mēs spēlējām spēles, piedalījāmies viktorīnās, veidojām Nesvižas un Auces ģērboņus, vēlāk  dzērām tēju un baudījām kūciņas, ko bija cepuši vietējie meistari. Šīs skolas skolēni savukārt vasarā viesosies pie mums, Auces vidusskolā.  Vēl darbojāmies meistardarbnīcās un veidojām suvenīrus, ko varēsim dāvināt savām mammām. Iegūtā pieredze ļaus mums attīstīties un pilnveidoties. Esam gandarīti, ka arī šogad 3.pakāpes diploms ceļo uz Latviju, pateicoties 9.klases skolnieces Lindas Strodes zināšanām. Pēc šī brauciena patiesi bija tikai pozitīvas emocijas. Paldies Auces vidusskolas direktorei un Auces novada pašvaldībai par sniegto iespēju. Liels  paldies arī mūsu izturīgajam šoferītim J.Ābelem par vizināšanu un uzmundrināšanu.

Rimma Roze, Auces vidusskolas skolotāja

  


---

Projektu konference "Mācām un mācāmies citādi"

    26.aprīlī, Auces vidusskolas skolēni un skolotāja devās uz Lietuvu, Skaistgyris ģimnāziju, lai piedalītos starptautiskajā skolēnu projektu konferencē "Mācām un mācāmies citādi". Jaunieši stāstīja gan par projektiem, kuros piedalās, gan prezentēja projektu darbus kādā no mācību priekšmetiem. 

    Savu pieredzi projektos prezentēja Tāla Šulgina un Alens Antanavičs no Debašu kluba, Iluta Marija Vidiņa un Toms Eglītis no projekta "Esi Līderis!". Savu pieredzi projektā "Erasmus" stāstīja Roberts Lataks un Kristers Martins Zeikmanis, bet "Award" Auces vienību pārstāvēja Dženija Zeltiņa un Krista Stola. Tā bija lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi un dalīties savos iespaidos. 

sk. L.Vežuka

  

  


---

No pirsktu nospiedumiem līdz nošu atslēgai plkst. 11:30

5/02/2019
5.;6.st.: 10.-12.klasei aktu zālē tikšanās ar rakstnieci D.Judinu un komponistu A.Nīmani


  

  


  ---