KAA pasākums “Izvēlies mērķtiecīgi!”

2/27/2020

     2020.gada 26. februārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros personīgās izaugsmes trenere, komunikācijas un reklāmas speciāliste, uzņēmējdarbības vadības maģistre Irina Koļesņikova vadīja nodarbību “Izvēlies mērķtiecīgi!”, par to, kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju, Auces vidusskolas 12. klases skolēniem. Nodarbības programma balstīta uz NLP pieeju cilvēka dzīvei, kas ir vērsta uz pozitīvu rezultātu sasniegšanu. Notika interaktīva diskusija un mērķu plānošanas metodikas skaidrošana. Katrs skolēns saņēma savā īpašumā mapi ar izdales materiāliem.  Neatkarīgi no tā, vai cilvēks savus mērķus sasniedz viegli un ātri vai ilgstoši, vai arī pieņem lēmumu no kāda mērķa atteikties, viņš pilnveidojas, iegūst pieredzi, kļūst gudrāks, stiprāks, pārliecinātāks. Patiesi gribētu mērķu esamība rada spēcīgu motivāciju rīkoties un rada drošības sajūtu. Skolēni tika iepazīstināti ar efektīvām mērķu tehnoloģijām, kas jaunajos apstākļos dod ātrus un iedvesmojošus rezultātus. Nodarbības laikā jaunieši mācījās apzināt savas dzīves pamatvērtības, un balstoties uz tām, izvirzīt svarīgākos dzīves mērķus, kas ļautu dzīvot tā, kā ikviens pats vēlas. Katrs varēja labāk izprast, kas viņam patiešām ir svarīgi, iedziļināties savās vēlmēs un sakārtot domas. Skolēni atzinīgi novērtēja nodarbību, uzsverot, ka tā bija interesanta un noderīga.

Auces novada pašvaldības pedagogs karjeras konsultants Nadežda Getikova  

Fotoattēli

  

  

---

Meteņi

2/26/2020
     Š.g. 25. februārī notika 7.b klases un 8.b klases kopīgi rīkots pasākums latviešu un krievu valodā meteņi jeb Masļenica. Skolēni dalījās pieredzē, svētku svinēšanā, ievērojot gan latviešu, gan krievu tautas tradīcijās: izdzina kurmjus, skandēja tautasdziesmas, izsūdzēja grēkus, sadedzināja čučalu, vienojās kopējās rotaļās, cienājās ar pankūkām un baudīja tēju no īsta krievu patvāra. Pasākumu organizēja un vadīja krievu valodas skolotāja J. Troicka, latviešu valodas skolotāja E. Stankus, darbmācības skolotāji, I. Ābele un J. Bensons. Paldies visiem, kuri piedalījās!

  

---

Aucei

2/25/2020

Biznesa spēļu konkurss „Ceļš uz bagātību”

2/24/2020
Mērķis: 
Attīstīt biznesa domāšanu, uzņēmējspējas, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskai pielietošanai reālās biznesa situācijās, faktoru analīzei, lēmumu pieņemšanai, prasmēm plānot un domāt tālredzīgi, organizatoriskajām prasmēm. 

Biznesa spēles dod iespēju: 
Īsā laika periodā izspēlēt konkrētas uzņēmējdarbības situācijas, kuras reālajā dzīvē notiek un attīstās daudz lēnāk; 
Uzskatāmi redzēt un saprast pieļautās kļūdas, novērtēt kļūdu sekas, kurām reālajā dzīvē ir neatgriezenisks raksturs. 

Zemgales/Kurzemes reģiona pusfinālā Kuldīgā 19.februārī piedalījās 7 Auces vidusskolas komandas:
  • “Dubults neplīst” – Laura Kulbe, Patrīcija Valukevica,
  • “D.I.E.” – Deniss Andersons, Emīls Barakausks, Ivo Kreicbergs,
  • “Pievienotā vērtība” – Aiva Pluģe, Inese Skrastiņa, Laura Jadčenko,
  • “Bezgalība kabatā” – Rafaella Svetlova, Krista Stola, Loreta Šteina,
  • “Gudrības zvejnieki” – Daniela Prudņikova, Edmunds Bērziņš, Kristers Eglītis,
  • “Trīsdimensiju ilūzija” – Anda Dirvele, Iluta Vidiņa, Ketlīna Ermansone,
  • “ Dzintariņi” – Monta Mestere, Ilze Križjus, Zane Jadčenko. 


Komandām “Dubults neplīst” un “D.I.E.”  izdevās veiksmīgi izstrādāt stratēģiju, veikt aprēķinus un  analīzi, iegūstot konkursā 1. un 2.vietu. Apsveicam!

  

  

  

  

   ---

Auces vidusskolas absolventu salidojums'2020!

2/20/2020

21.februārī - teātra vakars Auces vidusskolā

2/19/2020

Daži foto no teātra vakara:


  

  

  

  

---

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019. gadā

2/17/2020
Ir noslēdzies LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” šī mācību gada cikls, kurš sākās augustā ar pirmās grāmatas lasīšanu, turpinājās līdz februārim ar grāmatu vērtēšanu.  Kopā žūrijas grāmatu lasīšanā mūsu skolā iesaistījās 73 cilvēki, 7 no tiem bija skolotāji.
     
 Čaklākie lasītāji bija 2.b klasē - 11 skolēni.
 Lasīšanā neiesaistījās 6.a, 6.b, 8.a, 9.a, 11. klases skolēni.
 Tikai viens skolēns lasīja  7.a, 7.b klasēs.

Visi BJVŽ dalībnieki saņems pateicības rakstu un dāvaniņu – atslēgu piekariņu.

Paldies visiem, kuri lasīja. Paldies tiem klašu audzinātājiem, kuri atbalstīja šo procesu.

Visiem novēlam,  lai lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!

Auces vsk. bibliotekāres

  
---


Popiela Auces vidusskolā

2/12/2020


13.februāris: Auces Kultūras centrā NBS štāba orķestra estrādes ansambļa koncerts


2. – 5.kl, 5,6 gad.: 11:30 – 12:30
6.- 12.kl., spec.kl.: 13:30 – 14:30

Skolā notiek 1.- 6. mācību stunda

Izmaiņas stundu laikos:
5. st. 11:20 - 12:00
6.st. 12:20 – 13:00

Pusdienas:
I maiņa: 10:50  (2.-5.kl.) (uz pusdienām iet 4. stundas beigās)
II maiņa: 12:00 (6.-7.kl., spec. kl.)
III maiņa:  13:00 (8.-12.kl.) (paēd un dodas uz koncertu)

Skolēnu autobusi no skolas plkst. 14:30, no Kultūras centra plkst. 14:40.

---

Radošās darbnīcas Lielaucē

11.februārī vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki 5.-8.klasei devās uz Lielauces tautas namu, lai apskatītu tur Saldus mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstādi un piedalītos radošā darbnīcā.

Skolēni, darbojoties grupā, savā interpretācijā no nelieliem fragmentiem varēja salikt "gleznu puzli". Grupu veikumu var apskatīt foto attēlos.

Vizuālās mākslas skolotāja D. Krūzmane

  

  

---

Projektu dienas 10. un 11.februārī

2/10/2020
Darba kārtība projektu darba dienās
2020. gada 10. un 11. februāris

Paredzētās aktivitātes:
1. Klašu darbs pie projekta ” Mūsu klase ...” izstrādes
2. Aptauja “Mana skola – laba skola”
3. Sportiskās aktivitātes
4. Klasē ieplānotās aktivitātes (piemēram mācību ekskursijas, gatavošanās POPielai u.c.)

Nodarbību laiki:
1.st. 9:00 – 9:40
2.st. 9:45 – 10:25
3.st. 10:45 – 11:25
4.st. 11:45 – 12:25

Pusdienas: 
I maiņa plkst. 10:25
II maiņa plkst. 11:25

Skolēnu autobusi pie skolas plkst. 8:55, no skolas plkst. 12:30

---

Lepojamies - Dobeles novada jaunatnes sporta laureāts no Auces vidusskolas E.R.Graudiņš!

2/02/2020
2020.g. 29.janvārī 9.a klases skolnieks Eduards Roberts Graudiņš Dobelē saņēma pateicības rakstu un piemiņas medaļu par apzinīgu treniņu darbu un labiem sportiskiem rezultātiem ložu šaušanā 2019.gadā.

Par savām sporta gaitām stāsta Eduards Roberts Graudiņš 

     Manā neilgajā šaušanas karjerā ir bijis daudz un dažādu sacensību. Vislabāk atmiņā palikušas izbraukuma sacensības uz citām valstīm, tās ir piedzīvojumiem un labām atmiņām bagātas. Esmu bijis sacensībās Igaunijā, Lietuvā un Polijā, kur man ir labi veicies. Mani lielākie sasniegumi 2019.gadā bija Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kur ieguvu 3.vietu. Tas šobrīd ir mans labākais sasniegums un visvairāk atmiņā palikušais sacensību brīdis. Pēdējais augstākais sasniegums 2019.gada rudenī - 3.vieta Latvijas kausa izcīņā. Šī gada janvārī biju sacensībās Lietuvā, Vilņā, kur izcīnīju 8.vietu. Mans tuvākās nākotnes mērķis - Eiropas čempionāts ložu šaušanā.   

Citi sasniegumi

2019.g. Latvijas junioru čempionātā - 3.vieta
Latvijas Republikas Jaunatnes čempionātā vidējā vecuma grupā - 3.v. 
Latvijas Jaunatnes čempionātā vid.vec.grupā  - 2.vieta (pārī ar Aneti Kristiānu Jēkabsoni)

9.a kl. audz. I.Sarceviča
---