Aptaujas par datorspēlēm Auces vidusskolā

1/13/2010
Lūdzam ziedot dažas minūtes laika un aizpildīt pievienotās aptaujas anketas par datorspēlēm! Pateicamies par Jūsu atsaucību!

Aptauja - 1Aptauja - 2


Zvaigznes diena'2010 Auces vidusskolā

1/06/2010
2010.g. 6.janvārī Auces vidusskolā pulcējās skolas labākie skolēni un viņu vecāki uz tradiconālo Zvaigznes dienas pasākumu. Skolas direktores uzruna, topošo Jelgavas jauno mūziķu koncerts (stīgu instrumenti) un kopumā tika pasniegti skolas pateicības raksti 129 ģimenēm. Vairākās ģimenēs labi mācījušies vairāki bērni. Prieks par ģimenēm, kuras regulāri ir balvu saņēmēju skaitā.Vairāki vecāki tika intervēti, atbildēja uzz jautājumiem, izteica savas domas, bet par to raksta apildinājumos.
Ieskatam pasākuma norisēs neliela fotogalerija:Ja vēlaties kolektīvās foto izmantot lielākā izmērā, tad izmantojiet šeit pievienotās saites:
Jelgavas jauni un vēl mazie mūziķi no visas sirds centās iepriecināt Auces skolēnu vecākus. Paldies viņiem par to!
Rīkojums par komisijas izveidi un pienākumu sadali

1/04/2010
Rīkojums Nr.30 izdots Aucē, 2009.gada 10.novembrī
Par komisijas izveidi un pienākumu sadali 
Saskaņā ar darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" realizēšanu Auces vidusskolā nozīmēju komisiju 3.aktivitātes realizēšanai šādā sastāvā:
  1. Indra Špela - direktore;
  2. Ina Ante - direktores vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā);
  3. Ligita Priede - direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā);
  4. Frīdis Sarcevičs - arodbiedrības pārstātvis;
  5. Agris Mellis - interešu izglītības skolotājs, Auces novada pašvaldības pārstāvis.
Komisijas locekļu pienākumi:

  1. Indra Špela - komisijas locekle;
  2. Ina Ante - komisijas priešsēdētāja;
  3. Ligita Priede - komisijas sekretāre;
  4. Frīdis Sarcevičs - komisijas loceklis;
  5. Agris Mellis - komisijas loceklis.
Auces vidusskolas direktore Indra Špela