Attālinātā darba formas ar izglītojamiem Auces vidusskolā

3/25/2020sk. I.Kruglauža

---

Attālinātais mācību process Auces vidusskolā

3/20/2020
Skolotāja loma un atbildība
Skolēna loma un atbildība
Vecāku loma un atbildība

Plāno attālināto mācību procesu atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.

Ievieto E-klasē aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz katras darba dienas plkst. 10.00.

Ir pieejams skolēniem konsultāciju laikā (e-klasē/telefoniski/whatsapp).

Sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem, kam nav tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos attālinātajā mācību procesā.

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgiezenisko saiti par stundā apgūto.

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

Katru darba dienu no plkst. 10.00 E- klasē iepazīstas ar dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku uzdevumu izpildei un zinātu, kad noteikti jāatrodas tiešsaistē.

Ja skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, informē par to klases audzinātāju.

Atbilstoši E-klasē saņemtajiem norādījumiem, veic uzdotos uzdevumus. Darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt (veselības stāvokļa, tehnisku vai citu problēmu dēļ), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts.

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus, ievērojot skolotāju norādītos laikus.

Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās.

Nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Ja iespējams, nodrošināt bērnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to klases audzinātājam, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Vecāks nodrošina piegādāto mācību materiālu saņemšanu.

Informēt klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).

Pārliecināties, ka bērnam ir pieeja E-klasei (viņš zina lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju.

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot darba laiku, dienas beigās pārrunāt, kā bērnam veicies.

Paziņojums par ārkārtas situāciju

3/13/2020
     Saskaņā ar Ministru prezidenta 12.03.2020. paziņojumu valstī izsludināta ārkārtas situācija un no 13. marta līdz 14. aprīlim slēgtas visas vispārējās izglītības iestādes. Tāpēc 13. martā uz skolu nav jānāk, skolēnu autobusi nekursēs. Mācības līdz 14. aprīlim notiks attālināti caur E-klasi. Sekojiet informācijai E-klases e-pastā, jo veicamie uzdevumi tiks sūtīti tur. Tiek atceltas arī pulciņu nodarbības un masu pasākumi. Vecāki, nodrošiniet, lai skolēni izglītības iestādes neapmeklēšanas laikā neklaiņo, nepulcējas sabiedriskās vietās, neapmeklē citas pilsētas un valstis! Paldies par sapratni!

Sīkāk skatīt šeit:

Piektdien, 2020. gada 13. martā, Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks videokonference, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ar skolu direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās labākos risinājumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, tai skaitā iespējamo divu nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika vīrusa izplatības ierobežošanai atbilstoši krīzes vadības padomes pieņemtajiem lēmumiem.

Videotiešraidi varēs skatīties LPS mājaslapā šeit: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/

Ar cieņu Auces vidusskolas direktore Indra Špela

Informācija

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums (skat.pielikumu) par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Apliecinājums pirmsskolas mācību iestādēm (izdrukājams, pdf) - https://ej.uz/ig8u

3.marta darbs:
  1. 13.martā skolēns strādā ar sniegto informāciju e-klasē.  Notiek stundas, vadoties pēc piektdien stundu saraksta.
  2. Priekšmeta skolotājs katrai klasei e-klasē nosūta stundā veicamo darbu. Skolēns strādā 40 minūtes, ja nepieciešams raksta e-klases e-pastā jautājumus un /vai atbildes. Ja iespējams darbus fotogrāfē un augšupielādē skolotāja norādītajā vietnē.
  3. Ievēro skolas noteiktos stundu starpbrīžus.
  4. Stunda ir brīva tiem skolēniem, kuriem pie sk. Kreicbergas jānotiek mūzikai.
  5. Pārbaudes darbus pievieno kā dokumentu sūtot e-klases pastā katram skolēnam. Izpildes laiks 40 minūtes un skolēns aizpildītu darbu sūta  atpakaļ skolotājam. Ja pārbaudes darbs skolotājam nosūtīts 10 minūtes pēc stundas, to nevērtē un skolēnam jākārto atkāroti.
  6. Skolotājam ir tiesības izvēlēties citu attālinātas mācīšanas metodi, ievērojot stundu sarakstu.

---

Skolēnu apsveikumi Aucei vārda dienā

3/08/2020
     Kā  zinām, Auce ir vienīgā pilsēta, kurai ir vārda diena, tomēr ikdienas steigā šo faktu dažkārt mēdzam aizmirst. Lai šogad tā nenotiktu, Auces vidusskolas skolēnu pašpārvalde  organizēja akciju, kurā ikvienam Auces vidusskolas skolēnam bija iespēja veidot apsveikumu savai pilsētai. Tie svētku dienā, 4. martā, tika dāvināti auceniekiem:  skolas un citu iestāžu darbiniekiem,  uz ielas satiktiem garāmgājējiem, sagādājot abpusēju prieku kā devējiem, tā saņēmējiem. 
     Paveiktais ir novērtēts ar pozitīvām atsauksmēm, tāpēc Auces vidusskolas skolēnu pašpārvalde izsaka pateicību ikvienam dalībniekam par attieksmi, radošumu un centību. Kopā darbojoties mēs spējam vairot prieku.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Daniela Paula Prudņikova


     
  

  

  

  

---

Biznesa līderis 2020

3/05/2020
     3.martā biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz bagātību” finālā Rīgā Centrālajā laboratorijā piedalījās divas  Auces vidusskolas komandas, Zemgales/Kurzemes reģiona pusfināla uzvarētājas, “Dubults neplīst” (Laura Kristīne Kulbe, Kristiana Patrīcija Valukevica) un “D.I.E.” (Deniss Andersons, Emīls Barakausks).  Deviņu komandu konkurencē meiteņu komanda izcīnīja 1.vietu un ieguva titulu Biznesa līderis 2020. Sveicam!
 Projekta ’’Esi līderis!’’ skolotāja R.Grebeža

  

    

  
---

3/02/2020

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)
KAA pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2020””

     28. februārī Auces vidusskolas 9. -12. klašu skolēni apmeklēja izstādi “Skola 2020”. Izstāde „Skola” – nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.
        Izstādē "Skola 2020" skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, kā arī piedalīties dažādu profesiju meistarstiķos un paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs. Bija iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt par dažādu profesiju saturu, atklāt daudz jauna un gūst iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. 

Auces novada pašvaldības pedagogs karjeras konsultants Nadežda Getikova  

  

    


---