Projekts “CSN laukums ar elektromobiļiem Auces vidusskolā!”

7/20/2015

Auces vidusskola velta lielu uzmanību skolēnu izglītošanai drošības jomā. Mūsu iecere ir izveidot Ceļu satiksmes noteikumu laukumu, iekārtojot jau esošu laukumu pie skolas. Projekta ietvaros mēs izveidosim laukuma krāsojumu; aprīkosim ar pārvietojamām ceļa zīmēm, elektromobiļiem, velokartiem un velosipēdiem, kas piemēroti bērnu vecumam, drošības ķiverēm. Laukuma sagatavošanā un koka inventāra izveidē iesaistīsies Auces vidusskolas pedagogi un skolēni mājturības un vizuālās mākslas stundās.Mazie dziesmu un deju svētki

7/09/2015

Starptautiskā jauniešu projekta “Auce – 2015” 

noslēguma koncerts 

"Mazie dziesmu un deju svētki"