E-bibliotēka atkal darbojas!

4/06/2010
E-bibliotēka atkal darbojas! Tie, kuri vēlas lietot e-biblioteka.lv, ir laipni gaidīti skolas datorcentrā, kur var piereģistrēties e-biblioteka.lv lietošanai bez maksas.
Sīkāk par e-bibiloteka.lv darbu var skatīt rakstā "E-bibliotēka u.c. IDEJU FORUMA labie darbi".

Pedagoģiskās padomes sēde "Skolēnu - jaunatnācēju integrēšanās skolas vidē"

Skolēnu brīvdienās, 30.martā, notika Auces vidusskolas pedagoģiskās padomes sēde par tēmu "Skolēnu - jaunatnācēju integrēšanās skolas vidē". Sēdē notika skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju analīze, kā arī iespējamo darba uzlabojumu analīze. Dažādus priekšlikumus bija izvirzījušas visas aptaujātās grupas. Priekšlikumi par transporta nodrošināšanu uz skolas pasākumiem un mājup no tiem, kā arī priekšlikums par 5.-6.klašu darba laika optimizēšanu noteikti prasa uzmanību un risinājumu jau tuvākajā laikā.
Pēc sēdes oficiālās daļas skolotājiem bija iespēja piedalīties radošajā nodarbībā par pozitīvo emociju lomu pedagoģiskajā procesā psiholoģes Dainas Reinfeldes vadībā. Nodarbībā bija gan teorijas bloks, gan radošu uzdevumu risināšana.

Prezentācijas:Ieskatieties prezentācijās - tajās minētais dod iespēju domāt, ka Auces vidusskolas jaunie skolēni un skolotāji, acīmredzot, ir sekmīgi  adaptējušies darbam, ir apraduši ar pārmaiņām viņu dienas režīmā, kā arī citām pārmaiņām. Būsim atsaucīgi un izpalīdzīgi, jo nav jau viegli celties tik agri no rīta, lai nokļūtu uz mācībām vai darbu skolā. Ja būs labas savstarpējās attiecības skolā, tad jutīsimies labi, būsim priecīgāki un būs arī labākas  sekmes mācībās un darbā! Priecīgu, jauku un saulainu pavasari!

„Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā”


26.martā Auces vidusskolas aktu zālē projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā” ietvaros notika biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēles „Prezidents” izspēle.
Zemgales reģiona piecās skolās: Aknīstes vidusskolā, Auces vidusskolā, Elejas vidusskolā, Neretas vidusskolā un Uzvaras vidusskolā ir izveidotas vidusskolēnu grupa, kas apgūst uzņēmējdarbības pamatus. Piektdien Auces, Elejas un Uzvaras vidusskolu skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā izveidot jaunu valsti Aucelandi. Spēles dalībniekiem bija jāveido valsts (Prezidents, Ministru Kabinets, Parlaments, ministriju pakļautības iestādes) un biznesa (mēbeļu ražošanas uzņēmumi) struktūras, jānodrošina to funkcionēšana, jāmodelē politiskie un ekonomiskie procesi valstī, sadarbība ar kaimiņvalstīm. Katram dalībniekam bija sava loma. Diena pagāja intensīvā un aizraujošā praktiskā darbā.
Auces vsk. direkt.vietn. audz.darbā Ligita Priede