„Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā”

4/06/2010

26.martā Auces vidusskolas aktu zālē projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā” ietvaros notika biznesa un valsts pārvaldības simulācijas spēles „Prezidents” izspēle.
Zemgales reģiona piecās skolās: Aknīstes vidusskolā, Auces vidusskolā, Elejas vidusskolā, Neretas vidusskolā un Uzvaras vidusskolā ir izveidotas vidusskolēnu grupa, kas apgūst uzņēmējdarbības pamatus. Piektdien Auces, Elejas un Uzvaras vidusskolu skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā izveidot jaunu valsti Aucelandi. Spēles dalībniekiem bija jāveido valsts (Prezidents, Ministru Kabinets, Parlaments, ministriju pakļautības iestādes) un biznesa (mēbeļu ražošanas uzņēmumi) struktūras, jānodrošina to funkcionēšana, jāmodelē politiskie un ekonomiskie procesi valstī, sadarbība ar kaimiņvalstīm. Katram dalībniekam bija sava loma. Diena pagāja intensīvā un aizraujošā praktiskā darbā.
Auces vsk. direkt.vietn. audz.darbā Ligita Priede

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru