Vai varam kaut ko mainīt?- Apkārtējās vides apzināšanās."

2/24/2013

     Ar šādu domu Auces vidusskolā no 11.līdz 14.februārim sastapās piecu valstu (Latvijas, Polijas, Somijas, Grieķijas un Turcijas skolēni un skolotāji). Otrajā Comenius projekta sanāksmē, kas notika Latvijā, bija mūsu kārta parādīt mūsu apkārtējās vides iespējas: augu un dzīvnieku daudzveidību, alternatīvās enerģijas ieguves, atkritumu pārstrādes iespējas.
Šajās dienās viesi no partnervalstīm uzzināja ļoti daudz jauna par Latviju, Rīgu un Auci. Pasākums sākās ar ekskursiju pa Vecrīgu, kur atraktīva gida pavadībā iepazināmies ar arhitektūru, stāstiem un leģendām par pilsētas attīstību. Informācija viesiem nebija pilnīgi sveša, jo katras valsts pārstāvji mājas darbā gatavojās viktorīnai par Latviju.
Auces vidusskolā viesus sirsnīgi sveica skolēnu un skolotāju koncertā, notika ekskursija pa abām skolas ēkām, lai iepazītos ar daudzveidīgo mācību darbu skolā.   Interesantas bija atklātās stundas- tās apmeklēt bija iespēja gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotāji piedalījās I.Špelas (ķīmija), F.Sarceviča (informātika), I.Eglītes (klases stunda), J.Troickas (krievu valoda) un L.Priedes (ģeogrāfija) vadītajās stundās. Ārzemju skolēni kopā ar mūsu skolas skolēniem apmeklēja trīs mācību stundas, kā arī piedalījās skolēnu pašpārvaldes organizētajā sarunā par Latviju un skolu, un aktivitātēs (tautas dejas, sveces gatavošana).  Paralēli skolēnu darbībai projekta dalībnieki- skolotāji vērtēja paveiktos projekta uzdevumus un plānoja nākamos. Grieķijas grupas vadītāja sk.Fotini parādīja apkopojošu prezentāciju par visu partnerskolu attieksmi apkārtējās vides saudzēšanas jautājumos, jo visās skolās novembra mēnesī tika veikta aptauja skolēniem un vecākiem (mūsu skolā mērķauditorija- 8.klases) un rezultāti tika nosūtīti Grieķijai.
Pēc nopietna darba devāmies ekskursijā pa Auci, parādot viesiem Vecauces biogāzes ražošanas staciju.
Nākamajā dienā viesu iepazīstināšana ar vidi notika reģiona robežās. Apmeklējām Tērvetes dabas parku, kur uzskatāmi iepazināmies ar augu un dzīvnieku daudzveidību. Pēc tam apmeklējām plastmasas pudeļu pārstrādes centru "PET Baltic" Jelgavā, kur uzskatāmi tika parādīts plastmasas pudeles pārstrādes ceļš no šķirošanas laukuma līdz atkal jaunai produkcijai, piemēram, lineālam, plastmasas pudelei vai ļoti mīkstai šallei. No plastmasas veidota auduma izmantošanas iespējas apstiprināja arī ekskursija "EK Auce", kur sortimentā bijis šāds audums.
Visas šīs dienas partnerskolu skolēni dzīvoja mūsu skolēnu ģimenēs. Divdesmit vienu skolēnu uzņēma 17 ģimenes. Tas bija ļoti interesants laiks, kad par ģimenes sarunu valodu kļuva angļu valoda, tika pārdomāta ēdienkarte, tika plānots, kā viesus uzņemt un iepazīstināt ar mūsu tradīcijām. Tāpēc liels paldies T.Grudovska, R.Janevica, Eglīšu, R.Dūma, D.Pašules, L.Holodņokovas, K.Zeikmanes, A.Pidrikas, G.Jomantes, K.Gristiņas, I.Gorska, D.Strazdas, K.Jablonskas, T.Suharevskas, E.Klepecas un A.Andreičikovas ģimenēm.
Projekta sanāksmes izvērtēšanas procesā dzirdējām daudz labu vārdu par skolu, par cilvēkiem, par valsti. Auces vidusskola tika uzteikta kā plaša un moderna skola ar smaidīgiem skolēniem un skolotājiem, viesiem ļoti patika ziema. Skolēni ļoti novērtēja angļu valodas prasmju lietošanas spēju uzlabošanos ("tagad es pat domāju angliski!")

Direktora vietniece Gunita Dambe

Bilžu galerija

Latvijas Valsts prezidenta vizīte skolā

2/20/2013

Ceturdien, 21.februārī, Auces novadu un Auces vidusskolu apmeklēs Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš! 

Prezidenta ierašanās laiks mūsu skolā - plkst. 12:00! 

Piektais gadalaiks

2/05/2013
Pirmdien, 18.februārī skolas aktu zālē, plkst. 18:00 
skolas teātra izrāde
 "Piektā gadalaika nebūs!"