Mācību gada noslēguma pasākums

6/01/2012
31.maijā Auces vidusskolas aktu zālē notika mācību gada noslēguma pasākums, kurā klases prezentēja projektu dienās izpētīto un apkopoto. Rezultāti tik daudzveidīgi un interesanti! Projektu dienās pabūts gan daudzās vietās Auces novadā, gan ārpus novada robežām, pat ārzemēs, pētītas novada dabas bagātības, iepazīti cilvēki, klases biedru mājas, dižakmeņi, koki, augi, dzīvnieki, u.tml.
Pasākuma nobeigumā atzinības un goda rakstus saņēma olimpiāžu un dažādu konkursu laureāti.

Daži foto no pasākuma (ja kādam ir citas bildes, sūtiet uz e-pastu: aucesvsk@gmail.com):

.