Līderu diena 2018!

4/23/2018
     Šogad Latvijas skolu projekta”Esi Līderis!” skolēni uz mācību gada noslēguma pasākumu pulcējās 20.aprīlī  Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā.
     Atskatījāmies uz paveikto, tika apbalvoti mācību gada konkursu laureāti, aizstāvēti gada desmit labākie projekti “Es savai skolai”- pamatskolas un “Es savai videi” – vidusskolas posmā, noteikti Līderu Lielās balvas ieguvēji.
     Mūsu skolas komandas (Nadīna Atrahimoviča, Santa Junkere, Intars Jomants) projekts “Laiks šaham” ieguva 1.vietu. Komanda ieguva arī RISEBA speciālbalvu – iespēju nākamajā gadā apgūt dažādas prasmes un zināšanas biznesa inkubatorā.  Sveicam! Komanda saka milzīgu paldies skolotājam Jānim Bensonam un visiem palīgiem.
                                                                                                 Sk. Rita Grebeža

 

 

---

I.Ziedoņa fonda "Viegli" organizēts koncerts

4/20/2018
     29.aprīlī Auces kultūras centrā notiks Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" organizētais koncerts, kur grupas sastāvā ir Renārs Kaupers, Goran Gora u.c. Tā ir ekskluzīva iespēja redzēt un dzirdēt tādus māksliniekus bez maksas!
Jauku klausīšanos,  I.Špela


---

Nāc studēt LU!

4/19/2018
     18. aprīlī  pie Auces vidusskolas apstājās neparasts autobuss, ar informāciju par studiju iespējām Latvijas Universitātē. 11. un 10. klašu skolēni uzzināja par LU 13 fakultāšu piedāvātajām programmām, uzņemšanas kartību un prasībām, studentu dzīvi un ārpus studiju aktivitātēm. 


---

Eiropas Parlamentā Briselē

4/18/2018
     Šī gada 10. un 11. aprīlī Eiropas Parlamentā viesojās grupa no Latvijas. Man bija tāds gods pārstāvēt Auces vidusskolu. Pēc satraucošā lidojuma organizātore bija sarūpējusi ekskursiju pa Briseli, kuras laikā iepazināmies ar ievērojamākajām pilsētas vietām. Eiropas Parlamentā tikāmies ar darbiniekiem no Latvijas, tai skaitā, ar mūsu skolas absolventu Ģirtu Salmgriezi, kas šobrīd strādā Eiropas Parlamentā. Mēs tikām iepazīstināti ar Eiropas Parlamenta darbību, uzzinājām, kā notiek sēdes un pabijām plenārsēžu zālē. Tagad zinu eiroparlamentāriešu pienākumus un saprotu kāda atbildība ir katram darbiniekam, lai noritētu sekmīgs darbs Eiropas Parlamentā. Dienas noslēgumā tikām uzaicināti uz svinīgajām vakariņām kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu no Latvijas Kariņa kungu. Man bija iespēja arī nofotografēties kopā ar Kariņa kungu. Paldies Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai, paldies Eiropas Parlamenta pārstāvjiem Latvijā par sagādātu iespēju iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu, kā arī apskatīt Briseli.

Linda Jakuboviča, 11.a klase

---

Vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem

4/11/2018
12. aprīlī Auces vidusskolā no plkst.17.00 līdz 19.00 notiek vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem! 

Izmantojiet iespēju satikties un pārrunāt sadarbību ar priekšmetu skolotājiem, kā arī  meklēt risinājumus problēmām!

---

“Vecāku skolas diena” Auces vidusskolā

4/04/2018
     Lai stiprinātu skolas un vecāku sadarbību, 29.martā Auces  vidusskolā notika Vecāku skolas diena.  Vecākiem bija iespēja vērot sava bērna mācību stundas un darboties kādā no drāmas terapijas, sociālo zinību, fizikas, datorikas, vizuālās mākslas vai bibliotēkas darbnīcām. Visapmeklētākās bija latviešu valodas un matemātikas stundas. Visaktīvākie bija pirmskolas un sākumskolas vecāki, jo bērni paši vēlējušies parādīt savu darbu skolā.
      Patīkami iepazīties ar vecāku atziņām no stundu vērošanas: izzināju bērna mācību procesu un secināju pie kādu zināšanu apguves jāpiestrādā, lai iegūtu labāku vērtējumu priekšmetā; bija interesanti vērot, kā bērns sadarbojās ar klases biedriem un skolotāju; mana bērna attieksme un uzvedība bija citādāka nekā mājās; mācību stundā atbildes noskaidrošanai interesanti izmantoja signālkartītes, tā vienlaicīgi novērtējot visu klases skolēnu atbilžu pareizību; patīkami bija piedalīties skolas organizētajā pasākumā, tas radīja kopības sajūtu; redzēju kā skolotājs strādā, vēroju labi pārdomātas un organizētas mācību stundas; ieguvu interesantas idejas, kā mācīt bērnus; varēju salīdzināt mana kā vecāka un šodienas bērna mācību procesu; šobrīd ir interesantāk un sarežģītāk mācīties.
     Vecākiem bija iespēja darboties mācību darbnīcās (skatīt foto). Lai gan atsaucība bija neliela, tomēr darbnīcu dalībnieki varēja tuvāk iepazīt citu klašu vecākus un dalīties iespaidos.
Svarīgākais sadarbības mērķis bija atvērt sevi sadarbībai: vecākiem – noticēt, ka skola un pedagogi ir uzticēšanās un sadarbības vērti, un skolotājiem – noticēt, ka vecāki vēlas nevis viņus kontrolēt, noniecināt vai pamācīt, bet patiešām ir vērtīgi sadarbības partneri.
       Paldies 39 vecākiem, kuri atrada laiku, lai būtu kopā un izrādītu interesi par sava bērna darbu skolā.

Ina Ante, Auces vidusskolas direktores vietniece

Daži foto no darbnīcām un sarunām ar skolotājiem:

Darbnīcā bibliotēkā

Drāmas terapijas darbnīcā

Saruna par vizuālo mākslu

Tikšanās ar fizikas skolotāju I.Kramiņu

Ciemos pie datorikas skolotājas I.Kruglaužas

---