2012.gada noskaņās

12/29/2011
2011./2012.m.g. 1.semestris noslēdzies, sagaidīti Ziemassvētki un laiks atskatīties uz padarīto. Mācījušies skolēni un viņu skolotāji, vieniem tas izdevies sekmīgāk, citiem jāstrādā pamatīgāk 2.semestrī. Skolēni, kuri strādājuši īpaši cītīgi, bija aicināti uz pieņemšanu pie skolas direktores I.Špelas  un pilsētas mēra G.Kaminska, kā arī saņēma īpašas balvas.

Trīs skolēni ar visaugstākajām 1. semestra noslēguma sekmēm  saņēma Auces novada domes un SEB bankas sarūpētos datorus.  Šajos Ziemassvētkos datorus pie eglītes saņēma Signe Kāŗkliņa, Sintija Kārkliņa un Guntra Tamašauska. Apsveicam!
 
Uz  Ziemassvētku rītu (22.12.2011.) pie direktores  uzaicinātie čaklākie 1.-5. klašu skolēniKlase
Skolēna vārds, uzvārds
Raksturojums (par ko izvirzīts)
1.A
Krista Kristīne Subotjalova
Labi mācās, draudzīga, izpalīdzīga.
1.B
Rainers Liekniņš
Prot izteikt savas domas, sadarboties ar citiem, labi mācās, dzied, spēlē čellu, patīk spēlēt teātri. Vienmēr saulains!
2.A
Ance Marga
Labi mācās, jauka, izpalīdzīga, piedalās pulciņos.
2.B
Ilze Križjus
Labi mācās, draudzīga, mācās mūzikas skolā, dejo deju kolektīvā.
3.A
Renāte Mikne
Laba uzvedība, labas sekmes mācībās, centīga, izpalīdzīga.
3.B
Daniela Paula Prudņikova
Labas sekmes mācībās, laba uzvedība, apmeklē mūzikas skolu, dejo deju kolektīvā.
4.A
Kristiana Patrīcija Valukevica
Labs mācību darbs un uzvedība. Radoša. Mācās mūzikas skolā, spēlē flautu. Dzied skolas bērnu ansamblī. Piedalās ārpusstundu pasākumos, prot tos organizēt.
4.B
Laura Jadčenko
Apzinīga, centīga, ar labu uzvedību. Labas sekmes mācībās.
5.A
Inārs Vinčs
Izpalīdzīgs, draudzīgs, labestīgs, prot sadarboties, laba uzvedība. Klases biedri augstu novērtē.
5.B
Evelīna Sprince
Ļoti labi mācās. Organizē klases pasākumus. Prot strādāt komandā. Piedalās zīmēšanas konkursos. Piedalās klases noformēšanā.
6.D
Simona Valtere
Labi mācās, centīga, izpalīdzīga, laba uzvedība.

Auces vidusskolas skolēni pie pilsētas mēra 2011.g. Ziemassvēkos

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Klase
Īss raksturojums
1.
Santa Junkere
6.B
6.b klases skolniece Santa Junkere ir patstāvīgi domājoša, intelektuāla, radoša meitene. Ar izdomu iesaistās klases pasākumos, vienmēr draudzīga, izpalīdzīga, sirsnīga, pieklājīga. Mācās regulāri un iedziļinās mācību saturā, tāpēc sekmes ir ļoti labas un teicamas. Santa ir optimiste, viņai ir īpašs talants zīmēšanā, zīda apgleznošanā un noformēšanā.
2.
Beāte Kurme
7.A
Ļoti pieklājīga, labi mācās, izpalīdzīga, pieklājīga, nekad neatsakās palīdzēt. Gaiša, optimistiska.
3.
Tīna Suharevska
8.A
Labas sekmes mācībās, aktīva ārpusskolas pasākumos, mācās mūzikas skolā, dejo deju kolektīvā, aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs.
4.
Alīna Jarmoļiča
8.B
Labas sekmes mācībās, aktīva ārpusskolas pasākumos, mācās mūzikas skolā, piedalās konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, dzied skolas jauniešu korī.
5.
Signe Kārkliņa
10.A
Centīga, ar augstām darba spējām un izteiktu pienākuma apziņu. Izpalīdzīga. Teicamas un izcilas sekmes mācībās. Aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Ir „Jauno ķīmiķu skolas” dalībniece. Spēlē pūtēju orķestrī „Auce”.
6.
Sintija Kārkliņa
10.A
Apzinīga un centīga mācībās, tāpēc sekmes teicama un izcilas. Sabiedriska, zinātkāra, iesaistās skolas sporta aktivitātēs. Aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Ir „Jauno ķīmiķu skolas” dalībniece.
7.
Annija Kļava
10.B
Labas sekmes mācībās, izpalīdzīga, sabiedriska. Piedalās ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē. Ir skolēnu līdzpārvaldes dalībniece. Vienmēr pieklājīga pret vienaudžiem un pieaugušajiem.
8.
Kristaps Upmanis
11.A
Pozitīva attieksme pret mācību darbu, aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Plašs interešu loks: darbojas skolas tenisa pulciņā, dejo tautisko deju kolektīvā, ir skolas un Lielauces pagasta dramatisko kolektīvu dalībnieks. Sirsnīgs, atvērts, izpalīdzīgs. Labi saprotas klases biedriem un pieaugušajiem.
9.
Kristiāna Buivide
11.B
Ļoti labi mācās, aktīva sabiedriskajā darbā, izpalīdzīga. Klasē ir „ideju ģenerators”.  Ir skolēnu līdzpārvaldes dalībniece.

Laimīgu un veiksmīgu 2012.gadu!