Mūsējie Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konferencē

3/17/2011
Mūsu skolas delegācija sekmīgi piedalījās Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kurā kopumā tika aizstāvēti 150 darbi. Visi mūsējie darīja, ko varēja, prezentēja, atbildēja uz jautājumiem, paši uzdeva jautājumus citiem prezentētājiem, vāca idejas, skatījās un mācījās! Bija vērts piedalīties!

Auces vidusskolu 35.valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē pārstāvēs:
  1. Marts Eņģelis, 10.a klase, informātika, darba vad. sk. F.Sarcevičs;
  2. Niks Badauķis, 11.a klase, fizika, darba vad. sk. F.Sarcevičs.
Marts Eņģelis  - 1.vieta Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konferencē informātikas sekcijā un ārpus konkursa iegūta  budžeta studiju vieta LLU!

Sveicam Martu un Niku ar panākumiem un vēlam veiksmi startā 35.valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Oficiālie rezultāti - rezultātus skatīt Jelgavas PIC mājas lapā!

Mūsējie LLU aulā:


Plašāka Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konferences foto galerija (foto F.Sarcevičs)***********************************************

Auces, Dobeles un Tērvetes novadu ZPD konference

3/05/2011
2.martā Auces, Dobeles un Tērvetes novadu skolu skolēni, skolotāji, darbu recenzenti un organizatori  pulcējās uz zinātniski pētniecisko darbu konferenci Dobelē. Konferencē tika prezentēti 18 darbi (iesūtīti bija 20 darbi). Konferences darbu ļoti sekmīgi organizēja un nodrošināja Dobeles IP pārstāvji. Paldies organizatoriem un vērtēšanas komisijai par darbu un jauko uzņemšanu!
Konferencē veiksmīgi savus darbus prezentēja arī Auces vidusskolas skolēni. Uz reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci Jelgavā tika izvirzīti:
  1. Guntra Tomašauska, sk. I.Špela
  2. Kārlis Kronbergs, sk. L.Vernere
  3. Gvido Juhna, sk.J.Sarcevics
  4. Daniels  Lazdiņš, sk. I.Kramiņa, Dobelē 3.vieta
  5. Edijs Stradiņš, sk. F.Sarcevičs
  6. Niks Badauķis, sk. F.Sarcevičs, Dobelē 2.vieta
  7. Marts Eņģelis (slimības dēļ Dobelē nebija), sk. F.Sarcevičs 
Vēl konferencē savus darbus prezentēja Liene Krūmiņa un Beāte Goba.


 Dobeles ZPD konferences fotogalerija (foto - A.Mellis un F.Farcevičs)


 ************************************************