Auces vidusskolā mazā dabaszinību skola

6/20/2018
     Jūnija pirmajā nedēļā projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, pirmo reizi Auces vidusskolā notika vasaras nodarbības “Mazajā dabaszinību skola 5.un 6.klasēm”. Realizēja piecas nodarbību tēmas. Tēmā dzīvība ūdenī  skolēni gatavoja ūdens dzīvnieku ķeramos tīkliņus un ar tiem praktiski darbojās Līgotņu upē. Noķertās dzīvās būtnes uzskaitīja, pētīja pēc klasifikācijas un datus matemātiski apstrādāja. Tika noķerti 17 dažādi ūdens dzīvnieki. Tēmā ūdens sastāvs un iekšējie ūdeņi varēja pētīt dažādu ūdeņu cietību un izdarīt secinājumus. Datorklasē notika interaktīva nodarbība ģeogrāfijā. Tēmā pļavas augi skolēni kopā ar pedagogiem pļavā ievāca un noteica augus. Noteiktā laukumā uzskaitīja to dažādību. Savukārt matemātikas nodarbībā, izmantojot mērogu, šo pļavas daļu bērni gatavoja miniatūrā. Notika ārstniecisko tēju degustācija, kurā par katru degustējamo tēju tika sniegta izzinoša informācija. Tēmā veselīga vide skolēniem tika atsvaidzinātas zināšanas atkritumu šķirošanā. Grupu darbā no kartona un plastmasas atkritumiem veidoja instalācijas un veikumu prezentēja. Tēmā daba cilvēkam un veselībai skolas teritorijā  tika iesākta sajūtu takas veidošana. Ar skolēnu palīdzību ir tapusi 1.kārta, bet 2.kārta tiks veikta nākošajā mācību gadā. 
     Katras dienas izvērtējumam skolēni piekārtoja emociju simbolus. Patiess prieks, ka   šie simboli bija saistīti ar pozitīvām emocijām.  Noslēgumā skolēni ieteica šādu nodarbību ciklu veidot divas nedēļas. 
     Visi iesaistītie dalībnieki saka lielu paldies mācību pētījuma saimniecības “Vecauce” ēdnīcas kolektīvam par garšīgo maltīti!
Paldies  pedagogiem, kuriem bija iespēja darboties, izmantojot kompetencēs balstītu mācību saturu.

Auces vidusskolas direktores vietniece I.Ante
---

Auces vidusskolas jaunieši piedalās Lattelecom Rīgas maratonā

6/01/2018
Jau trešo gadu, aktīvākie Auces vidusskolas jaunieši piedalās Lattelecom Rīgas maratonā.!

     Maratona organizētāji ne tikai piedāvā dažādas distances – 42, 21, 10 un 6km, bet organizē “Skolu kausu”, kur Latvijas skolu jauniešiem ir iespēja piedalīties 6km distancē par simbolisko 1,50 Eur maksu. Lēmums par dalību vienmēr jāpieņem ātri, jo skriet gribētāju skaits pārsniedz atvēlēto  vietu daudzumu.  Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, iespēja tika dota 2500 skolēniem no visas Latvijas – 1500 skolēniem no Rīgas skolām un 1000 skolēniem no skolām ārpus Rīgas.
     Lielajam notikumam daži gatavojās jo īpaši – organizējot iesildīšanās  pasākumus. Iesācēji bija skolas Award komanda, kura mēnesi pirms lielā starta, 20.aprīlī, veica “saskriešanās” pasākumu visā Latvijā. Katram awardietim bija jāsaskaita noskrieto kilometru skaits un jāaprēķina, cik tālu visa vienība ir “aizskrējusi”. Šiem jauniešiem pievienojās citi skolas skriet gribētāji un iesildīšanās pasākumi, lai arī tikai divi, izvērtās par jautru kopābūšanu un lielisku laika pavadīšanu piektdienas pēcpusdienā.
     Auces vidusskolas komandu šogad pārstāvēja četri 10km un 22 6km skrējēji, kuri 20.maija rītā kāpa autobusos un devās apliecināt savas spējas uz Rīgu. Galvaspilsēta skrējējus sagaidīja ne tikai ar labu laiku, bet arī ar svētku atmosfēru un pamatīgu burziņu. Tiem, kuri piedalījās pirmo rezi, bija arī lielāks emocionālais pārdzīvojums.
     Ar rezultātiem visi var būt apmierināti un gandarīti. Ir jauni sasniegumi un arī jauni mērķi.
Liels paldies visiem skrējējiem un viņu ģimenēm! Paldies Auces novada pašvaldībai un Auces vidusskolai par transportu! Un īpašais paldies skolotājai Aijai Zeltiņai, kura jau otro gadu ir kopā ar skolēniem ceļā uz un no maratona!
Auces vidusskolas skolotāja, programmas Award vadītāja
 Linda Vežuka

 


---