ERASMUS+: "Food and Health; it’s better to prevent than to cure"

5/25/2018


      No 26.maija līdz 2.jūnijam mūsu skolas skolēni Kitija Karīna Kalniņa, Zane Jadčenko, Mārtiņš Edgars Smila (8.a) un Roberts Lataks (8.b) piedalīsies Erasmus+ skolu partnerības projekta “Food and Health; it’s better to prevent than to cure” (Projekta Nr.2016-1-NL01-KA219-022900-3) pēdējā sanāksmē, kas notiks Spānijas pilsētā Rota. Kopā ar skolēniem dosies skolotājas Gunita Dambe, Jana Smila un skolas direktore Indra Špela

Veiksmīgu darbu projektā!


---

Starptautiskais skolu partneru pasākums Jozefovā pie Vislas

5/24/2018
     Auces vidusskolas skolēnu grupa, kuras sastāvā bija Daniela Paula Prudņikova, Linda Mežule, Aiva Pluģe, Inese Skrastiņa, Salvis Bekers, Edmunds Bērziņš, Toms Eglītis, Eduards Liepiņš- Melnis un skolotājas Ligita Priede un Daina Krūzmane, no 16. līdz 20. maijam piedalījās starptautiskā skolu partneru pasākumā Polijā. Kopā ar poļu un ukraiņu jauniešiem tika pavadītas aizraujošas, izglītojošas un draudzīgas dienas Jozefovā pie Vislas.
Mūsu skolēnu spilgtākie iespaidi par viesošanos Polijā. 
    Daniela: “Man no visām ceļojuma dienām vislabāk atmiņā palikusi tā, kurā poļu skolēni bija saviem spēkiem sagatavojuši mācību stundu. Viņi bija izveidojuši prezentāciju, video par savu valsti un nodziedāja tās himnu. Mācību stundā izmantojām visdažādākās aplikācijas mobilajos telefonos. Uzlabojām ne tikai angļu valodas prasmes, cenšoties orientēties un saprast, kas jādara, bet uzzinājām daudz ko jaunu par Poliju. Aplikācijas izmantot bija patiešām vienkārši un aizraujoši, tāpēc arī mūsu skolā varētu to pamēģināt, tādā veidā ieinteresējot jauniešus mācīties un izmantot telefonus lietderīgi.”
    Linda: “Man šis brauciens ļoti patika, jo bija iespēja iepazīties gan ar poļu, gan ukraiņu jauniešiem, gan tuvāk iepazīt brauciena grupas dalībniekus no mūsu skolas. Man visvairāk atmiņā palika ekskursijas uz Kazimiru un Ļubļinu. Lai gan Kazimirā todien stipri lija lietus, tas netraucēja izbaudīt skaistos dabas skatus izbraucienā ar kuģīti pa Vislu un apskatīt pilsētas arhitektūru. Ļubļinā pastaigājāmies pa vecpilsētu, , apbrīnojām tās skaisto arhitektūru un brīnišķīgos dabas skatus.”
Edmunds: „Nedēļa bija izdevusies, tā bija piepildīta ar daudziem notikumiem, piedzīvojumiem. Man vislabāk patika sporta diena, spēlējot dažādas spēles, ko bija sagatavojuši gan poļi, gan ukraiņi, gan latvieši. Vislabāk patika aktivitāte, kurā „slēpojām” komandā.”
   Eduards: „Man ļoti patika skautu organizētais pārgājiens. Veidotie uzdevumi bija asprātīgi un interesanti, tie prasīja sadarbības prasmes. Labākā dienas daļa bija vakars, kad sēdējām pie ugunskura un dziedājām poļu, latviešu un ukraiņu dziesmas. Tā bija laba iespēja iepazīt citu tautu valodu un mūziku.”
    Salvis: „ Visas bažas par to, kā būs, izgaisa jau otrajā vakarā, kad kopā dejojām un dziedājām. Tā bija laba iespēja savstarpēji iepazīties un jautri pavadīt laiku.”
Toms: „Apkārt bija vislabākie cilvēki. Poļi un ukraiņi bija komunikabli, aktīvi, jauki, izpalīdzīgi. Pasākuma noslēgumā bijām kļuvuši kā viena ģimene, kuru negribas pazaudēt. Ceru, ka būs iespēja vēl kādreiz satikt par draugiem kļuvušos poļu un ukraiņu jauniešus. ”
   Paldies Auces novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kā arī autobusa vadītājiem Dainim Grābēnam un Jurim Ābelem par ātro un veiksmīgo šoferēšanu.

Skatīt vairāk!
sk. L.Priede

 


---

Ielūdz Auces novada bibliotēka

5/21/2018Pēdējais zvans

5/18/2018
---

Mātes dienas koncerts

5/16/2018

---

Izstāde “Mēs augam un strādājam Latvijai…”

Skolas trešā stāva foajē ir iespēja aplūkot šī mācību gada 9. klašu mājturības noslēguma darbus un interešu izglītības pulciņu audzēkņu veikumu.   
---

KAA pasākums “Uzņēmēju diena Auces novadā”

5/14/2018
      10. maijā projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Auces vidusskolas skolēni piedalījās Auces novada pašvaldības pirmo reizi rīkotajā “Uzņēmējdarbības atbalsta dienā”, kur varēja iepazīties  ar Auces novada ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Vairāk http://www.auce.lv/zinas-1lapa/pirmo-reizi-auce-notika-uznemejdarbibas-/


  

 

---

Starptautiskais eTwinning projekts "Mana novada teikas"

5/11/2018

        Auces vidusskolas 6.klases skolēni  uzsāk darbu eTwinning projektā "Mana novada teikas". Projekta ietvaros ( no 2018.gada maija līdz oktobrim) skolēni no Auces vidusskolas un Katovices skolas Polijā tulkos sava novada teikas angļu valodā, veidos audio ierakstus un izdos grāmatu angļu valodā. Darba vadītāja: angļu un latviešu valodas skolotāja Inga Eglīte

Projekta nosaukums: "Mana novada teikas"

Dalībnieki: 6.klašu skolēni no Auces vidusskolas (Latvija) un Katovices skolas (Polija)

Projekta ilgums: 2018.g. maijs - oktobris

Darba vadītāja: Inga Eglīte (angļu un latviešu valodas skolotāja)

---