Izglītības darbinieku streiks

11/25/2015

Auces vidusskolas pedagogi 27.11.2015.
pievienojas

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vienas dienas

brīdinājuma streikam, tāpēc mācības skolā nenotiek!

Skolas administrācija

***

Pasākumi vecākiem

11/24/2015

 
26. novembrī plkst. 18:00
 
Auces vidusskolas aktu zālē

Programmā:
 1. Atbalsts ikvienam skolēnam – personības izaugsmes iespējas.
 2. Konkursa „Es esmu Latvija!” laureātu koncerts.
Uzstājas 1.a, 1.b, 1.c, 3.a, 2.,9.d, 6.a, 7.a, 8.b, 10.a un 11.a klase

1. decembrī no plkst. 1700 līdz 1900 

Skolēnu vecāku pārrunas ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

---

Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem

11/23/2015Jau ceturto gadu, Latvijā norisinās Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem. Šogad tēma ir veltīta jubilāriem – Aspazijai un Rainim. Jaunieši tika aicināti meklēt „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēka dzīvē un notikumos”. Pirmajā kārtā Zemgales reģionā pieteicās desmit komandas, katrā trīs skolēni. Viņu uzdevums bija atrast vienu vai divas vērtības vai idejas dižgaru daiļradē. Veidot prezentāciju, kurā atspoguļots, kā šīs idejas tika atrastas, kā tās skar dalībniekus pašu un kā tās atspoguļojas mūsdienu sabiedrībā.
 
Žūrijā dalībnieku varēšanu vērtēja trīspadsmit eksperti, to skaitā LR Saeimas deputāts I.Latkovskis, režisori  J.Jonelis un K.Anitēns, aktieris I.Rešetins, LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas vadītāja L.Turlaja, dzejnieks A.Eipurs u.c.
 
Katrā novadā tika piešķirta tikai viena pirmā vieta, kuras dalībnieki finālam gatavosies īpašās meistarklasēs. Zemgalē šoreiz uzvarēja Baldones vidusskola, bet Auces komandai tiek dota iespēja patstāvīgi gatavoties finālam martā, kur uz skatuves jārāda skatuves perfomansi  par savu izvēlēto vērtību vai ideju.
 
Auces vidusskolu konkursā pārstāvēja 12b klases skolnieces Antra Salmgrieze, Alīna Jarmoļiča un Eva Salmgrieze.

Esi līderis!


Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir  piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un  mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā! Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par  skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.Piedaloties projektā „Esi Līderis” jauniešiem ir iespēja:
 • Iegūt Valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecība
 • Iegūt iemaņas uzņēmējdarbībā un  projektu veidošanā
 • Sekmēt individuālo konkurenci darba tirgū
 • Veicināt studiju uzsākšanu
 • Iespēja lietderīgi, aizraujoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku attīstot savu
 • Jaunu kontaktu veidošanas
 • Iespēja piedalīties dažādos konkursos un pasākumos
 • Iespēja piedalīties izzinošos ceļojumos pa EiropuDaudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3


Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 komerczinību priekšmetus, kas jauniešu personību gadu garumā sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.


Apgūstamie priekšmeti:
 • Lietišķā etiķete
 • Mārketings
 • Uzņēmējdarbības
 • Lietvedība
 • Grāmatvedība
 • Likumdošana
 • Menedžments
 Plašāka informācija par projektu pievienotajā prezentācijās - atvērt!

---

Lavijas valsts svētku nedēļa Auces vidusskolā

11/03/2015

Lavijas valsts svētku nedēļa   
     
Auces vidusskolā

11.- 18. novembris


Cieņu Latvijai apliecināsim ar valsts karoga krāsu lentīti pie apģērba un aktīvu dalību pasākumos!

11. novembris - Lāčplēša diena
 • Plkst. 13:45 Auces vidusskolā priekšnesumu konkurss “Es esmu Latvija!” 5.- 8. klasei
 • Plkst. 18:00 lāpu gājiens uz Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām Sniķerkalna kapsētā. Pulcēšanās plkst.17:45 pilsētas centrālājā laukumā līdzi ņemot lāpas vai svecītes. Aicināti piedalīties visi! 5.-12. klasi pārstāv vismaz 5 skolēni no katras klases un klases audzinātājs.
 • Plkst. 19:00 Auces novada kultūras centrā Bikstu k.n. vīru vokālā ansambļa “Optimisti” koncerts
12. novembris
 • Plkst. 13:45 Auces vidusskolā priekšnesumu konkurss “Es esmu Latvija!” 9.- 12. klasei
13. novembris
 • Plkst. 11:45 Auces vidusskolā priekšnesumu konkurss “Es esmu Latvija!” 1.- 4. klasei
 17. novembris - svētku pasākumi par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai Skolēnu autobusi pie skolas plkst. 900, no skolas - 1315

18.novembris - Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena
 • Plkst. 15:00 Auces novada kultūras centrā svinīgs sarīkojums “Kamēr tu turi Dzimteni sevī ...”
---

Drošība uz ceļiem


       Klāt ir gada tumšākais periods, kad dienas ir tik īsas, bet naktis garas! Šajā laikā jābūt krietni uzmanīgākiem uz ceļa, tāpat kā vienmēr ir jāievēro satiksmes noteikumi. Tīmekļa vietnē CSDD.lv ir atrodami daudzi vērtīgi materiāli par šo tēmu, t.sk. spēle par satiksmes noteikumiem, filmiņas un uzdevumi, kā arī dažādi konkursi par satiksmes drošību. Spēlējiet, skatieties un gatavojieties velosipēdista eksāmenam!

Veiksmi satiksmes noteikumu apgūšanā un ievērošanā!
---

LU izcilības stipendiju saņems Toms Deimonds Barvidis

11/01/2015

Šonedēļ kļuva zināmi četrpadsmit Latvijas Universitātes studenti, pieci Rīgas Tehniskās universitātes studenti un viena Latvijas Mākslas akadēmijas studente, kas šajā studiju gadā saņems Latvijas Universitātes dižmecenāta Kristapa Morberga izcilības stipendiju, LA.lv uzzināja Latvijas Universitātē.

Stipendiju šogad saņems Latvijas Universitātes students Toms Deimonds Barvidis (HZF) - Auces vidusskolas absolvents!

Lasīt tālāk...

---