Starptautiskais jauniešu projekts “Shidņica 2019” Ukrainā

10/28/2019
(22.10.2019.)

   Shidņica ir Auces sadraudzībs pilsēta Ukrainā, tā atrodas nelielā ielejā starp divām Karpatu kalnu grēdām, mazas upītes Shidņičankas krastos. Uz šo pilsētu devās Auces vidusskolas skolēnu komanda (Annija Brahmane, Ilze Križjus, Kima Megija Staņislavska, Roberts Ginters, Deniss Andersons, Artūrs Kirfa) kopā ar diviem skolotājiem (Ingu Eglīti un Lauri Špelu) un skolas direktori Indru Špelu.
     No 2019. gada 7.-11. oktobrim Shidņicā bija sapulcējušies skolēni no Latvijas, Polijas un Ukrainas, lai īstenotu starptautisko projektu “Shidņica 2019” un lai kopā iepazītu viens otru, sportotu, izzinātu Ukrainas kultūru un vēsturi. Projekta laikā tika organizētas dažādas aktivitātes: katras dalībvalsts prezentācija Shidņicas kultūras namā, sveču vakars ar dzeju un dziesmām dzimtajās valodās, diskotēkas, ekskursija uz Ļvovu, orientēšanās Shidņicas ielās, ceļojums uz kalnaino apvidu Tustaņu, vizīte pie pilsētas mēra un bibliotēkas apskate. Taču projekta kulminācija bija piektdienas vakara koncerts, kur savu starptautisko veikumu demonstrēja jaunieši no Latvijas, Ukrainas un Polijas, dziedot divas latviešu, divas poļu un divas ukraiņu dziesmas un dejojot divas latviešu, divas poļu un divas ukraiņu tautas dejas.

Viss raksts un fotogalerija www.auce.lv - http://www.auce.lv/zinas-1lapa/starpatautiskais-jauniesu-projekts-shidn/!

---

Skolotāji brīvdienās mācās!

10/22/2019

     Pirmdien, 21.oktobrī skolotājiem 2 grupās notika nodarbības par portāla uzdevumi.lv lietošanu, bet no 22.10. - 24.10. skolotājiem ir mācības kursos "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.
     Programma plaša, jo projekta mērķis ir: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

   Programmas mērķis. 
Uzlabot pedagogu spējas saprast, kas provocē un ietekmē skolēnu uzvedību mācību laikā, identificēt, kāda informācija par skolēna uzvedību un ar to saistīto situāciju klasē ir jāapkopo, interpretēt iegūto informāciju un mērķtiecīgi īstenot tādas pedagoģiskās darbības izglītības iestādē, kas sekmētu katra bērna iekļaušanu klases darbībā.

Programmas uzdevumi. 
1. Attīstīt pedagogu prasmi saprast, kādi faktori rada skolēnu uzvedību, kas traucē mācīšanos klasē; apkopot un analizēt informāciju par situāciju klasē, un sadarboties ar pārējiem skolotājiem skolā, lai veidotu stratēģijas, kas nodrošina iekļaujošu klases vidi;
2. Uzlabot pedagogu zināšanas un izpratni par uzvedības teorijām un praksi, skolēnu elastīgumu, izturību (resilience-ang.) un pedagoģisko attiecību  veidošanas kompetencēm.

Plānotie rezultāti. 
Pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence:
iegūta sapratne par komunikāciju un citiem kritiskiem elementiem, kas veicina sadarbību;
iegūta sapratne par skolēnu uzvedības teorijām, to izmantošanu skolā tā, lai skolotāji spētu rūpēties par katra skolēna attīstību, nodrošinot atbilstīgu atbalstu;
iegūta pieredze par to, kā  pedagogs var novērst nevēlamo uzvedību savā klasē, pielietojot pieejas, kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem un kas ietver arī atsevišķu skolotāju viedokļus;
iegūta pieredze, kā apkopot un analizēt informāciju par situācijām, kurās skolēna uzvedība traucē mācīšanos klasē, un kā sagatavot uzvedības atbalsta plānus.
iegūta sapratne par skolēnu elastīgumu, emocionālo noturīgumu un izturību (resilience) un pedagogu kompetencēm, kas tos veicina.

----

Portāla Uzdevumi.lv lietošana

10/21/2019
      Līdz 2019.g. 29.novembrim Auces vidusskolai (visiem skolēniem un visiem skolotājiem) ir piešķirta iespēja bez maksas izmēģināt portāla uzdevumi.lv visas iespējas bez maksas! Lietosim, testēsim un pētīsim piedāvātās digitālās iespējas mācīties, mācīt un sadarboties zināšanu ieguvē! Mācību materiāli ir praktiski visos mācību priekšmetos! Pierakstīties darba seansam var ar E-klases pasi (lietotāja vārdu un paroli)!

Uzdevumi.lv ir:
 • virtuālā skola:
 •  - teorijas materiāli;
 •  - uzdevumi (ar variantu ģenerāciju);
 • pārbaudes darbi:
 •  - izveide no esošiem uzdevumiem un mainīt iegūstamos punktus;
 •  - iespēja veidot savus uzdevumus un noteikt iegūstamos punktus;
 •  - iespēja darbu dot izpildei savu klašu skolēniem, norādot dažādus parametrus (sākuma un beigu termiņš, mēģinājumu skaits, u.tml.)
 • darbs ar klasēm un skolēniem;
 • darbu rezultāti un to nosūtīšana uz E-klase;
 • pamācības skolotājiem (ko un kā darīt);
 • visdažādākā veida statistika (ko, kādā apjomā katrs ir darījis).
Iespējas teicamas, izmantosim doto iespēju testēšanai!

Konkurss skolēniem portālā Uzdevumi.lv!

Konkursa norises laiks: 29.10. - 29.11.2019.
Dalība konkursā - pieraksties Uzdevumi.lv ar savu E-klases pasi (lietotāja vārdu un paroli), darbojies,  krāj punktus un saņem balvas! Punktus krāj, risinot savas klašu grupas uzdevumus! Ja esi, piemēram. 5.klasē, tad risini 5.klases uzdevumus (jebkurā mācību priekšmetā)!
Balvas: 3 aktīvākajiem skolēniem (ar mēneša laikā lielāko iegūto punktu skaitu)!

Skolotāji seminārā "Uzdevumi.lv iespējas un lietošana"
  


Veiksmi portāla Uzdevumi.lv apguvē un lietošanā!

---

Piens un augļi skolai

10/14/2019


“Latvi Dan Agro” stipendija

10/11/2019


“Latvi Dan Agro” stipendiju ieguvusi Auces vidusskolas absolvente Samanta Grasmane.

Vairāk lasīt šeit - http://www.auce.lv/zinas-1lapa/latvi-dan-agro-stipendiju-ieguvusi-stude/!


---

3. oktobrī mūsu skolā notika karnevāls 1.- 4.klasēm "Dārzeņu un augļu skola"

10/10/2019
     3.oktobrī mūsu skolā notika karnevāls 1.- 4.klasēm, kura tēma bija "Dārzeņu un augļu skola". Skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, kuros attēloja mācību stundu dārzeņu un augļu skolā. Pasākuma laikā katra klase saņēma pateicības rakstu no Skolēnu pašpārvaldes, kura bija novērtējusi un piešķīrusi nomināciju par piedalīšanos izstādē "Skolas jautrais Riču račs". Paldies visiem par dalību izstādē un interesantajiem priekšnesumiem!

Paldies Kimai un Sanijai no 10.kl. par pasākuma vadīšanu!


 

 

---

Tikšanās ar skolas absolventiem

10/09/2019

18.oktobrī 5.stundā 9.-12.klašu skolēniem bija tikšanās ar Auces vsk. absolventu, SEB bankas galveno makroekonomikas speciālistu Daini Gašpuiti.

 

18.oktobrī 6.stundā 5.b un 12.a klašu skolēniem bija tikšanās ar Auces vsk. 9.klases absolventu, DevLeads vadītāju un programmētāju  Jāni Gorski.
Notika interesanta saruna par IT un programmēšanu, bet nodarbības beigās neliels tests ar Kahoot un labākajam, protams, balva no Jāņa Gorska! 


Paldies mūsus skolas absolventiem par ieinteresētību, atsaucību un interesanatjām sarunām!

---

Putnu vērošana pie jūras Papē

10/08/2019
     Auces vidusskolā ir iespējams piedalīties ornitoloģiju pulciņā un katru gadu braukt uz Papi – novērot putnu migrāciju un piedalīties putnu apgredzenošanā.
     Šogad kā katru gadu devāmies uz Papi. Papes brauciens izvērtās vēl interesantāks, jo redzējām retu putnu sugu – Bikšaino apogu, sastapām apmēram 30 garastītes. Šis brauciens ir ļoti vērtīgs tiem, kuri interesējas par putniem   un vēlas labi pavadīt laiku pie jūras.

Mūsu skolas aktīvākie putnu vērotāji pie jūras Papē:


  


---

Fukšu nedēļa


---

Karjeras nedēļas pasākumi

10/07/2019Simulācijas spēle Cashflow


Finansiālās brīvības simulācijas spēle Cashflow

Apgūstam naudas pamatus mūsdienu pasaulē. 
Projekts "Esi Līderis!"---Starpnovadu korss Augstkalnē

2.10.2019. Augstklanē notika starpnovadu kross, kurā sekmīgi stratēja arī mūsu skolas skolēni.

Godalgotas vietas izcīnīja:

 • Lineta Gorska - 2.v.
 • Patriks Aļekssejevs - 1.v.
 • Lelde Zālīte - 2.v.
 • Liāna Žukovska - 3.v.
 • Toms Eglītis - 2.v.----

Iespējas skolēnu attīstībai

10/04/2019

    Ar 2019. gada 1. septembri Auces vidusskolā tiek sātka ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) otrā kārta. Projekta darbības laikā skolēniem tiks dota iespēja gan paplašināt zināšanas mācību priekšmetos, kuri izraisa īpašu interesi, gan arī padziļināt izpratni mācību priekšmetos, kuru apguve sagādā grūtības.
Lai radītu interesi par dabaszinību priekšmetiem, papildus ikdienas mācību darbam skolēni varēs darboties Tehniskās jaunrades darbnīcās, piedalīties uzziņas programmā pārvietojamā planetārijā. 
Mācību vizītēs skolēniem tiek veicināta izpratne par iespēju praktiski pielietot mācību priekšmetos teorētiski apgūtās zināšanas. Bērni varēs apmeklēt Auces pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, LLU MPS Vecauce lopkopības fermu, kurā notiek arī biogāzes ieguve, Jelgavas atkritumu šķirošanas poligonu un A/S “PET Baltija”, kur notiek PET plastmasu pārstrāde.  
Lai veicas skolotāju skolēnu un vecāku kopējā sadarbībā, veicinot katra bērna individuālo kompetenču attīstību!
Indra Špela,
Auces vidusskolas direktore

---

Skolotāju dienas rītsFoto no pasākuma - https://files.fm/u/4q9zp5en!

---

Mairis Pumpurs uzvar Nīderlandē!

10/02/2019
Pagājušās nedēļas nogalē, Nīderlandē Assenas trasē Mairis Pumpurs izcīna pārliecinošu uzvaru 125cc klasē!

Lieliska nedēļas nogale YAMAHA Mx pilotam! Apsveicam Mairi un viņa komandu!---

ES CodeWeek aktivitāte "To var ar Arduino!"

10/01/2019

Auces vidusskolā 1.10. - 18.10. skolas datorklasēs ir iespēja piedalīties ES CodeWeek aktivitātē "To var ar Arduino!

Vairāk par ES CodeWeek skatīt šeit - codeweek.eu/!

Aktivitātes norisēs dalībniekiem vajadzēs:
 • izveidot savu slēgumu ar Arduino, LED, skaļrunīti (un pogām, motoriņu, u.tml.);
 • slēgumam izveidot vadības programmu mBlock vai Arduino IDE vidē, kura spēj:
 •  - ieslēgt/izslēgt norādītās LED vai citas ierīces (1.līmenis);
 •  - spēj attēlot dažādus gaismas efektus, tos papildinot ar skaņu efektiem (2.līmenis);
 •  - spēj attēlot gaismas efektus, izmantojot atkārtojumus (ciklus);
 •  - spēj attēlot gaismas efektus atkarībā no nospiestās pogas slēgumā vai atkarībā no nospiestā taustiņa uz tastatūras.
Aktivitātes dalībniekiem būs pieejams atbilstošs piederumu komplekts - Arduino, nepieciešamās detaļas, maketēšanas plate un vadi, kā arī programmēšanas vide mBlock.


Daži projektu piemēri redzami attēlos:

  


Lai labāk veiktos, ieteicams iepazīties ar atbilstošiem materiāliem:

Vienkārša slēguma shēma ar 4 LED diodēm: 


Aicinām piedalīties!
---