Informatīvās līnijas skolēniem

11/25/2019
Skolēnu līnijas skolas zālē

26. novembrī:  7., 8., 9.kl.  starpbrīdī pēc 4. st.

27. novembrī:

  • 10.,11.,12.kl. starpbrīdī pēc 4.st. 
  • 1.-4.kl. starpbrīdī pēc 5. st.
28. novembrī: 5.,6.kl. starpbrīdī pēc 4. st.

---


Zinātnes diena ZINOO centrā

11/20/2019
Final event of the project “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school” (2017-1-LV01-KA201-035416)
Projekts 8.3.2.2.

      20.novembrī Auces vidusskolas skolēnu komanda piedalījās Zinātnes dienas pasākumos ZINOO centrā Rīgā. Zinātnes diena cieši saistīta ar STEM (ZTIM) jomas aktivitātēm Latvijā un ES.

STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics

Vairāk par pasākumu lasiet arī šeit - lasīt!

Dažādi noderīgi materiāli un infografikas par STEM - atvērt un skatīt!

15 infografikas par STEM - atvērt un skatīt šeit!

Slovēnijas video par STEM skolā - skatīties!

Skolu pārstāvēja un konkursos piedalījās  Alise Klepeca, Krišjānis Lignickis, Everts Statkus (visi 7.a klase),  Katrīna Sāra Stankevica un Marta Zilberte (7.b klase). Skolēni izlozes kārtībā nokļuva dažādās starptautiskās komandās ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolēnu līdzdalību. Katra komanda darbojās divās darbnīcās un konkursos - robotikā un inženierijā. Brīvajos brīžos varēja apskatīt un darbībā izmēģināt ZINOO centra stendus un eksponātus. Dienas nobeigumā - eksperimentu šovs, kurā līdzdarbojās arī Marta Zilberte, turklāt viņa  ieguva balvu par 1.vietu konkursos savas komandas sastāvā! Visiem - veiksmīga, darbīga un interesantiem brīžiem pilna diena, netrūka arī jautru momentu!

Paldies par atbalstu projektā 8.3.2.2!

Marta Zilberte - 1.vieta starptautiskas komandas sastāvā robotikas un inženierijas konkursos! Apsveicam!


Balvā - 3D zīmulis!

  

Daži foto un video no pasākuma:


  

  

  
Vēl nedaudz dūmu.. !

Slovēnijas pārstāvju prezentācijā izskanēja doma, ka ar STEM jeb zinātnes, tehnoloģiju un inženierijas niansēm skolēnus interesantā veidā ar demonstrējumiem, eksperimentiem un vienkāršiem pētījumiem  jāsāk iepazīstināt jau no 1. vai 2.klases! Šķiet, ka tā jau sen vajadzēja darīt!

Paldies par atsaucību!
Sk.F.Sarcevičs
---

Latvijas valsts svētku nedēļa

11/14/2019
Lavijas valsts svētku nedēļa


Auces vidusskolā

11.- 18. novembris

Visu nedēļu cieņu Latvijai apliecināsim ar valsts karoga krāsu lentīti pie apģērba un aktīvu dalību pasākumos!

Turpinās Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā” – darbu iesniegšana un balsošana

11.-15. novembris 
Foto konkursa “Pa skolas logu raugoties” dalībnieku darbu apskate skolas informatīvajā ekrānā un skatītāju balvas noteikšana.

11.novembris – Lāčplēša dienas gājiens
  • Plkst. 17:30 pulcēšanās ar līdzpaņemtām lāpām pie Auces novada Kultūras centra. 
  • Plkst. 18:00 piemiņas brīdis “Brīvība ir dzīva” Vecauces pils parkā. Aicināti piedalīties visi! 5.-12.klasi pārstāv vismaz 5 skolēni no katras klases un klases audzinātāja.
   15.novembris - svētku pasākumi par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai

Mācību stunda
Laiks
Pasākums
1.
815 – 855
Svētku rīts skolas darbiniekiem un skolotājiem
2.
900 - 930
Mācību stunda pēc stundu saraksta
3.
935- 1005
Mācību stunda pēc stundu saraksta
4.
1010- 1040
1.- 4. klasei audzināšanas stunda
5.- 12. klasei mācību stunda pēc stundu saraksta
5.
1100- 1140
1.- 4. klasei svētku koncerts
5.-12. klasei audzināšanas stunda
6.
1200- 1240
5.-12. klasei svētku koncertsSkolēnu autobusi pie skolas plkst. 8:55, no skolas plkst. 13:10

18. novembris – Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena
  •  Plkst. 16:00 Auces novada Kultūras centrā svētku koncerts “Aucei - 95”.
  •  Plkst. 18:30 Svētku uguņošana Aspazijas laukumā.
 Valsts svētku koncertā, Gitas Šēferes-Šteinbergas foto

  

  

  

  

  


---

Deputātu un pašvaldības amatpersonu skolas diena

11/13/2019

Deputātu un pašvaldības amatpersonu skolas diena
2019.gada 13.novembrī

                  940       ierašanās skolā (direktores kabinetā)
                  945       mācību stundas vērošana (3.stunda)
                 1030       deputātu vadītas audzināšanas stundas par pašu izvēlētām tēmām (4.stunda)
                 1110       skolēnu prezentācija par nometnēm
                 1145     pusdienas
                 1215     saruna pie kafijas tases ar skolas vadību par aktualitātēm skolā


Fotokonkurss "Pa skolas logu raugoties"

11/05/2019

 
Realitāte
 un 
fantāzija, pa skolas logu raugoties!

  

  

Konkursam iesūtītie attēli

Laura Romana Mia, 6.d

  

                     1_foto Rīta pārsteigums                                         2_foto Spēle ar miglu

D.Stols, 6.d,  “Miglā” Velta Mikalauska, 6.d, "Rīts"

  
                                                   3_foto                                  4_foto

Ilvars Mikalausks, 8.d,  "Vienīgais prieks pārbaudes darba laikā"

5_foto

Sāra Baltute,  7.a, “Zeltainais lapu drudzis”

6_foto

Antra Langenfelde,  9.a

7_foto

Kima Staņislavska, 10.a

  
                              8_foto                                     9_foto                                   10_foto

  
                           11_foto                                   12_foto                                 13_foto

Megija Norvaiša, 6.a

  
                            14_foto                                15_foto                                    16_foto

Amanda Rakauska, 5.c


 
                                               17_foto                                               18_foto

 
                                               19_foto                                               20_foto

 
                                                    21_foto                                  21_foto

Madara Alise Lerha, 5.c

 
                                            22_foto                                                23_foto
 
                                             24_foto                                                25_foto


 
     26_foto                                              27_foto
 
                                              28_foto                                              29_foto

Matīss Freibergs, 5.c

 
                                              30_foto                                              31_foto

 
                                              32_foto                                              33_foto

Zita Alksne, 5.c

  
                               34_foto                                  35_foto                               36_foto

 
                                              37_foto                                              38_foto

  
                               39_foto                                  40_foto                               41_foto

Lāsma Andiņa, 6.a, “Koki saullēktā” un Annija Valtere, 6.a, “Mācību piederumi”

 
                                                         42_foto                              43_foto
     
Gustavs Millers 6.a

 
                                                       44_foto                              45_foto

Zane Ensija Ğērmane, 6.a - Skola mostas rīta agrumā

46_foto

Liene Ilze Valtere, 8.b

47_foto

Skatāmies un priecājamies!

---