Svētku pasākumi

11/05/2013

IEDEDZ SIRDĪ LATVIJU!

LATVIJAS VALSTIJ 95 GADI!

11.-18. novembrisVisu nedēļu cieņu Latvijai apliecini ar valsts karoga krāsu lentīti pie apģērba! Piedalies pasākumos!

11. novembris - Lāčplēša diena

Plkst. 1245 Auces vidusskolā dziesmu konkurss “Mūsu dziesma Latvijai” 5.- 8.klasei

Plkst. 1800 lāpu gājiens no pilsētas centrālā laukuma uz Sniķerkalna kapsētu, Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas brīdis. Aicināti piedalīties visi! 5.-12.klases un speciālās klases pārstāv vismaz 5 skolēni no katras klases un klases audzinātājs.

Plkst. 1900 Kultūras centrā iespēja noskatīties dokumentālo filmu “Atmodas antoloģija”

12. novembris

Plkst. 1145 Auces vidusskolā dziesmu konkurss “Mūsu dziesma Latvijai” 1.- 4.klasei

13. novembris

Plkst. 1430 Auces vidusskolā dziesmu konkurss “Mūsu dziesma Latvijai” 9.- 12.klasei

15. novembris -   Svētku pasākumi par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 95 .gadadienai

Mācību stunda
Laiks
Pasākums
1.
830- 900
Svētku rīts skolas darbiniekiem un skolotājiem
2.
905 - 935
Mācību stunda pēc stundu saraksta

3.
940- 1010
Mācību stunda pēc stundu saraksta

4.
1015-1045
1.-6.klasei audzināšanas stunda
7.-12.klasei mācību stunda pēc stundu saraksta

5.
1105-1145
1.-6.klasei svētku koncerts
7.-12.klasei audzināšanas stunda
6.
1205-1245
7.-12.klasei svētku koncerts


1000 – 1200 akcija „Staro Latvija!”, kuras laikā Tev ir iespēja iedegt svecīti par Latviju skolas pagalmā!

18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena

Plkst. 1500 svētku koncerts Kultūras centrā
 .

Programmēšanas pulciņa dalībniekiem

11/04/2013

Sveicināti! Pēc brīvlaika ir atsācies mācību darbs, veiksmīgu visiem semestra otro daļu!

4. -9.klašu programmēšanas pulciņa dalībiekiem - pulciņa nodarbības ir katru pirmdienu 7. un 8.stundas laikā! Izlaižot nodarbības, vēlāk būs grūtāk sekot citu darba tempam!

Pulciņa nodarbībās pētīto tēmu materiāli ir atrodami programmēšanas pulciņa tīmekļa vietnē - fsprogr.wordpress.com, kā arī Start IT portālā videolekcijās!

-------