Projekti un programmas

  

  2018./2019.m.g. Auces vidusskola darbojas šādos projektos un programmās:
 • pašizaugsmes programma “Award”;
 • “LUMA mācību centrs” programma “Esi līderis!” 
 • programma “Bērnu un jauniešu žūrija”;
 • programma “Skolas piens” un „Skolas auglis”; 
 • skolēnu apmaiņas projekts „Erasmus+”;
 • projekts “Sporto visa klase;”
 • starptautisks jauniešu projekts ar Naujoji Akmenee (Lietuvā), Skaistgiris (Lietuvā), Ņesviža (Baltkrievijā), Juzefov nad Visla (Polijā), Ungheni (Moldovā), Shidnica (Ukrainā);
 • nometnes ārpus skolas: radošajā nometnē, matemātikas nometnē; dabaszinību nometnē; 
 • ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
 • Projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
 • Programma "Latvijas skolas soma"
---