Projekti un programmas


  

  
2021./2022.m.g. Auces vidusskola darbojas šādos projektos un programmās:

  • Pašizaugsmes programma “Award”
  • “LUMA mācību centrs” programma “Esi līderis!” 
  • Programma “Bērnu un jauniešu žūrija”
  • Programma “Piens un augļi skolai” 
  • Starptautisks jauniešu projekts ar Naujoji Akmenee (Lietuvā), Skaistgiris (Lietuvā), Ņesviža (Baltkrievijā), Juzefov nad Visla (Polijā), Ungheni (Moldovā), Shidnica (Ukrainā)
  • Nometnes ārpus skolas: radošajā nometnē, matemātikas nometnē; dabaszinību nometnē 
  • Projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai."
  • Programma "Latvijas skolas soma"