Auces vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide izglītības procesa modernizācijai un internacionalizācijai

1/31/2016
Auces vidusskola 2016.gadā īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitāte skolu sektorā" projektu "Auces vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide izglītības procesa modernizācijai un internacionalizācijai"  (līguma Nr.2015-1-LV01-KA101-013229). Projekta ietvaros angļu valodas skolotājas pilnveidos savu profesionālo kompetenci Lielbritānijā. Inga Eglīte no 30.janvāra līdz 7.februārim apmeklēs kursus par angļu valodas mācīšanu vidusskolā, bet skolotāja Jana Smila no 7.līdz 20.martam par angļu valodas apguvi skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Vēlam veiksmi mobilitātes īstenošanā, iegūt draugus un domubiedrus turpmākai sadarbībai, atvest un īstenot jaunas idejas!

---

Pirmsskolas izglītības iestāžu 6 gadīgo grupu un skolu 1.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

1/20/2016

Dobeles novada Izglītības pārvalde


Pirmsskolas izglītības iestāžu 6 gadīgo grupu un skolu 1.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

 27.01.2015.
Auces vidusskola

Darba kārtība

Laiks
Aktivitāte
Atbildīgais
10.20
Dalībnieku reģistrācija un semināra atklāšana
Sandra Krieva
Sākumskolas skolotāju MA vadītāja
10.40-11.20
Auces vidusskolas 1. klašu skolotāju praktiskā darba pieredze -
mācību stundu vērošana 1.klasēs
Ineta Eņģele
Auces vidusskolas sākumskolas skolotāja
11.30 – 12. 00
Iepazīšanās ar Auces vidusskolu

12.00
Kafijas pauze

12.00
Diskusija par stundās redzēto
Darbs grupās
Sandra Krieva
Sākumskolas skolotāju  MA vadītāja

12.20
Diagnosticējošā darba analīze
12.40

Māra Silova
Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe
13.10
Aktuāla informācija
Māra Silova
Sandra Krieva


----

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena Auces vidusskolā 19. janvārī

1/14/2016

1. Janvāra barikāžu dalībnieku sarakstu veidošana 

2. Barikāžu atceres ugunskurs pie skolas:

  - 2.st. 1. un 12. klases 
   - 3.st. 2.,7., 11. klases
   - 4.st. 3., 6. un spec. klases
   - 5.st. 4., 5.,10. klases
   - 6.st. 8., 9. klases un 5, 6 gadīgo grupa

Katrs skolēns ar savu malkas pagalīti nodrošina ugunskura degšanu visas dienas garumā.
Pie ugunskura barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti (K. Žasins, Z. Ločmelis), dziesmas, tējas dzeršana, saliedētības spēles.

3. 1330 - 1425 skolas aktu zālē 8., 9. klašu skolēniem un visiem interesentiem nodarbība “Kas ir vīrišķība?”, vada bijušais Nacionālo bruņoto spēku virsseržants un Latvijas armijas misiju dalībnieks Ziedonis Ločmelis.

*******
 

Ielūdz Auces mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi

1/05/2016---