Auces vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide izglītības procesa modernizācijai un internacionalizācijai

1/31/2016
Auces vidusskola 2016.gadā īsteno Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitāte skolu sektorā" projektu "Auces vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide izglītības procesa modernizācijai un internacionalizācijai"  (līguma Nr.2015-1-LV01-KA101-013229). Projekta ietvaros angļu valodas skolotājas pilnveidos savu profesionālo kompetenci Lielbritānijā. Inga Eglīte no 30.janvāra līdz 7.februārim apmeklēs kursus par angļu valodas mācīšanu vidusskolā, bet skolotāja Jana Smila no 7.līdz 20.martam par angļu valodas apguvi skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Vēlam veiksmi mobilitātes īstenošanā, iegūt draugus un domubiedrus turpmākai sadarbībai, atvest un īstenot jaunas idejas!

---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru