Projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai."

10/16/2017

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

No 2017.gada 1.oktobra Auces vidusskolā sāk īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta aktivitātēs galvenokārt iesaistīti izglītojamie no1.līdz 6.klasei, atsevišķās aktivitātēs skolēni no 7.līdz 9.klasei. No 2.oktobra (pēc īpaši izstrādāta plāna) izglītojamiem ar atbalsta pasākumiem kādā no mācību priekšmetiem ir iespēja strādāt individuāli pie viena no 14 projektā iesaistītajiem skolotājiem. 10.oktobrī abas 6.klases jau devās mācību vizītē uz LLU MPS Vecauce lopkopības fermu Līgotnes, kur ieguva izpratni par alternatīvās enerģijas ražošanu un tās saistību ar lopkopību.  Savukārt 11.oktobrī desmit 5.-7.klašu izglītojamie  devās uz mazo matemātikas skolu Dobelē, kur pasniedzējas Agneses Šustes vadībā mācījās saskatīt matemātikas olimpiādes uzdevumu atslēgas vārdus un tālāk veidot atbilstošos jautājumus, lai nonāktu pie pareiza atrisinājuma.

---

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.