Apsveikumi Ziemassvētkos

12/18/2020---

Sniegavīru Ziemassvētku salidojums Auces vidusskolā

12/15/2020

 

   

 

     

       


Lai visiem jauki Ziemassvētki!

---


12.klašu sveicieni, Ziemassvētkus sagaidot!

12/13/2020

Par mācībām no 14.decembra

12/09/2020

Sakarā ar situācijas uzlabošanos saistībā ar Covid-19 saslimšanu Auces novadā
Auces vidusskolā ar 14.12.2020. mācības klātienē atsāk 1. - 4. klases, visas speciālās izglītības klases un pirmsskolas bērnu grupa.
Mācības notiek pēc pirmās maiņas saraksta katru dienu no 1. – 6. stundai, skolēnu autobusi no skolas pulksten 13.05. Piektdien (18. decembrī) skolēni skolā ierodas pulksten 9.00, bet autobusi no skolas aizbrauc pulksten 11.00. Šajā dienā notiek klases Ziemassvētku pasākumi un liecību izdošana.
Cienījamie vecāki, nelaidiet uz skolu bērnus ar saaukstēšanās vai cita veida saslimšanu simptomiem.

Par mācībām no 3. decembra līdz 13. decembrim

12/02/2020

Saskaņā ar Covid-19 inficēto skaita palielināšanos Auces novadā, nestabilo situāciju un lielo kontaktpersonu skaitu Auces vidusskolā, pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, no 3. decembra līdz 13. decembrim tiek pārtrauktas klātienes mācības 1.-12. klasei un pirmsskolai Auces vidusskolā, izņemot individuālas konsultācijas (1:1), ievērojot drošības pasākumus.

Par situāciju no 14. decembra 1.- 4. klasēm un pirmsskolai tiks lemts atsevišķi.

Mācību stundu norise attālināto mācību laikā Auces vidusskolā no 30. novembra

11/29/2020
Lai palielinātu attēlu - uzklikšķini!

---

Par mācībām Auces vidusskolā no 30. novembra

11/26/2020

7.-12. klases mācās attālināti.

▪ 1.-6. klases un visas speciālās klases mācās klātienē, izņemot skolēnus, kuri ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas.

▪ Skolēni un darbinieki, kas ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas, atrodas pašizolācijā un skolu nedrīkst apmeklēt.

▪ Skolēnu vecāki un visi skolas darbinieki ir atbildīgi par uz sevi attiecināmas informācijas slēpšanu vai nepatiesu ziņu izplatīšanu saistībā ar Covid-19.

▪ Visiem pieaugušajiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, skolas telpās ir obligāti jānēsā aizsargmaska vai sejas vairogs. Skolotājiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, aizsargmaskas ir obligāta arī mācību stundu laikā.

▪ 1.-6.klases skolēniem klātienes mācības tiek organizētas tikai kabinetos, kuros uz vienu skolēnu iespējams nodrošināt 3kvm lielu telpas platību.

▪ Visiem 1.-6.klases skolēniem mācības tiek organizētas vienā klases telpā, izņemot sporta, mūzikas, informātikas, datorikas un mājturības nodarbības.

▪ Mācību telpās nodrošināma regulāra vēdināšana.

▪ Skolā tiek veikta regulāra uzkopšana un virsmu dezinficēšana saskaņā ar izstrādātu grafiku.

Visiem vecākiem 1.-6. klašu posmā un 5.,6-gadīgo bērnu grupā ir tiesības pieņemt lēmumu par sava bērna (kurš ir vesels) sūtīšanu uz skolu vai atstāšanu mājās. Par lēmumu skolēnam mācīties no mājām, vecākiem jāinformē klases audzinātāja vismaz iepriekšējās dienas vakarā. Tādā gadījumā skolēnam tiks nosūtīti mācību materiāli, tas nozīmē, ka skolēns mācīsies mājās pašvadīti.

▪ Ja skolā tiks saņemta informācija par kādu Covid-19 inficētu personu, tiks organizēta attālināta mācīšanās konkrētai klasei vai visai skolai.


Par mācību organizēšanu līdz 6. decembrim

11/23/2020
1.  7. - 12. klasēm mācības notiek attālināti.

2. 7. - 12. klasēm attālinātās mācīšanās laikā stundas tiek organizētas pēc 2. maiņas stundu saraksta:
  • tiešsaistes stunda notiek sarakstā noteiktajā laikā vai priekšmeta skolotāja saskaņotā laikā (ja skolotājam pārklājas maiņu stundas);
  • apgūstamās mācību vielas materiālu un uzdevumu nosūtīšana jāveic līdz stundas sākumam.
3. Atgriezeniskās saites saņemšanas laiku nosaka priekšmeta skolotājs atkarībā no mācāmās vielas apjoma vai specifikas.

4.  1. – 6. klasēm mācības notiek vienā maiņā, pēc 1. maiņas stundu saraksta. Pirmdien notiek 1.-7. stunda, pārējās dienās notiek 1. līdz 6. stunda.

6.  1. – 6. klasēm pulciņu nodarbības tiek organizētas individuāli pa klasēm.

7. Izmaiņas ēdināšanas grafikā:
  • 5,6-gadīgo bērnu grupa ēd pulksten 11.10;
  • 3.b klase ēd pulksten 12.05;
  • 6.abc klases ēd pulksten 13.00.
8. Skolēnu autobusi no skolas aizbrauc: pirmdien pulksten 14.00, pārējās dienās - pulksten 13.20.

9. Aizsargmasku lietošana skolas telpās obligāta visiem, kas vecāki par 13 gadiem.

10. 7.-12.klašu skolēniem pātikas paku izsniegšana notiek saskaņā ar izstrādāto kārtību.

Veltījums Latvijai stundās 17.novembrī

11/20/2020
0.klases

 

1.klases
   

2.klases

  

 

3.klases

 

 

4.klases

  

   

 

4.d un 5.d klases

  

5.klases

  

6.klases

 

  

 

   

 

6. - 9. speciālās klases

 

 

  


7.a klase