Par mācībām Auces vidusskolā no 30. novembra

11/26/2020

7.-12. klases mācās attālināti.

▪ 1.-6. klases un visas speciālās klases mācās klātienē, izņemot skolēnus, kuri ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas.

▪ Skolēni un darbinieki, kas ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas, atrodas pašizolācijā un skolu nedrīkst apmeklēt.

▪ Skolēnu vecāki un visi skolas darbinieki ir atbildīgi par uz sevi attiecināmas informācijas slēpšanu vai nepatiesu ziņu izplatīšanu saistībā ar Covid-19.

▪ Visiem pieaugušajiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, skolas telpās ir obligāti jānēsā aizsargmaska vai sejas vairogs. Skolotājiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, aizsargmaskas ir obligāta arī mācību stundu laikā.

▪ 1.-6.klases skolēniem klātienes mācības tiek organizētas tikai kabinetos, kuros uz vienu skolēnu iespējams nodrošināt 3kvm lielu telpas platību.

▪ Visiem 1.-6.klases skolēniem mācības tiek organizētas vienā klases telpā, izņemot sporta, mūzikas, informātikas, datorikas un mājturības nodarbības.

▪ Mācību telpās nodrošināma regulāra vēdināšana.

▪ Skolā tiek veikta regulāra uzkopšana un virsmu dezinficēšana saskaņā ar izstrādātu grafiku.

Visiem vecākiem 1.-6. klašu posmā un 5.,6-gadīgo bērnu grupā ir tiesības pieņemt lēmumu par sava bērna (kurš ir vesels) sūtīšanu uz skolu vai atstāšanu mājās. Par lēmumu skolēnam mācīties no mājām, vecākiem jāinformē klases audzinātāja vismaz iepriekšējās dienas vakarā. Tādā gadījumā skolēnam tiks nosūtīti mācību materiāli, tas nozīmē, ka skolēns mācīsies mājās pašvadīti.

▪ Ja skolā tiks saņemta informācija par kādu Covid-19 inficētu personu, tiks organizēta attālināta mācīšanās konkrētai klasei vai visai skolai.


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru