Par mācību organizēšanu līdz 6. decembrim

11/23/2020
1.  7. - 12. klasēm mācības notiek attālināti.

2. 7. - 12. klasēm attālinātās mācīšanās laikā stundas tiek organizētas pēc 2. maiņas stundu saraksta:
  • tiešsaistes stunda notiek sarakstā noteiktajā laikā vai priekšmeta skolotāja saskaņotā laikā (ja skolotājam pārklājas maiņu stundas);
  • apgūstamās mācību vielas materiālu un uzdevumu nosūtīšana jāveic līdz stundas sākumam.
3. Atgriezeniskās saites saņemšanas laiku nosaka priekšmeta skolotājs atkarībā no mācāmās vielas apjoma vai specifikas.

4.  1. – 6. klasēm mācības notiek vienā maiņā, pēc 1. maiņas stundu saraksta. Pirmdien notiek 1.-7. stunda, pārējās dienās notiek 1. līdz 6. stunda.

6.  1. – 6. klasēm pulciņu nodarbības tiek organizētas individuāli pa klasēm.

7. Izmaiņas ēdināšanas grafikā:
  • 5,6-gadīgo bērnu grupa ēd pulksten 11.10;
  • 3.b klase ēd pulksten 12.05;
  • 6.abc klases ēd pulksten 13.00.
8. Skolēnu autobusi no skolas aizbrauc: pirmdien pulksten 14.00, pārējās dienās - pulksten 13.20.

9. Aizsargmasku lietošana skolas telpās obligāta visiem, kas vecāki par 13 gadiem.

10. 7.-12.klašu skolēniem pātikas paku izsniegšana notiek saskaņā ar izstrādāto kārtību.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru