Auces vidusskolā izmantojamo mācību grāmatu saraksts

6/15/2011
Mācību darbam nepieciešamās literatūras saraksts skolai ir visai iespaidīgs, tādēļ, lai atvieglotu nepieciešamo grāmatu sagādi, šeit publicēts Auces vidusskolā izmantojamo mācību grāmatu saraksts. Lielu daļu nepieciešamo mācību grāmatu nodrošina skolas bibliotēka, tādēļ jāpievērš uzmanību tam, kuru mācību līdzekli ir jāiegādājas pašiem  - tabulas pēdējā kolonā atzīme "Pērk". Pārējos mācību līdzekļus nodrošina skolas bibliotēka.

Auces  vidusskolā izmantojamo mācību grāmatu saraksts - saite atvēršanai vai lejupielādei (uzklikšķināt uz saites)!
Klase
Priekšmets
Grāmatas autors un nosaukums
Izdevniecība
Izdošanas gads
Saņem bibliotēkā/pērk
1.
Latviešu valoda
Andersone Gita u.c  Mazā zīle.
Zvaigzne ABC
2008Andersone Gita u.c.  Zīle
Zvaigzne ABC
2008


Matemātika
Valtasa Ilga, Matematika 1.d.
Pētergailis
2007


Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2007


Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli! Dabaszinību grāmata 1.klasei
Zvaigzne ABC
2005


Mūzika
Vilkārse I. u.c.  Mūzika 1. Klasei
Zvaigzne ABC
2000

2.
Latviešu valoda
Ptičkina Ā.  Zīle.Valodas gudrību grāmata 1.d.
Zvaigzne ABC
2001Ptičkina Ā. Zīle.  Valodas gudrību grāmata 2.d.
Zvaigzne ABC
2001


Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d.
Pētergailis
2008Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2008


Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2006


Mūzika
Vilkārse I. u.c.  Mūzika 2. klasei
Zvaigzne ABC
2001

3.
Latviešu valoda
Ptičkina Ā. u.c.  Zīle. Valodas gudrību grāmata. 1.d.
Zvaigzne ABC
2001Ptičkina Ā. u.c.  Zīle. Valodas gudrību grāmata 2.d.
Zvaigzne ABC
2001


Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d
Pētergailis
2009Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2009


Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2007


Mūzika
Vilkārse Ingrīda u.c.  Mūzika 3. kl.
Zvaigzne ABC
2002


Angļu valoda
Enjoy 1
Raka
2000
pērk
4.
Latviešu valoda
Ērgle Daina u.c.  Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai
Zvaigzne ABC
2002Andresone Gita  Zīle.Valodas gudrību grāmata
Zvaigzne ABC
2002


Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d.
Pētergailis
2005Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2005


Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2005


Mūzika
Vasmanis Imants u.c.  Mūzika 4. klasei
Zvaigzne ABC
2002


Angļu valoda
Enjoy 2
Raka
2000
pērk
5.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma, Latviešu valoda 5. klasei
Lielvārds
2004


Literatūra
Literatūra 5. klasei
Zvaigzne ABC
1999


Matemātika
Lude Inese  Matemātika 5.klasei
Pētergailis
2002


Dabaszinības
Vilks Ilgonis  Dabaszinības 5. klasei
Lielvārds
2006


Mūzika
Vasmanis Imants u.c.  Mūzika 5.klasei
Zvaigzne ABC
2003


Informātika
Informātika 1.d.
Mācību grāmata
2006


Angļu valoda
New Opportunities (Beginer)
Longman
2006
pērk

Sociālās zinības
Sociālas zinības 5.kl. 1.un 2.d.
Zvaigzne ABC
2006
pērk
6.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 6. klasei
Lielvārds
2005


Literatūra
Kārkliņa R.u.c. Literatūra 6. klasei
Zvaigzne ABC
2000


Matemātika
Lude Inese  Matemātika 6. Klasei
Pētergailis
2003


Dabaszinības
Vilks Ilgonis, Dabaszinības 6.klasei
Lielvārds
2007


Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 6. klasei
Zvaigzne ABC
2004


Informātika
Informātika 2.d.
Mācību grāmata
2006


Angļu valoda
New Opprtunities (Elementary)
Longman
2006
pērk

Vēsture
Vēsture pamatskolai. Senie laiki
Zvaigzne ABC
2008


Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2007
pērk

Sociālās zinības
Sociālās zinības 6.kl. 1.un 2.d.
Zvaigzne ABC
2007

7.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 7.klasei
Lielvārds
2006


Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2007
pērk

Literatūra
Milzere u.c. Literatūra 7.klasei
Zvaigzne ABC
2000


Matemātika
Lude Inese u.c. Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
2002Januma Silva, Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005


Bioloģija
Aizpure A. Botānika. Bioloģija 7.kl.
Zvaigzne ABC
2000


Vēsture
Vēsture pamatskolai. Viduslaiki
Zvaigzne ABC
2010


Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 7. klasei
Zvaigzne ABC
2005


Ģeogrāfija
Biseniece Anita, Kontinentu ģeogrāfija 7.kl.
Zvaigzne ABC
2007


Angļu valoda
New Opportunities (Elementary)
Longman
2006
pērk

Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2008
pērk

Sociālās zinības
Sociālās zinības 7.kl.
Zvaigzne ABC
2008
pērk
8.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 8.kl.
Lielvārds
2007


Literatūra
Milzere M.u.c.  Literatūra 8.kl.
Zvaigzne ABC
1999


Matemātika
Lude Inese Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
1998Januma Silva  Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005


Vēsture
Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki
Zvaigzne ABC
2003


Ģeogrāfija
Bulle N.u.c.  Āzijas un Eiropas ģeogrāfija
Zvaigzne ABC
2000


Ķīmija
 Rudzītis G. u.c. Ķīmija pamatskolai
Zvaigzne ABC
2000


Fizika
Šilters Edvīns  Fizika 8.klasei
Lielvārds
2000


Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 8.kl.
Zvaigzne ABC
2006


Bioloģija
Piterāns A.u.c. Zooloģija 8. klasei
Zvaigzne ABC
2001


Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2009
Pērk

Angļu valoda
New Opportunities (Pre intermediate)
Longman
2008
Pērk
8.
Sociālās zinības
Sociļās zinības 8.kl.
Zvaigzne ABC
2009
Pērk
9.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 9. klasei
Lielvārds
2008

9.
Literatūra
Milzere M. u.c Literatūra 9.klasei
Zvaigzne ABC
2000


Matemātika
Januma Silva u.c. Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
2005Januma Silva, uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005


Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2008


Vēsture
Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki
Zvaigzne ABC
2007Freibergs J.u.c. Jaunāko laiku vēsture pamatskolai 20. gadsimts
Zvaigzne ABC
2001


Ģeogrāfija
Melbārde Zinaida Latvijas ģeogrāfija 9.klasei
Zvaigzne ABC
2003


Ķīmija
 Rudzītis G. u.c.Ķīmija pamatskolai
Zvaigzne ABC
2000


Fizika
Šilters Edvīns Fizika 9. klasei
Lielvārds
2002


Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c. Mūzika 9.klasei
Zvaigzne ABC
2009


Bioloģija
Kusiņa Maruta Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna
Zvaigzne ABC
2007


Angļu valoda
New Opportunities (Pre intermediate)
Longman
2008
pērk

Sociālās zinības
Sociālās zinības 9.kl.
Zvaigzne ABC
2010
Pērk
10.
Latviešu valoda
Bikše Kaspars Latviešu valoda vidusskolai 1.d.
Zvaigzne ABC
2006


Literatūra
Silova Lita u.c.  Latviešu literatūra 10.kl. 1.d
Zvaigzne ABC
2003Dubiņa Ieva u.c. Latviešu literatūra vidusskolai 2.d.
Zvaigzne ABC
2003


Matemātika
Slokenberga Eva u.c. Matemātika 10.kl.
Lielvārds
2009


Ekonomika
Siņicins M.  Ekonomika
Raka
2009


Informātika
Veiss K. Informātika vidusskolai
Zvaigzne ABC
2007


Angļu valoda
New  Opportunities (Intrmediate)
Longman
2008
Pērk

Vēsture
Misāns u.c. Pasaules vēsture vidusskolai I
Zvaigzne ABC
2000Kurlovičs G. u.c. Latvijas vēsture vidusskolai I
Zvaigzne ABC
1999


Ģeogrāfija
Melbārde Zinaida  Pasaules ģeogrāfija I
Zvaigzne ABC
2009

10.
Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 10. kl.
Lielvārds
2005


Krievu valoda
Марченко Е.  Путь 1
Zvaigzne ABC
2009
pērk

Ķīmija
Kaksis Āris u.c.  Ķīmija 10. klasei
Lielvārds
2009

11.
Latviešu valoda
Lāce R. u.c.  Latviešu valoda 10.-12.kl.
Zvaigzne ABC
1995


Literatūra
Auzāne Daina u.c.  Literatūra 11.kl.
Zvaigzne ABC
2003


Ķīmija
Kaksis Āris u.c.   Ķīmija 11.kl.
Lielvārds
2010


Matemātika
Slokenberga Eva u.c.  Matemātika 11.kl.
Lielvārds
2010


Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 11. klasei
Lielvārds
2006


Krievu valoda
Марченко Е.  Путь 2
Zvaigzne ABC
2010
Pērk

Ekonomika
Siņicins M.  Ekonomika
Raka
2009


Ģeogrāfija
Melbārde Zinaida u.c.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  II
Zvaigzne ABC
2010


Vēsture
Butulis I. u.c. Pasaules vēsture II
Zvaigzne ABC
2001


Angļu valoda
New Opportunities (Intermediate/Upperintermediate)
Longman
2008
Pērk
12.
Latviešu valoda
Lāce Rita u.c.  Latviešu valoda 10.-12.kl.
Zvaigzne ABC
1995


Literatūra
Auziņa Inese u.c.  Literatūra 12.kl.
Zvaigzne ABC
2004


Matemātika
Slokenberga Eva u.c.  Matemātika 12.kl.
Lielvārds
2011


Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 12. klasei
Lielvārds
2008


Ķīmija
Namsone Dace u.c.  Organiskā ķīmija vidusskolai
Zvaigzne ABC
1998


Krievu valoda
Марченко Е.  Путь 3
Zvaigzne ABC
2010
Pērk

Angļu valoda
New Opportunities (Upperintermediate)
Longman
2008
Pērk

Vēsture
Bleiere D. U.c.  Pasaules vēsture vidusskolai III
Zvaigzne ABC
2003Kurlovičs G. u.c.  Latvijas vēsture vidusskolai II
Zvaigzne ABC
2000