Mācību literatūras saraksts 2012./2013.m.g.

5/29/2012

Auces  vidusskolas izmantojamo mācību grāmatu saraksts

Mācību literatūras saraksts  dokumenta formā - saite dokumenta apskatei!

Klase
Priekšmets
Grāmatas autors un nosaukums
Izdevniecība
Izdošanas gads

1.
Latviešu valoda
Andersone Gita u.c  Mazā zīle.
Zvaigzne ABC
2008
Andersone Gita u.c.  Zīle
Zvaigzne ABC
2008
Matemātika
Valtasa Ilga, Matematika 1.d.
Pētergailis
2007
Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2007
Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli! Dabaszinību grāmata 1.klasei
Zvaigzne ABC
2005
Mūzika
Vilkārse I. u.c.  Mūzika 1. Klasei
Zvaigzne ABC
2000
Angļu valoda
Happy House 1
Oxford University Press
2009
2.
Latviešu valoda
Ptičkina Ā.  Zīle.Valodas gudrību grāmata 1.d.
Zvaigzne ABC
2005
Ptičkina Ā. Zīle.  Valodas gudrību grāmata 2.d.
Zvaigzne ABC
2005
Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d.
Pētergailis
2008
Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2008
Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2006
Mūzika
Vilkārse I. u.c.  Mūzika 2. klasei
Zvaigzne ABC
2005
Angļu valoda
Happy House 2
Oxford Unversity Press
2009
3.
Latviešu valoda
Ptičkina Ā. u.c.  Zīle. Valodas gudrību grāmata. 1.d.
Zvaigzne ABC
2001
Ptičkina Ā. u.c.  Zīle. Valodas gudrību grāmata 2.d.
Zvaigzne ABC
2001
Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d
Pētergailis
2009
Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2009
Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2007
Mūzika
Vilkārse Ingrīda u.c.  Mūzika 3. kl.
Zvaigzne ABC
2002
Angļu valoda
Happy street 2
Oxford University Press
2010

4.
Latviešu valoda
Ērgle Daina u.c.  Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai
Zvaigzne ABC
2002
Andresone Gita  Zīle.Valodas gudrību grāmata
Zvaigzne ABC
2002
Matemātika
Valtasa Ilga  Matemātika 1.d.
Pētergailis
2005
Valtasa Ilga  Matemātika 2.d.
Pētergailis
2005
Dabaszinības
Arājs R. u.c.  Izzini pasauli!
Zvaigzne ABC
2005
Mūzika
Vasmanis Imants u.c.  Mūzika 4. klasei
Zvaigzne ABC
2002
Angļu valoda
Enjoy 2
Raka
2000

5.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma, Latviešu valoda 5. klasei
Lielvārds
2004
Literatūra
Literatūra 5. klasei
Zvaigzne ABC
1999
Matemātika
Lude Inese  Matemātika 5.klasei
Pētergailis
2010
Dabaszinības
Vilks Ilgonis  Dabaszinības 5. klasei
Lielvārds
2006
Mūzika
Vasmanis Imants u.c.  Mūzika 5.klasei
Zvaigzne ABC
2003
Informātika
Informātika 1.d.
Mācību grāmata
2006
Angļu valoda
New Opportunities (Beginer)
Longman
2006

6.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 6. klasei
Lielvārds
2005
Literatūra
Kārkliņa R.u.c. Literatūra 6. klasei
Zvaigzne ABC
2000
Matemātika
Lude Inese  Matemātika 6. Klasei
Pētergailis
2003
Dabaszinības
Vilks Ilgonis, Dabaszinības 6.klasei
Lielvārds
2007
Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 6. klasei
Zvaigzne ABC
2004
Informātika
Informātika 2.d.
Mācību grāmata
2006
Angļu valoda
New Opprtunities (Elementary)
Longman
2006

Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture pamatskolai
Vēsture pamatskolai. Senie laiki
Zvaigzne ABC
Zvaigzne ABC
2011
2008
Krievu valoda
Просто по - русски
Retorika A
2007
7.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 7.klasei
Lielvārds
2006
Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2007

Literatūra
Milzere u.c. Literatūra 7.klasei
Zvaigzne ABC
2000
Matemātika
Lude Inese u.c. Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
2002
Januma Silva, Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005
Bioloģija
Aizpure A. Botānika. Bioloģija 7.kl.
Zvaigzne ABC
2000
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture pamatskolai
Vēsture pamatskolai. Viduslaiki
Zvaigzne ABC
Zvaigzne ABC
2011
2010
Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 7. klasei
Zvaigzne ABC
2005
Ģeogrāfija
Biseniece Anita, Kontinentu ģeogrāfija 7.kl.
Zvaigzne ABC
2007
Angļu valoda
New Opportunities (Elementary)
Longman
2006

Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2008

Sociālās zinības
Sociālās zinības 7.kl.
Zvaigzne ABC
2008
8.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma  Latviešu valoda 8.kl.
Lielvārds
2007
Literatūra
Milzere M.u.c.  Literatūra 8.kl.
Zvaigzne ABC
1999
Matemātika
Lude Inese Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
1998
Januma Silva  Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005
Latvijas un pasaules vēsture
Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki
Zvaigzne ABC
2003
Ģeogrāfija
Druva-Druvaskalne I. u.c. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija
Zvaigzne ABC
2011
Ķīmija
 Rudzītis G. u.c. Ķīmija pamatskolai
Zvaigzne ABC
2000
Fizika
Šilters Edvīns  Fizika 8.klasei
Lielvārds
2000
Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c.  Mūzika 8.kl.
Zvaigzne ABC
2006
Bioloģija
Piterāns A.u.c. Zooloģija 8. klasei
Zvaigzne ABC
2001
Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2009
Angļu valoda
New Opportunities (Pre intermediate)
Longman
2008

8.
Sociālās zinības
Sociļās zinības 8.kl.
Zvaigzne ABC
2009

9.
Latviešu valoda
Veckāgana Vēsma Latviešu valoda 9. klasei
Lielvārds
2008
Literatūra
Milzere M. u.c Literatūra 9.klasei
Zvaigzne ABC
2000
Matemātika
Januma Silva u.c. Algebra katrai stundai
Zvaigzne ABC
2005
Januma Silva, uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai
Zvaigzne ABC
2005
Krievu valoda
Здравствуй,это я !
Zvaigzne ABC
2008

Latvijas un pasaules vēsture
Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki
Zvaigzne ABC
2007
Freibergs J.u.c. Jaunāko laiku vēsture pamatskolai 20. gadsimts
Zvaigzne ABC
2001
Ģeogrāfija
Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei
Zvaigzne ABC
2011
Ķīmija
 Rudzītis G. u.c.Ķīmija pamatskolai
Zvaigzne ABC
2000
Fizika
Šilters Edvīns Fizika 9. klasei
Lielvārds
2002
Mūzika
Grauzdiņa Ilma u.c. Mūzika 9.klasei
Zvaigzne ABC
2009
Bioloģija
Kusiņa Maruta Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna
Zvaigzne ABC
2007
Angļu valoda
New Opportunities (Pre intermediate)
Longman
2008

Sociālās zinības
Sociālās zinības 9.kl.
Zvaigzne ABC
2010

10.
Latviešu valoda
Veckāgana V. Latviešu valoda 10 klasei
Lielvārds
2010
Literatūra
Silova Lita u.c.  Latviešu literatūra 10.kl. 1.d
Zvaigzne ABC
2003
Dubiņa Ieva u.c. Latviešu literatūra vidusskolai 2.d.
Zvaigzne ABC
2003
Matemātika
Slokenberga Eva u.c. Matemātika 10.kl.
Lielvārds
2009
Ekonomika
Siņicins M.  Ekonomika
Raka
2009
Informātika
Veiss K. Informātika vidusskolai
Zvaigzne ABC
2007
Angļu valoda
New  Opportunities (Intrmediate)
Longman
2008

Latvijas un pasaules vēsture
Misāns u.c. Pasaules vēsture vidusskolai I
Zvaigzne ABC
2000
Kurlovičs G. u.c. Latvijas vēsture vidusskolai I
Zvaigzne ABC
1999
Ģeogrāfija
Melbārde Zinaida  Pasaules ģeogrāfija I
Zvaigzne ABC
2009
Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 10. kl.
Lielvārds
2005
Krievu valoda
Шаг за шагом 5
Raka
2009

Ķīmija
Kaksis Āris u.c.  Ķīmija 10. klasei
Lielvārds
2009
11.
Latviešu valoda
Lāce R. u.c.  Latviešu valoda 10.-12.kl.
Zvaigzne ABC
1995
Literatūra
Auzāne Daina u.c.  Literatūra 11.kl.
Zvaigzne ABC
2003
Ķīmija
Kaksis Āris u.c.   Ķīmija 11.kl.
Lielvārds
2010
Matemātika
Slokenberga Eva u.c.  Matemātika 11.kl.
Lielvārds
2010
Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 11. klasei
Lielvārds
2006
Krievu valoda
Шаг за шагом 6
Raka
2010

Ekonomika
Siņicins M.  Ekonomika
Raka
2009
Ģeogrāfija
Melbārde Zinaida u.c.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai  II
Zvaigzne ABC
2010
Latvijas un pasaules vēsture
Butulis I. u.c. Pasaules vēsture II
Zvaigzne ABC
2001
Angļu valoda
New Opportunities (Intermediate/Upperintermediate)
Longman
2008

12.
Latviešu valoda
Lāce Rita u.c.  Latviešu valoda 10.-12.kl.
Zvaigzne ABC
1995
Literatūra
Auziņa Inese u.c.  Literatūra 12.kl.
Zvaigzne ABC
2004
Matemātika
Slokenberga Eva u.c.  Matemātika 12.kl.
Lielvārds
2011
Fizika
Šilters Edvīns u.c.  Fizika 12. klasei
Lielvārds
2008
Ķīmija
Kaksis Ā. u. c. Ķīmija 12. klasei
Lielvārds
2011
Krievu valoda
Марченко Е.  Путь 3
Zvaigzne ABC
2010

Angļu valoda
New Opportunities (Upperintermediate)
Longman
2008

Latvijas un pasaules vēsture
Bleiere D. U.c.  Pasaules vēsture vidusskolai III
Zvaigzne ABC
2003
Kurlovičs G. u.c.  Latvijas vēsture vidusskolai II
Zvaigzne ABC
2000