Mācību stundu norise attālināto mācību laikā Auces vidusskolā no 30. novembra

11/29/2020
Lai palielinātu attēlu - uzklikšķini!

---

Par mācībām Auces vidusskolā no 30. novembra

11/26/2020

7.-12. klases mācās attālināti.

▪ 1.-6. klases un visas speciālās klases mācās klātienē, izņemot skolēnus, kuri ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas.

▪ Skolēni un darbinieki, kas ir Covid-19 inficēto kontaktpersonas, atrodas pašizolācijā un skolu nedrīkst apmeklēt.

▪ Skolēnu vecāki un visi skolas darbinieki ir atbildīgi par uz sevi attiecināmas informācijas slēpšanu vai nepatiesu ziņu izplatīšanu saistībā ar Covid-19.

▪ Visiem pieaugušajiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, skolas telpās ir obligāti jānēsā aizsargmaska vai sejas vairogs. Skolotājiem un skolēniem, kuri vecāki par 13 gadiem, aizsargmaskas ir obligāta arī mācību stundu laikā.

▪ 1.-6.klases skolēniem klātienes mācības tiek organizētas tikai kabinetos, kuros uz vienu skolēnu iespējams nodrošināt 3kvm lielu telpas platību.

▪ Visiem 1.-6.klases skolēniem mācības tiek organizētas vienā klases telpā, izņemot sporta, mūzikas, informātikas, datorikas un mājturības nodarbības.

▪ Mācību telpās nodrošināma regulāra vēdināšana.

▪ Skolā tiek veikta regulāra uzkopšana un virsmu dezinficēšana saskaņā ar izstrādātu grafiku.

Visiem vecākiem 1.-6. klašu posmā un 5.,6-gadīgo bērnu grupā ir tiesības pieņemt lēmumu par sava bērna (kurš ir vesels) sūtīšanu uz skolu vai atstāšanu mājās. Par lēmumu skolēnam mācīties no mājām, vecākiem jāinformē klases audzinātāja vismaz iepriekšējās dienas vakarā. Tādā gadījumā skolēnam tiks nosūtīti mācību materiāli, tas nozīmē, ka skolēns mācīsies mājās pašvadīti.

▪ Ja skolā tiks saņemta informācija par kādu Covid-19 inficētu personu, tiks organizēta attālināta mācīšanās konkrētai klasei vai visai skolai.


Par mācību organizēšanu līdz 6. decembrim

11/23/2020
1.  7. - 12. klasēm mācības notiek attālināti.

2. 7. - 12. klasēm attālinātās mācīšanās laikā stundas tiek organizētas pēc 2. maiņas stundu saraksta:
  • tiešsaistes stunda notiek sarakstā noteiktajā laikā vai priekšmeta skolotāja saskaņotā laikā (ja skolotājam pārklājas maiņu stundas);
  • apgūstamās mācību vielas materiālu un uzdevumu nosūtīšana jāveic līdz stundas sākumam.
3. Atgriezeniskās saites saņemšanas laiku nosaka priekšmeta skolotājs atkarībā no mācāmās vielas apjoma vai specifikas.

4.  1. – 6. klasēm mācības notiek vienā maiņā, pēc 1. maiņas stundu saraksta. Pirmdien notiek 1.-7. stunda, pārējās dienās notiek 1. līdz 6. stunda.

6.  1. – 6. klasēm pulciņu nodarbības tiek organizētas individuāli pa klasēm.

7. Izmaiņas ēdināšanas grafikā:
  • 5,6-gadīgo bērnu grupa ēd pulksten 11.10;
  • 3.b klase ēd pulksten 12.05;
  • 6.abc klases ēd pulksten 13.00.
8. Skolēnu autobusi no skolas aizbrauc: pirmdien pulksten 14.00, pārējās dienās - pulksten 13.20.

9. Aizsargmasku lietošana skolas telpās obligāta visiem, kas vecāki par 13 gadiem.

10. 7.-12.klašu skolēniem pātikas paku izsniegšana notiek saskaņā ar izstrādāto kārtību.

Veltījums Latvijai stundās 17.novembrī

11/20/2020
0.klases

 

1.klases
   

2.klases

  

 

3.klases

 

 

4.klases

  

   

 

4.d un 5.d klases

  

5.klases

  

6.klases

 

  

 

   

 

6. - 9. speciālās klases

 

 

  


7.a klase


Latvijas valsts svētkos

11/17/2020

 
Ir tāda zeme – priedes kāpj debesīs,
Spītīgi saslietiem pleciem, brien jūrai pretī.
Ir tāda zeme! Priedes kāpj debesīs,
Un dzeņi pieklauvē saknēm...
                                             Nora Kalna 


            
Mana Latvija, Tava Latvija – mūsu Latvija. Tagad vairāk kā jebkad mēs esam vajadzīgi Latvijai un Latvija ir vajadzīga mums, lai sniegtu cits citam spēku gluži kā priedes, kas spītīgi saslietiem pleciem brien jūrai pretī. Esiet izturīgi un turiet Latviju dziļi ieslēgtu sirdī! Lepojieties ar saviem labajiem darbiem un savu valsti! Sveicu visus Latvijas valsts svētkos! Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku noskaņa un saticība valda katrā mājā un ģimenē!
                                                                      Auces vidusskolas direktore Indra Špela  
 
 Skolēnu pašpārvaldes sveicini Latvijai: