Ziemassvētkos

12/20/2013

Visiem priecīgus Ziemassvētkus, darbīgu, labestības un prieka pilnu Jauno gadu!

Sveicam čaklākos skolēnus, kuri šogad pie skolas Ziemsvētku eglītes dāvanā no Auces novada pašvaldības un SEB bankas saņēma planšetdatorus: Tīnu Suharevsku, Alīnu Jarmoļiču, Agnesi Pidriku! Veiksmi meitenēm arī nākamajā gadā! 

Šogad Auces vidusskolā sudraba un zelta liecības saņēma 4. - 12.klašu audzēķņi!
Zelta liecību saņem skolēni, kuriem liecībā visi vērtējumi ir 8-10 balles.
 Sudraba liecību saņem skolēni, kuriem liecībā visi vērtējumi it 7 līdz 10 balles.
 Kopā izsniegtas 30 sudraba un 8 zelta liecības.


Undīnei Barvidai un Signei Kākliņai vērtējumi tikai 9 un 10!


Sudraba un zelta liecības 2013. gada Ziemassvētkos

Klase
Sudraba liecība
Zelta liecība
4.A
Zane Jadčenko
Kaspars Sproģis
Agnese Žvibule
Ance Marga
Ivo Darnes Kreicbergs
4.B
Gabriels Lazda
Ilze Križjus
Ralfs Melbārdis
Sanija Norvaiša
5.A
Līva Janevica
Anna Luīze Bulvāne
Linda Mežule
Dita Tamašauska
Sindija Diāna Valtere
5.B
Patrīcija Jurģe-Jurģīte
-
Daniela Paula Prudņikova
6.A
Patrīcija Kristiana Valukevica
Laura Kristīne Kulbe
6.B
Henriks Bērmanis
-
Laura Jadčenko
Eduards Liepiņš-Melnis
7.A
Amanda Bekere
Undīne Barvida
Laura Dauginoviča
Linda Jakuboviča
Marisa Mersedesa Verne
7.B
-
-
8.A
Elīna Klepeca
Vera Romanovska
8.B
-
-
8.D
Simona Valtere
-
9.A
-
-
9.B
Līga Holodņikova
-
10.A
Tīna Suharevska

10.B
Alīna Jarmoļiča

Antra Salmgrieze
Eva Salmgrieze
11.A
Rūdolfs Mesters

Agnese Pidrika

12.A
-
Sintija Kārkliņa
Signe Kārkliņa
12.B
-
-Uz tikšanos ar Auces pilsētas mēru izvirzītie skolēni

Klase
Vārds, uzvārds
Īss raksturojums
6.ab
Eduards Liepiņš-Melnis
Eduards ir ļoti mērķtiecīgs. Mācās uz 7 ballēm un augstāk. Interesants un erudīts sarunu biedrs, prot aizstāvēt savu viedokli. Aktīvi piedalās klases pasākumos, ļoti labi saprotas ar klases biedriem, ir pieklājīgs ar pieaugušajiem. Interesē sports, apmeklē sporta pulciņa nodarbības, aizstāv skolas godu sacensībās. Eduards apmeklē arī programmēšanas pulciņu.
7.ab
Laura Dauginoviča
Laura ir mērķtiecīga un centīga mācībās. Prot cienīt klasesbiedrus un skolotājus, kā arī citus pieaugušos cilvēkus. Klasesbiedri min, ka laura ir izpalīdzīga. Viņai patīk organizēt klases vakarus. Meitenei ir organizatora dotības. Lauras sekmes ir ļoti labas. Meitene mācās arī mūzikas skolā, viņai patīk dziedāt. Laura piedalās dažādās aktivitātēs, kas saistās ar dziedāšanu un teātra spēlēšanu. Laura ir atsaucīga un smaidīga meitene.
8.ab
Intars Jomants
Intars Jomants spēlē handbolu skolas izlasē savā vecuma grupā un pie vecākiem skolēniem. Viņš ir iekļauts Latvijas valsts U-16 izlasē. Šovasar Intars piedalījās Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē Ventspilī Auces novada komandā, kur izcīnīja 2. vietu. Intars aizstāv skolas godu starpnovadu sacensībās arī citos sporta veidos. Intars ļoti labi mācās, sekmes ir augstas. Intars mācās arī mūzikas skolā, kuru šogad beigs.
Klases biedri Intaru raksturo kā izpalīdzīgu, pieklājīgu, jautru, talantīgu, atbildīgu, pašpārliecinātu, drosmīgu, izskatīgu mīļu.
Intars brīvajā laikā labprāt spēlē klavieres, klausās mūziku, miksē dziesmas- veido savu mūziku. Vecākiem palīdz saimnieciskajos darbos.
9.a
Gabija Jomante
Gabija atzīst, ka viņai patīk mācīties, iegūt jaunas zināšanas, ka mācās labi, bet vienmēr var labāk. Katru dienu izpilda visus mājas darbus. Spēj būt ļoti nopietna un koncentrēties darbam. Sekmes ar katru gadu kļūst arvien labākas. Meitene lepojas ar to.
Klasē Gabija ir jautra, atraktīva. Vēlas visur piedalīties un būt labākā. Klasesbiedrus uzskata par jaukiem cilvēkiem, cenšas iepriecināt, sasmīdināt, dažreiz arī sarāt. Brīvajā laikā Gabijai patīk dejot. Dejo deju grupā „Kāpnes.”
9.b
Kitija Lūcija Gristiņa
Kitijai ir labas sekmes mācībās, aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs. Kitija ir komunikabla un cenšas piedalīties visos skolas pasākumos, ir teātra pulciņa „Kaķi” dalībniece, kura sastāvā palīdzējusi vadīt 18. novembra pasākumu skolā. Brīvajā laikā Kitija raksta dzeju un romānus par dažādām tēmām. Mājās pašmācības ceļā mācās spēlēt klavieres un apgūst japāņu valodu. Kitija nodarbojas ar orientēšanās sportu.
10.a
Tīna Suharevska
10.a klases skolniece Tīna ir centīga, apzinīga, ar augstu pienākuma sajūtu. Visos mācību priekšmetos ir labi un teicami rezultāti. Tīna ne tikai labi mācās, bet arī piedalās mākslinieciskajā pašdarbībā-dejo tautas deju kolektīvā "Saulīte", kā arī mācās Bēnes mākslas skolā. Tīna aizstāv skolas godu, piedaloties sporta sacensībās gan skolā, gan novadā.
10.b
Alīna Jarmoļiča
Alīna ir meitene romantiķe, bet ar harmonisku un ļoti racionālu skatījumu uz dzīvi. Ir pārliecināta par sevi, nekad nepadodas un tiecas pēc izcilības. Reizēm šķiet, ka nav nevienas liekas kustības. Ja mācīties, tad ar ļoti skaidru mērķi, būt labākajai. Ja dziedāt un dejot, tad tā, lai var kāpt uz skatuves, ja palīdzēt klasesbiedriem mācībās, tad tā, lai saprot. Ja aizstāvēt savu viedokli, tad pārliecinoši.
Alīnai ir ne tikai ļoti labas sekmes mācībās un aktīva sabiedriskā dzīve, bet arī skaļi smiekli.

11.a
Agnese Pidrika
Izceļas ar labām un teicamām sekmēm, piedalās skolas un Auces bērnu mūzikas skolas organizētajos pasākumos. Klases kolektīvā draudzīga, izpalīdzīga, ar pozitīvu attieksmi pret klases biedriem un skolotājiem. Agnesei raksturīga pieauguša cilvēka precizitāte un atbildības sajūta. Agnese ir skolas līdzpārvaldes dalībniece, dzied skolas korī „Tik un tā,” darbojas jauno ķīmiķu skolā.
Klases biedri Agnesi raksturo īsi, vienā teikumā „viņa piedalās visur, visā un vienmēr!”
12.a
Signe Kārkliņa
Signe ir jauniete ar ļoti augstu atbildības sajūtu. Meitene ir mērķtiecīga. Mērķi prot ne tikai izvēlēties, bet cītīgi strādā, lai to sasniegtu. Signe ir sirsnīga, labsirdīga un vienmēr pretimnākoša. Signe aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs gan starpnovadu, gan valsts līmenī un gūst augstus rezultātus. Signes sekmes mācībās ir teicamas un izcilas. Bez tam Signei atliek laika spēlēt pūtēju orķestrī „Auce,” dziedāt vidusskolas korī „Tikai tā,” darboties floristikas pulciņā un Jauno ķīmiķu skolā. Bet vasarā Signe ir paspējusi apgūt auto vadīšanas prasmi, nokārtojusi eksāmenus un ieguvusi B kategorijas autovadītājas tiesības!
12.a
Sintija Kārkliņa
Sintija ir ļoti centīga, pozitīva, ar augstu atbildības sajūtu apveltīta jauniete. Sintijas sekmes mācībās ir teicamas un izcilas. Sintija regulāri aizstāv skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, gūstot godalgotas vietas. Savas zināšanas meitene papildina Jauno ķīmiķu skolā, bet vasaras periodā kopā ar māsu mācījusies auto vadīšanas prasmi, nokārtojusi eksāmenus un ieguvusi B kategorijas autovadītājas tiesības. Sintija vienmēr ir pieklājīga, labi saprotas gan ar vienaudžiem, gan citu paaudžu cilvēkiem. Starp daudzajām Sintijas labajām īpašībām minama atsaucība, godīgums, labsirdība un izpalīdzība.

Uz tikšananos ar skolas direktori izvirzītie skolēni


Klase
Vārds, uzvārds
Īss raksturojums
1.a
Annija Feierabenda
Annija labi mācās, visus darbus veic kārtīgi, rūpīgi. Patīk lasīt. Annija mācās arī mūzikas skolā, dejo tautas deju kolektīvā. Annijai patīk visur piedalīties, meitene ir aktīva. Arī pašai patīk vadīt rotaļas. Ja kādam vajag palīdzību, Annija ir pirmā, kas to sniegs. Meitene labprāt palīdz arī skolotājai, uzticētos pienākumus veic ar atbildības sajūtu. Annijai var uzticēties.
1.b
Milāna Kočubājeva
Milāna ir laba dziedātāja, dzied sk. Dūmas vokālajā studijā jau no 4 gadu vecuma. Piedalās pasākumos, konkursos kopā ar citiem audzēkņiem. Klasē prot sadarboties, palīdzēt, mierināt, iedrošināt, organizēt. Ļoti labi lasa, ir labas sekmes mācībās. Klasesbiedri uzskata, ka Milāna pelnījusi doties uz Ziemassvētku rītu pie direktores.
2.a
Estere Gristiņa
Esteres sekmes un zināšanas ir teicamas visos mācību priekšmetos.
Meitene stundās strādā aktīvi, ar interesi. Labprāt veic uzticētos
pienākumus. Neatsaka palīdzību arī citiem klases biedriem. Ir ļoti
atsaucīga. Piedalījās „ Prāta spēlēs” Dobelē gan 2.a klases komandas , gan skolas komandas sastāvā, spēlējot dambreti.
Ar labām sekmēm Estere mācās arī Auces bērnu mūzikas skolā, apgūstot vijoles spēli.
2.b
Linda Valtere
Linda rūpīgi gatavojas katrai mācību stundai. Vienmēr visi mājas darbi izpildīti rūpīgi un ļoti glīti. Mācību stundās aktīvi iesaistās darbā. Rokdarbi tiek veikti akurāti un ar radošu pieeju. Linda ir draudzīga un saticīga ar klases biedriem. Vienmēr cenšas visiem izpalīdzēt. Linda aktīvi iesaistās klases un skolas kultūras dzīvē.

3.a
Megija Kalniņa
Megija ir patstāvīga meitene ar lielu atbildības sajūtu. Jau tagad izprot nepieciešamību mācīties. Sekmes mācībās ir ļoti labas. Dzied skolas vokālajā ansamblī. Piedalās skolas rīkotajos pasākumos.
Megijai ir labas attiecības ar klasesbiedriem. Meitene ir komunikabla, rūpējas par klases kolektīvu. Megijai var uzticēt klasei svarīgu jautājumu kārtošanu.
3.b
Eduards Roberts Graudiņš
Eduards ir ļoti centīgs mācībās. Eduards saņem lielu atbalstu no mammas, tāpēc rezultāti mācībās kļūst arvien labāki. Zēns ar patiku apmeklē mūzikas skolu, mācās spēlēt akordeonu. Eduards piedalās arī Jaunauces pagasta, kurā dzīvo, kultūras dzīves veidošanā, sniedzot muzikālus priekšnesumus.

4.a
Zane Jadčenko
Zane labi mācās. Darbus cenšas paveikt ļoti rūpīgi. Mācību darbā izmanto dažādus uzziņas materiālus, tāpēc pētnieciskie darbi ir plaši, radoši un interesanti.
Zane ir labsirdīga, izpalīdzīga, draudzīga, smaidoša, labestīgi noskaņota pret viesiem klasesbiedriem. Klasesbiedri meiteni novērtē atzinīgi. Zane apmeklē pulciņu mazpulki un sporta pulciņu.
4.b
Sanija Norvaiša
Sanija mācās ļoti labi gan Auces vidusskolas 4, klasē, gan mūzikas skolas 4. Klasē. Meitene spēlē vijoli un klavieres. Brīvajā laikā patīk tamborēt, klausīties mūziku. Sanijai ir mazāka māsiņa, ar kuru viņai patīk spēlēties. Sanija ļoti izteiksmīgi prot runāt dzejoļus. Meitene aktīvi iesaistās klases dzīvē. Kad izaugs liela, Sanija vēlas kļūt par slavenu vijolnieci, kā Vanesa Meja!

5.a
Sindija Diāna Valtere
Sindijai ir ļoti labas sekmes mācībās. Viņa ir klusa un kautrīga, bet ļoti izpalīdzīga, iejūtīga un centīga. Sindija aktīvi piedalās klases pasākumos, rūpējas par kārtību un tīrību klasē, gatavo dekorējumus,
5.b
Patrīcija Jurģe- Jurģīte
Nopietna attieksme pret mācību darbu. Augstākie sasniegumi klasē. Patrīcija apzinīgi pilda uzticētos pienākumus- sagatavoja atšķirības zīmes Olimpiskajai dienai, palīdzēja gatavot apsveikumus. Kopā ar klasesbiedriem aizstāvēja klases godu viktorīnā „Mūsu mīļdzīvnieki.”
Patrīcija ir laipna, pieklājīga gan pret skolotājiem, gan arī pret klasesbiedriem.
4.d
Mairita Kraukle
Mairita ir ļoti centīga, apzinīga. Vienmēr kārtīgi pilda rakstu darbus, labprāt lasa, interesējas par dabu. Patīk zīmēt, rokdarbi. Mairitas veidotie rokdarbi ir glīti, ar savu ideju. Mairita ir nosvērta, klusa, pieklājīga, vienmēr gatava palīdzēt klasesbiedriem.Veiksmīgu 2014.gada sagaidīšanu!


***